ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan is aan voorwaarde ex art. 1:255 lid 2 BW: advies Veilig Thuis om eerst met vader naar mediator niet opgevolgd.
Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
Procedurele-eisen bij instellen appel
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen verschillende uitspraken in één exploot niet ism goede procesorde: voldoende samenhang. Gedaagde niet-ontvankelijk in eis in reconventie: zonder advocaat ter zitting verschenen.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Niet ontvankelijkheidsverklaring van de moeder in haar verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling. De moeder heeft niet voldaan aan de voorwaarde gesteld in artikel 1:255, lid 2 BW. Veilig Thuis heeft de moeder het advies gegeven met de vader de hulp van een mediator in te schakelen. De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) is niet bekend met de zaak en de zaak is niet besproken aan de zogenaamde beschermtafel. Ter zitting ziet de Raad geen redenen voor een beschermingsonderzoek. Ten overvloede wordt overwogen dat ook de gron...
FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
In appel richt vrouw geen grief tegen beschikking Rb (e.s.), maar verzoekt om p.a. voor het eerst in hb. Hof acht vrouw ontvankelijk ogv beschikking HR van 23 feb. 2001 ECLI:NL:HR:2001:AB0201 ; schrapping van art. 827 lid 2 Rv. had juist ten doel de mogelijkheid te openen dat verzoeken tot het treffen van nevenvoorzieningen ook eerst in de loop van de procedure, en zelfs in hb. gedaan zouden kunnen worden. Volgt afwijzing verzoek pa. nu vrouw onvoldoende heeft gesteld mbt behoefte.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen uitspraken in verschillende gedingen bij een en hetzelfde exploot van dagvaarding in casu niet ism goede procesorde. Uitspraken kort na elkaar gewezen en voldoende samenhang. Gedaagde echter niet-ontvankelijk in eis in reconventie. In kort geding kan alleen de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt een eis in reconventie indienen. Achterhouden paspoort geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen. Vakantieregeling voor álle komende jaren leent zich niet voor kort geding: niet spoedeisend.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:198
Het ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid is geen grond voor beëindiging van de alimentatieverplichting. Beroep op beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid als grond voor beëindiging van de alimentatieplicht slaagt evenmin. Van vrouw mag wel worden verwacht dat zij in haar eigen behoefte voorziet. Haar keuze voor het zelfstandig ondernemerschap dient voor zover zij haar verdiencapaciteit niet optimaal benut voor haar rekening en risico te blijven. Partneralimentatie wordt op nihil gesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN