ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof past twee-conclusieregel toe in alimentatiezaak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3638
Hoewel sprake is van alimentatieprocedure slaat Hof geen acht op ter zitting in appel geformuleerde grief. Hof: ism twee-conclusieregel, terwijl man daardoor niet in staat was relevante antwoorden te geven.
Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Incidentele vordering medewerking DNA-onderzoek afgewezen
Gerechtshof Den Haag 30-01-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:456
In kg waarin vrouw medewerking man aan levering woning vordert, stelt man incidentele vordering in tot meewerken aan DNA onderzoek kind. Afgewezen: geen samenhang met procedure en niet te beschouwen als ordemaatregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-08-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7695
Bezwaar moeder, dat ze kinderen geen weekend volledig heeft, geen beletsel om kinderen 1 nacht per week in weekend bij vader te laten slapen. Evenmin is moeder's stelling dat jongste van 2 soms borstvoeding wil, een beletsel om haar meer dan 1 nacht bij vader te doen zijn. Moeder moet verder medewerking verlenen aan de daadwerkelijke schoolgang van oudste kind conform het door de school vastgestelde rooster. Gezien moeder's beperkte belastbaarheid is volgen van thuisonderwijs bij moeder niet in belang kind.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
Twee zaaknummers in beschikking rb (alimentatie en verdeling) betekent niet dat geen incidenteel appel openstaat tegen het andere zaaknummer. Man kon inc. appel instellen tegen verdeling, ook al had vrouw enkel appel ingesteld tegen de partnerali. Nadere grief vrouw na inc. appel strand op de “twee-conclusie-regel” Art. 347 lid 1 Rv, nu niet gesteld of gebleken is van nieuwe feiten of omstandigheden. Behoefte vrouw wordt vastgesteld o.g.v. 60%-regel ECLI:NL:HR:2010:BM7050.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Geen leemte in echtscheidingsconvenant en evenmin ogv redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om beroep te doen op naleving.
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6474
Langere tijd is geprobeerd op een normale wijze omgang tussen de vader en de kinderen tot stand te brengen. De vader heeft met zijn houding en gedrag echter telkens de veiligheid van de kinderen geschaad, zowel op emotioneel als op psychisch vlak. Duidelijk is dat de kinderen hier last van hebben. Vader daarom het recht op omgang ontzegd.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3638
Hof slaat geen acht op ter zitting in hoger beroep geformuleerde grief, inhoudende dat er geen rekening dient te worden gehouden met een woonlast aan de zijde van de man, omdat hij bij zijn moeder woont en geen woonlast heeft. Hof oordeelt dat dit in strijd is met de zogeheten twee-conclusieregel, terwijl namens de man ter zitting dienaangaande is opgemerkt dat hij daardoor niet in staat is de relevante antwoorden te kunnen geven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Twee-conclusie-regel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN