ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Samenloop twee huwelijken en overlijden
Rechtbank Rotterdam 01-11-2017 (pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8807
Man hertrouwt in gemeenschap voordat gemeenschap (met depot bij notaris en schuld aan bank) met vorige echtgenote is afgewikkeld, en overlijdt. Rb behandelt t.a.v. 1e en 2e echtgenote en kinderen erflater evt. grondslagen van aansprakelijkheid voor schuld en aanspraken op depot.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-02-2019
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1421
Erfgenamen aangesproken door schuldeiser van de onderneming van erflater, aan wie erflater een borgstelling verleende. Geen sprake van overname van de onderneming van erflater zonder tegenprestatie waardoor schuldeisers benadeeld zijn. Van een onverplichte rechtshandeling die tot benadeling van schuldeisers van de onderneming heeft geleid niet is gebleken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1600
In 2011 verkocht erflaatster de helft van haar woning aan de BV van haar achterbuurman. Tot en met 2012 betaalde zij huur, en daarna niet meer. Hof stelt vast dat partijen na 2013 de bedoeling hebben gehad erflaatster zonder betaling het woongenot of het gebruik van de onverdeelde helft van de woning te verschaffen, althans dat zij er gegeven de feiten en omstandigheden redelijkerwijs van heeft mogen uitgaan dat dit het geval was. Vordering op erfgenamen wegens achterstallige huur of gebruiksvergoeding afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-09-2018

(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3860
Zelfs als de door de partner van erflaatster betaalde uitvaartkosten een (boedel)schuld van de nalatenschap ex art. 4:7 lid 1 sub b BW vormen, verplicht die enkele betaling de erfgenaam nog niet zonder meer tot vergoeding van de door de partner betaalde uitvaartkosten. Voornoemd wetsartikel regelt alleen wat rechtens als (boedel)schuld van een nalatenschap geldt, maar bevat geen tot een vergoeding verplichtende rechtsgrond. Daarvoor is een afzonderlijke (te stellen en bij betwisting te bewijzen) rechtsgrond vereist.
Rechtbank Midden-Nederland 05-07-2018
(pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2815
Art. 4:194a lid 2 BW. Kantonrechter ontheft 4 erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen, nadat deze oude schuld bekend is geworden. Wanneer is termijn van 3 maanden gaan lopen? Konden erfgenamen de schuld kennen?
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1466
Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap is verjaard. Verjaring niet (tijdig) gestuit. Erkenning stuit de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent (art. 3:318 BW). Het enkele feit dat partijen in discussie waren met betrekking tot een mogelijke vordering hield echter geen erkenning in.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht algemeen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN