ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via Rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Art. 263 lid 3 BW vs. 265g BW. Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd, onder oplegging van dwangsom aan moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 12-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3183
GI geeft een schriftelijke aanwijzing met daarin een (tijdelijke) omgangsregeling tussen vader en minderjarige. Overweging uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Rotterdam 28-06-2019
(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5146
Afwijzing verzoek verlenging ondertoezichtstelling en wijziging omgangsregeling. Uitbreiding omgang gelet op verleden niet in belang minderjarige. Omgang geen grond voor verlenging ondertoezichtstelling.
Rechtbank Rotterdam 21-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4656
Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) volgt dat de GI niet langer aan de algemene aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 Burgerlijk Wetboek (BW) de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contact beperkende aanwijzingen. Buiten het geval van uithuisplaatsing, waarvoor art. 1:265f BW een bijzondere regeling bevat, dient de GI zich dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de ondertoezichtstelling contact beperkende maatregelen in...
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Wijziging zorgregeling (directe stopzetting van contact met vader) o.g.v. art. 1:265g BW, tevens houdende voorlopige voorziening (art. 223 Rv) welke wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen onder toepassing van spoedbepaling van art. 800 lid 3 Rv wordt getroffen. Ernstige dreiging van eergerelateerd geweld. Politie heeft gemeend het gezin per direct veilig te stellen op een schuiladres n.a.v. uitlatingen van vader in een gesprek. Zie ook HR 14 december 2018ECLI:NL:HR:2018:2321.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4283
Gewijzigde omstandigheden in omgangszaak mbt jongen (2005) voor wie OTS geldt: positieve ontwikkeling in houding vader heeft zich allerminst doorgezet. Vader heeft zijn kansen niet benut, hij wil geen BOR noch andere hulpverlening, heeft geen inzicht in eigen aandeel in de problematiek en stelt eigen voorwaarden aan de omgang die niet in het belang van zijn zoon zijn. Uitleg in kindvriendelijke taal aan jongen waarom omgang met vader wordt beëindigd. Hof past hierbij niet art. 1:377a lid 3 BW toe, maar art. 1:265g BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN