ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen Nederlanderschap voor kind uit voormalig polygaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 03-06-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
RWN voorziet niet in geval waarin huwelijk niet langer polygaam is en familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels wordt erkend. Niet taak van Rb om nieuwe rechtsgrond voor verkrijging NL-schap te creëren.
Ambtenaren gaan letten op schijnerkenningen
Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Vrouw is moslima, man christen: huwelijk naar Sudanees recht verboden
Rechtbank Noord-Holland 29-05-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4530
Partijen zijn in Sudan getrouwd. Vrouw verzoekt echtscheiding, maar er blijkt geen sprake van een geldig naar Sudanees recht gesloten, in NL voor erkenning vatbaar huwelijk. Rb stelt wel omgangsregeling vast.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-09-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4440
Afwijzing verzoek echtscheiding. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 lid 1 BW). Voorvraag: is sprake van een huwelijk tussen partijen dat voor erkenning in NL in aanmerking komt? Nee, vrouw is niet in staat een huwelijksverklaring over te leggen en is niet gehuwd in overeenstemming met Guinees recht (art. 10:31 lid 1 BW). Omstandigheid dat de vrouw als gehuwd is geregistreerd in de BRP betekent nog niet dat het huwelijk als zodanig is erkend in de zin van art. 10:31 BW.
Rechtbank Den Haag 03-06-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft niet bij geboorte/nadien van rechtswege NL nationaliteit verkregen. Vader was ttv geboorte verzoeker Nederlander, maar kon voor toepassing art. 3 RWN niet als vader verzoeker worden aangemerkt; bigaam huwelijk. RWN voorziet niet in geval waarin aan buiten NL gesloten huwelijk polygame karakter is ontvallen en dat huwelijk en de daaruit voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels worden erkend. Beroep op HRECLI:NL:HR:2017:942 faal...
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3372
Is tussen partijen in Jordanië rechtsgeldig huwelijk tot stand gekomen dat in NL moet worden erkend? Vrouw heeft huwelijksverklaring overgelegd opgemaakt door daartoe bevoegde autoriteit. Vermoeden gerechtvaardigd dat sprake van rechtsgeldig Jordanees huwelijk, behoudens door man te leveren tegenbewijs (art. 10:31 lid 4 BW). Vermoeden voldoende ontzenuwd: huwelijk tot stand gekomen zonder voor vrouw wettelijk vereiste toestemming van voogd en in strijd met verbod voor islamitische vrouw om huwelijk aan te gaan met niet-islamitisch...
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
Verdeling eenvoudige gemeenschappen naar Afghaans recht. Bestaan aanspraak op bruidsgave moet beoordeeld naar recht op grond waarvan aanspraak tot stand is gekomen, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij bedoeling partijen. Bruidsgave naar Afghaans recht heeft eigen karakter (niet gelijk aan alimentatie of huwelijksvermogensrechtelijke aanspraak). Bruidsgave vloeit voort uit naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat bepalingen over bruidsgave in huwelijksakte moeten worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1240
Art. 81 lid 1 RO. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:719. Door Nederlandse rechter uitgesproken echtscheiding tussen Pakistaanse man en vrouw. Zijn partijen in Pakistan met elkaar gehuwd?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN