ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Britse rechter erkent islamitisch huwelijk
Voor het eerst heeft een Britse rechtbank het islamitisch huwelijk erkend. Dat wil zeggen dat Engelse moslimvrouwen het huwelijk kunnen laten beëindigen, ook als er voor de Britse wet geen huwelijk is gesloten.
Couple's Islamic Marriage is Ruled Valid By High Court Judge (Jasmine Andersson, Human Rights News 02-08-2018)
UK High Court 31-07-2018 ([2018] EWFC 54, Akhter v Khan 31-07-2018)
Rechten gehuwde homoparen in hele EU erkend
HvJ EU 05-06-2018, C-673/16 (ECLI:EU:C:2018:385, Coman e.a., 05-06-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Vernietiging van een borgtochtovereenkomst. Stilzwijgende rechtskeuze als bedoeld in Rome I? Kan een beroep worden gedaan op gezinsbeschermende bepalingen van artikel 1:88 en 1:89 BW jegens Duitse wederpartij? Uitwerking van artikel 10:40 BW jo. artikel 13 Rome I.
FPIP
Rechtbank Den Haag 18-07-2018
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13929
Echtscheidingsverzoek van in NL woonachtige Eritrese. Tussenbeschikking. NL rechter heeft rechtsmacht (gewone verblijfplaats). Kan Eritrese huwelijk in NL worden erkend (art. 10:33 BW)? Gelet op ECLI:NL:RVS:2018:1509 is registratie kerkelijk huwelijk in “Kebabi” niet vereiste voor rechtsgeldigheid kerkelijk huwelijk in Eritrea. Kan in het niet (kunnen) overleggen afschrift/uittreksel kerkelijke huwelijksakte (uit Eritrea) op andere wijze worden voorzien in bewijs van bestaan huwelijk (art. 815 lid 6 Rv)?
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4535
Is (rechtsgeldig) Rwandees huwelijk tot stand gekomen en kan daartoe gebruik worden gemaakt van het rechtsvermoeden ex art. 10:31 lid 4 BW? Ingeval huwelijksverklaring afgegeven door bevoegde autoriteit wordt huwelijk vermoed rechtsgeldig te zijn, behoudens tegenbewijs. Geïntimeerde heeft bewijsvermoeden ontzenuwd. Is zonder toepassing van het rechtsvermoeden sprake van rechtsgeldig huwelijk dat in NL moet worden erkend? Nee, niet komen vast te staan dat naar Rwandees recht een rechtsgeldig huwelijk is gesloten.
IP
Rechtbank Noord-Holland 04-04-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5344
Verzoek vervangende toestemming erkenning kinderen door NLer. Moeder Eritrese. Voorvraag (art. 10:4 BW): heeft gemeente in Eritrea gesloten huwelijk moeder en echtgenoot terecht erkend en op geboorteakte kinderen echtgenoot als huwelijkse vader vermeld? Nee (artt. 10:31, 32, 95, 97 BW). Erkenning niet meer mogelijk. In belang kinderen dat juridische situatie in overeenstemming met feitelijke situatie. Toewijzing verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap (artt. 10:97, 1:207 BW); termijnoverschrijding tav oudste kind verschoonba...
IP
Rechtbank Noord-Holland 23-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4250
Verzoek tot echtscheiding. Partijen hebben de Syrische nationaliteit. Ten tijde van het verzoek hadden zij hun gewone verblijfplaats in NL: NL rechter rechtsmacht. Voorvraag: is tussen partijen een huwelijk tot stand gekomen dat rechtsgeldig is gesloten volgens het recht van Syrië en dat in NL moet worden erkend? Nee, de vader van de vrouw heeft buiten partijen om bewerkstelligd dat zij in Syrië als gehuwd staan geregistreerd. Vrouw niet-ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN