ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Art. 263 lid 3 BW vs. 265g BW. Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd, onder oplegging van dwangsom aan moeder.
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019

(pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
“Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Bij eerdere beschikking is bepaald dat vader en de minderjarigen gerechtigd zijn tot contact met elkaar op een nader door de GI te bepalen wijze. Aangezien het geven van de schriftelijke aanwijzing in dit geval het instrument is waarmee de GI een dergelijke vrije bevoegdheid kan invullen, gaat de kinderrechter er van uit dat de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 14 december 2018 niet in de weg staat aan het geven van een schriftelijke aanwijzing in onderhavige situatie. De wijze waarop ...
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3925
Door de GI is, op basis van art 1:265g BW, een wijziging van de bij beschikking van 6 februari 2019 vastgestelde omgangsregeling verzocht. Het verzoek wordt afgewezen aangezien nog pas recent de huidige omgangsregeling is vastgesteld en in het kader van de ondertoezichtstelling (ook pas sinds 6 februari 2019) nog geen concrete hv is ingezet om de relatie tussen de ouders te verbeteren. Een wijziging van de recent vastgestelde omgangsregeling lijkt daarmee voorbarig.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4080
De gecertificeerde instelling heeft in een schriftelijke aanwijzing beslist dat een eerder bij rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling per direct werd opgeschort tot aan de terechtzitting in de lopende omgangszaak. De vader heeft verzocht die aanwijzing vervallen te verklaren. Partijen hebben over de reikwijdte van artikel 1:265f BW en de bevoegdheid van een gecertificeerde instelling om zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake een zorgregeling te wijzigen eerder afwijkende standpunten ingenomen. Gezien...
Rechtbank Den Haag 08-03-2019

(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Verzoek tot vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing en verzoek om verruimde omgangsregeling. Het vaststellen en wijzigen van omgangsafspraken leent zich niet voor de door GI gekozen weg van een schriftelijke aanwijzing, nu er geen sprake is van uithuisplaatsing. GI had de weg van art. 1:265g BW moeten kiezen. Het verzoek van de moeder om de omgangsregeling te verruimen, wordt door de rechtbank beoordeeld op grond van art. 1:377a BW en afgewezen in het belang van het kind.
Rechtbank Noord-Nederland 21-12-2018

(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5610
GI verzoekt bekrachtiging schriftelijke aanwijzing over omgang tussen vader en kinderen. GI was echter niet bevoegd een dergelijke aanwijzing te geven. GI had de weg van art. 1:265g BW moeten bewandelen, door aan kinderrechter te verzoeken regeling vast te stellen. De kinderrechter wijst daarom het verzoek tot bekrachtiging van de aanwijzing af.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN