ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Tussenpersoon onzorgvuldig bij afwikkeling beleggingsverzekering bij scheiding
Tussenpersoon laat alleen rekeningnummer aanpassen waarvan de premie geïncasseerd werd, maar verzuimt om verzekering op naam van vrouw te laten zetten. Daardoor kon man de beleggingsverzekering afkopen. Schadeplichtig.
Overlijdensrisicoverzekering ten onrechte premievrij gemaakt
Vrouw vordert na overlijden man in 2016 uitkering van OVR, die in 2010 premievrij was gemaakt wegens premieachterstand. Toegewezen (175K): aanmaning met '30 dagen' ipv 'een maand'. Beroep op verjaring verworpen.
Afkoop polis door man, geen verhaal vrouw voor verrekeningsuitkering
Nu beide ex-echtelieden verzekeringnemer waren kon polis slechts met instemming van beiden worden afgekocht. Toedeling polis door Hof is geen akte tot levering. Bank jegens vrouw aansprakelijk voor schade.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 15-08-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4004
Eiser heeft geen aanspraak op een uitkering uit een levensverzekering wegens het overlijden van zijn ex-echtgenote in 2016. De verzekering ten aanzien van zijn ex-echtgenote was al vóór haar overlijden beëindigd, doordat zij haar rechten uit de polis in 2014 ttv de scheiding aan eiser had overgedragen en de polis vervolgens door eiser voor haar deel was afgekocht, ook voor haar overlijden.
Rechtbank Rotterdam 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7417
Echtscheiding. Oudste kind tijdens procedure meerderjarig geworden. Zorgregeling jongste kind (14 jr) en vader conform feitelijk contact. Gelet op leeftijd en ingezette hulpverlening geen uitbreiding tegen zijn wens in. Partnerbijdrage. Jusvergelijking. Geen beperking duur. Vermogensrechtelijke afwikkeling. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting en regeling kosten huishouding. Vergoedingsverzoeken kosten huishouding afgewezen. Overige vergoedingsverzoeken deels toegewezen.
Rechtbank Rotterdam 26-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7418
Echtscheiding. Wijze verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap gelast. Ontslagvergoeding in stamrecht BV. Geld uitgeleend aan vof van de echtgenoten. Indien en voor zover zou komen vast te staan dat de BV nog een opeisbare vordering op de vof heeft, heeft de BV die ook op debeide vennoten (HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649). Waardering aandelen in vof. Gebruiksvergoeding gelijk aan (aandeel) eigenaarslasten.
Rechtbank Den Haag 30-01-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4943
In literatuur en rechtspraak wordt gediscussieerd over het antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van een door de rechter uitgesproken verdeling. Niet in geschil is dat deze verdeling in ieder geval obligatoire werking heeft. Weduwnaar moet daarom meewerken aan levering aan ex-partner van zijn overleden vrouw van haar aandeel in een woning die nog op naam stond van overleden vrouw en ex-partner, maar door rechter aan ex-partner was toegedeeld. Weduwnaar heeft ook geen recht uitbetaalde levensverzekering.
Rechtbank Den Haag 30-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14183
E.s. met nevenvoorz. Man was partner bij E&Y. Na vertrek koos man ervoor om zijn werkzaamheden op een andere manier in te richten. Van man mag in het kader van zijn wettelijke onderhoudsverplichting jegens de vrouw, en gezien het rollenpatroon tijdens het huwelijk, in redelijkheid verwacht worden dat hij inkomen uit arbeid genereert. Inkomen wordt cf. gebruikelijke loonregeling vastgesteld Art. 12a IB. Benoeming deskundige ivm waardering aandelen. Belastingdruk op kapitaalverz. wordt gesteld op gemiddelde van 42,5%.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verzekeringen/lijfrentes

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN