ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader zonder gezag wil meer omgang met uit huis geplaatst kind - welke rechtsingang?
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2412
Vordering in KG tegen moeder afgewezen: bij UHP kan moeder niet daaraan voldoen. Art. 1:265f/265g BW bieden alleen rechtsingang aan ouder met gezag (lacune?). Maar vader kan verzoek ex art. 1:377a BW doen met GI als wederpartij.
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via Rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7056
Kinderen, die bij vader woonden, zijn -ook volgens ouders- terecht uithuisgeplaatst. Moeder wil plaatsing bij haar. Gedragsproblemen kinderen en grote zorgen over persoonlijk functioneren moeder staan dat niet toe. Verzoek moeder tot uitbreiding zorgregeling in deze procedure niet mogelijk.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2868
Schriftelijke aanwijzing 1:265f BW zonder dat er een uithuisplaatsing is; verzoek GI tot vaststelling zorgregeling.
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2412
Vader zonder gezag eist in kort geding van (onbereikbare) moeder (ruimere) omgangsregeling met kind dat onder toezicht is gesteld en uit huis is geplaatst. Afwijzing wegens 1) geen spoedeisend belang; 2) het feit dat moeder niet aan vordering kan voldoen wegens uithuisplaatsing; 3) de procedure zich dus eigenlijk richt tegen GI, die niet is gedagvaard maar slechts is aangemerkt als 'belanghebbende'. Rb: vader behoort rechtsingang te hebben (lacune in art. 1:265f BW en art. 1:265g BW?) en wijst op art. 1:377a BW.
Rechtbank Midden-Nederland 12-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3183
Rb: stelt voorlopige omgangsregeling vast en geeft GI opdracht om ihkv OTS toe te werken naar onbegeleide contact tussen vader/kind. GI geeft een schriftelijke aanwijzing met tijdelijke opbouw. Kan dit nog gelet op uitspraak HR 14 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2321 ? Rb: geen sprake van een situatie waarbij art. 1:265g BW gevolgd had moeten worden. Ook geen sprake van een rechterlijke beschikking die opzij wordt gezet. Het is GI toegestaan om hier een schriftelijke aanwijzing te gebruiken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN