ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader zonder gezag wil meer omgang met uit huis geplaatst kind - welke rechtsingang?
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2412
Vordering in KG tegen moeder afgewezen: bij UHP kan moeder niet daaraan voldoen. Art. 1:265f/265g BW bieden alleen rechtsingang aan ouder met gezag (lacune?). Maar vader kan verzoek ex art. 1:377a BW doen met GI als wederpartij.
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via Rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8399
Toewijzing eenhoofdig gezag aan de moeder en bekrachtiging beperking contacten vader/kinderen op verzoek GI. Ouders voeren veel procedures over de kinderen en vader vraagt om strafvervolging van de moeder. Hulptrajecten komen niet van de grond en OTS heeft nog niet mogen baten. Zelfs de juf van school is betrokken geraakt in de omgangsperikelen en is door vader opzij geduwd bij het ophalen van de kinderen wat heeft geleid tot plein- en schoolverbod.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3354
GI heeft op grond van artikel 1:265g lid 1 BW verzocht de zorgregeling te wijzigen. Wijziging in halen en brengen. Vakantieregeling vastgesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7056
Kinderen, die bij vader woonden, zijn -ook volgens ouders- terecht uithuisgeplaatst. Moeder wil plaatsing bij haar. Gedragsproblemen kinderen en grote zorgen over persoonlijk functioneren moeder staan dat niet toe. Verzoek moeder tot uitbreiding zorgregeling in deze procedure niet mogelijk.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2868
Schriftelijke aanwijzing 1:265f BW zonder dat er een uithuisplaatsing is; verzoek GI tot vaststelling zorgregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN