ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof past twee-conclusieregel toe in alimentatiezaak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3638
Hoewel sprake is van alimentatieprocedure slaat Hof geen acht op ter zitting in appel geformuleerde grief. Hof: ism twee-conclusieregel, terwijl man daardoor niet in staat was relevante antwoorden te geven.
Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Incidentele vordering medewerking DNA-onderzoek afgewezen
Gerechtshof Den Haag 30-01-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:456
In kg waarin vrouw medewerking man aan levering woning vordert, stelt man incidentele vordering in tot meewerken aan DNA onderzoek kind. Afgewezen: geen samenhang met procedure en niet te beschouwen als ordemaatregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1283
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Haviltex. Pensioenverevening. Afstorting in eigen beheer opgebouwd pensioen ten behoeve van de vrouw.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-01-2019
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:183
Appel tegen verdeling huwelijksgoederengemeenschap. M vindt dat rb ten onrechte heeft bepaald dat 50/50 op schuld moet worden afgelost. Hof: geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden die afwijking op hoofdregel van 1:100 BW rechtvaardigen. Verder wil man woning toegedeeld krijgen ondanks feit dat bank niet akkoord gaat met ontslag vrouw uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Hof: niet voldaan aan vereisten art. 3:178 lid 3 BW. Woning moet verkocht worden. Ter zitting opgeworpen grieven in strijd met twee conclusie regel.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:195
Ter zitting licht de vrouw toe dat zij de bedragen zoals vermeld in het petitum van haar beroepschrift per kind per maand heeft bedoeld in plaats van per maand voor 2 kinderen. Deze wijziging is volgens het hof, mede gelet op het bezwaar van de man, in strijd met een goede procesorde. Ex art. 359 Rv tot en met art. 361 Rv jo art. 278 Rv dient het beroepschrift de gronden te bevatten waarop beroep berust. In dit geval geen uitzondering op deze strakke regel. Man had geen rekening hoeven houden met deze wijziging.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-08-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7695
Bezwaar moeder, dat ze kinderen geen weekend volledig heeft, geen beletsel om kinderen 1 nacht per week in weekend bij vader te laten slapen. Evenmin is moeder's stelling dat jongste van 2 soms borstvoeding wil, een beletsel om haar meer dan 1 nacht bij vader te doen zijn. Moeder moet verder medewerking verlenen aan de daadwerkelijke schoolgang van oudste kind conform het door de school vastgestelde rooster. Gezien moeder's beperkte belastbaarheid is volgen van thuisonderwijs bij moeder niet in belang kind.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
Twee zaaknummers in beschikking rb (alimentatie en verdeling) betekent niet dat geen incidenteel appel openstaat tegen het andere zaaknummer. Man kon inc. appel instellen tegen verdeling, ook al had vrouw enkel appel ingesteld tegen de partnerali. Nadere grief vrouw na inc. appel strand op de “twee-conclusie-regel” Art. 347 lid 1 Rv, nu niet gesteld of gebleken is van nieuwe feiten of omstandigheden. Behoefte vrouw wordt vastgesteld o.g.v. 60%-regel ECLI:NL:HR:2010:BM7050.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Twee-conclusie-regel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN