ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
Bevoegdheid GI bij beperken en wijzigen omgang tussen ouder(s) en kind
Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
HR beantwoordt prejudiciële vragen over relatie tussen 1:263 BW (aanwijzing), 1:265f BW (contactbeperking door GI), 1:265g BW (verzoek GI voor omgangsregeling) en door rechter vastgestelde omgangsregeling.
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Uiteenzetting A-G over prejudiciële vragen die van belang zijn voor de praktijk van de jeugdbescherming. Betreft m.n. bevoegdheid GI tav vastgestelde rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Art. 807 Rv. In beginsel staat geen hoger beroep open tegen een beslissing van de rechtbank over vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing. Voor zover deze een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind is hoger beroep wel toegestaan.
JEKI
Rechtbank Limburg 19-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12048
Ondertoezichtstelling zonder UHP, schriftelijke aanwijzing waarbij voorlopige zorgregeling van rechter wordt gewijzigd, strijd met de wet (ingevolge HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321), vervallenverklaring, vaststelling hoofdverblijf in afwijking van huidig verblijf bij moeder, belang van het minderjarig kind gebaat bij rust, stabiliteit, regelmaat, toekomen aan eigen ontwikkeltaken en niet klem komen te zitten tussen haar ouders, overweging met betrekking tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
JE
Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
Prejudiciële vragen. 1. GI kan niet langer aan art. 1:263 BW de bevoegdheid ontlenen tot geven van contactbeperkende aanwijzingen. B 2. GI kan ogv art. 1:265f BW niet zelf eerdere rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang wijzigen. Daartoe dient art. 1:265g BW. 3. Contactbeperking bij UHP ogv art. 1:265f lid 1 BW alleen als rechter niet eerder omgangsregeling heeft vastgesteld. 4. Wegens ernst of spoedeisendheid kan rechter schorsen ex art. 1:264 lid 1 BW zonder belanghebbenden te hebben gehoord.
JE
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Prejudiciële vragen. A-G: 1. HR 25-04-2014ECLI:NL:HR:2014:1019 mbt art. 1:263a BW (oud) niet onverkort van toepassing op art. 1:265f BW. 2. GI kan ogv art. 1:265f BW niet zelf eerdere rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang wijzigen. Daartoe dient art. 1:265g BW. 3. Van ogv art. 1:265f lid 2 BW vastgestelde regeling kan alleen aan rechter wijziging worden verzocht. 4. Wegens ernst of spoedeisendheid kan rechter schorsen ex art. 1:264 lid 1 BW zonder alle belanghebbenden te hebben gehoord.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 18-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5022
De GI heeft van de rechtbank de opdracht gekregen de omgangsregeling stapsgewijs uit te breiden. De GI heeft haar bevoegdheid niet overschreden door deze stappen vast te leggen in een schriftelijke aanwijzing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN