ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Art. 263 lid 3 BW vs. 265g BW. Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd, onder oplegging van dwangsom aan moeder.
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10047
Moeder kocht zonder overleg met vader huis met nieuwe partner, minimaal 35 minuten reistijd verderop. Gaat daar hoe dan ook wonen. Geen vervangende toestemming om te verhuizen met medeneming kind, voor wie ruime zorgregeling geldt voor beide ouders, welke regeling neerkomt op co-ouderschap. Hoofdverblijfplaats kind (dat kennelijk nog niet de basisschoolleeftijd heeft bereikt) bij vader bepaald.
JE
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het licht van HR 14-12-2018.ECLI:NL:HR:2018:2321 Nu het hier enkel de door de rechter aan de GI reeds opgedragen nadere uitvoering van diens beslissing betreft, stond voor de GI - naast de weg van art. 1:265g BW - ook de weg van art. 1:263 lid 3 BW open. De kinderrechter bekrachtigt de schriftelijke aanwijzing en legt tevens een dwangsom op.
JE
Rechtbank Limburg 10-01-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding tussen art. 1:265f BW (beperking contact tussen minderjarige en ouder(s) middels schriftelijke aanwijzing GI) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen). Eerdere schriftelijke aanwijzing is door GI ingetrokken nadat voorzieningenrechter zijn visie heeft gegeven. Vormt ondergrens voor contact tussen kinderen en ouders. O.g.v. HR 14-12-2018ECLI:NL:HR:2018:2321 moet voor verder beperking de weg van art. 1:265g BW worden gevolgd.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:360
Beschikking afwijzing schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW want er is geen sprake van uithuisplaatsing. GI niet gehouden om verzoek in te dienen ex artikel 1:265g BW nu de rechtbank de regie van de omgang bij de GI heeft gelegd en zij dus wijziging hierin mogen aanbrengen. De GI heeft aldus datgene gedaan wat van haar verwacht mocht worden en zij heeft niet in strijd met het recht gehandeld.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:669
Horen kind. Ondanks indringend verzoek moeder, ziet het hof af van horen kind van 9 jaar gelet op de grote impact hiervan en de onrust die dat met zich brengt. Bovendien wordt het als te belastend geacht voor het kind.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN