ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Huwelijk X
meer >>

NIEUWS

Erkenning kind wijst op affectieve relatie; niet op huwelijk - afwijzing eenhoofdig gezag
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Onduidelijk of sprake is van in Koeweit voltrokken huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Erkenning kind door man in NL wijst daar niet op. Vrouw is al alleen met gezag belast. Verklaring voor recht.
Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat partijen niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb: desondanks sprake van rechtsgeldig huwelijk, erkend in NL. Ambtenaar BS had huwelijk nl. wel geregistreerd. Echtscheiding uitgesproken.
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
Inschrijving buitenlands huwelijk in Basisregistratie Personen
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 (pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11583
Niet rechtsgeldig Ethiopisch huwelijk. Rb betwijfelt ernstig of door gemeente toegestane gang van zaken (geen tolk, man spreekt geen Nederlands) juist is, gelet op gevolgen van in BRP vermeld huwelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Onduidelijk of al dan niet sprake is van een officieel - in Koeweit voltrokken - huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Kind enkele maanden na geboorte door vader in Nederland erkend. Dit vormt belangrijke indicatie dat geen sprake is van huwelijk dat in Nederland voor erkenning in aanmerking komt. Rechtbank houdt het er daarom voor dat moeder van rechtswege eenhoofdig gezag heeft. Rechtbank wijst verzoek eenhoofdig gezag af, maar geeft wel verklaring voor recht, omdat de moeder problemen ervaart bij reizen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3744
Onder curatele gestelde verzoekt achteraf toestemming voor in Marokko gesloten huwelijk. Echtelieden hebben Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijke. NL ipr: vereisten voor aangaan huwelijk beheerst door recht land huwelijksvoltrekking, dus Marokkaans recht. Uitgegaan van rechtsgeldigheid huwelijk. Art. 1:38 BW niet toepasselijk, nu geen sprake van huwelijk naar NL recht. Art. 1:69 niet toepasselijk: toetsing van in Marokko gesloten huwelijk tussen twee Marokkaanse burgers valt buiten jurisdictie NL rechter.
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3675
OM verzoekt aanpassing geboorteakte kind nu niet langer sprake van bigaam huwelijk ouders (art. 1:24 BW). Is geboorteakte onvolledig? Is sprake van geldig huwelijk (gehuwd op Afghaanse ambassade in Amsterdam; NL of Afghaans grondgebied) en, zo ja, miv welke datum? Nationaliteit betrokkenen? Onduidelijk welk recht toepasselijk op huwelijk en afstammingsrelatie. Authentieke, gelegaliseerde en vertaalde documenten ontbreken en onduidelijkheid over persoonsgegevens. OM moet nadere informatie geven en aanvullende stukken indienen.
Rechtbank Limburg 18-02-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Echtscheidingsverzoek. Partijen, Eritrese nationaliteit, hebben in Eritrea kerkelijk huwelijk gesloten. Naar Eritrees recht een rechtsgeldig huwelijk. Valse huwelijksakte betekent niet dat huwelijk niet is gesloten. Aangenomen wordt dat partijen in Eritrea rechtsgeldig zijn gehuwd en dat huwelijk ook in NL voor erkenning in aanmerking komt, wat ook is gebeurd. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Echtscheiding uitgesproken.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1027
Hoger beroep echtscheiding tussen Indonesische vrouw en Nederlandse man. Verzoek nietigverklaring huwelijk vanwege polygamie in Indonesië (art. 1: 33 BW; ECLI:NL:HR:1993:ZC1035). NL rechter bevoegd (art. 3 jo. 1 Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Man hangende echtscheidingsprocedure tot ontdekking gekomen dat vrouw nog gehuwd was met een ander voordat zij met man trouwde. Onderzoek IJI: Kan Indonesische (Islamitische) vrouw in Indonesië met meer Indonesische (Islamitische) mannen tegelijk gehuwd zijn? enz.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN