ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Splitsing procedure en (incidenteel) appel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
In echtscheidingsprocedure splitst Rb verdeling af, met nieuw zaaknummer. Hof: bevoegdheid tot instellen van incidenteel appel niet beperkt tot deel van beschikking waartegen principale beroep is gericht.
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind
Rechtbank Den Haag 30-10-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Kind uit bigaam huwelijk met Mar./NL vader, vader inmiddels gescheiden van eerste vrouw. Moeder niet ontvankelijk in verzoek, nu vader naar Marokkaans recht wettelijk vertegenwoordiger van kind is.
Vader weigert toestemming voor paspoort, wat nu?
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Indien een van de ouders met gezag geen toestemmingsverklaring voor paspoort geeft, kan minderjarige van 12 jaar of ouder zelf vervangende toestemming aan de rechter verzoeken. Geen advocaat nodig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
FPJE
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3420
Geen belang in hoger beroep bij toetsing contractregeling. De schriftelijke aanwijzing was in eerste aanleg al vervallen verklaard.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10427
Verhindering advocaat leidt in de hoofdzaak tot aanhouding. Schorsingsverzoek en verzoek voorlopige voorziening worden wel behandeld. Betreft hoofdverblijfplaats kind.
FPJE
Gerechtshof Amsterdam 13-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4151
Na verwijzing HR is verzoek om herstel in gezag niet-ontvankelijk. Omgangsregeling wordt met inachtneming actuele omstandigheden vastgesteld.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9598
Schriftelijke aanwijzing en bestuurlijke dwangsom. Onderdeel van toetsing kinderrechter is of beslissing GI zorgvuldig tot stand is gekomen. Op totstandkoming van besluiten GI is Awb van toepassing maar niet in zijn geheel. Grondslag aanwijzing contactregeling is opgenomen in de bijlage bij art. 8:5 Awb, waardoor bezwaar en beroep zijn uitgesloten. Hoofdstukken 6 en 8 Awb zijn dus niet van toepassing. Basis verzoek moeder is art. 8:55c Awb. Zij kan naar oordeel van het hof dus niet in dit verzoek worden ontvangen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN