ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Appel levering woning niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Rb bepaalde dat vonnis in de plaats trad van medewerking man aan levering woning. Man gaat in hoger beroep maar laat na dit binnen 8 dagen te registreren. I.c. toch ontvankelijk: grieven zien niet op woning.
Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Einde relatie 2006. Hof: voortduren van hoofdelijke verbondenheid vrouw naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt geen extra termijn meer, maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 02-10-2019
(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7747
Wijze van verdeling huwelijksgoederengemeenschap gelast in echtscheidingsbeschikking. Man beroept zich op art. 236 Rv gezag van gewijsde, dat woning aan hem is toebedeeld. Nu vrouw geen inhoudelijk verweer voert, wordt vordering toegewezen: vonnis dezelfde kracht als in wettige vorm opgemaakte akte, waarin vrouw volmacht voor levering van haar aandeel in de woning aan de man, aan de notaris geeft. Stelling vrouw dat rauwelings is gedagvaard zou enkel van invloed kunnen zijn geweest op proceskostenveroordeling.
Rechtbank Overijssel 11-09-2019
(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3381
Eiseres is reeds in het bezit van een machtiging van de rechtbank om de woning te gelde te mogen maken. De man werkt echter niet mee aan de verkoop van de woning en daarom kan de woning niet verkocht worden. De hypotheekachterstand loopt op. In deze procedure is door de vrouw een verzoek ingediend om de echtelijke woning te mogen ontruimen, onder afgifte van sleutels. De vordering ten aanzien van de ontruiming en afgifte van sleutels is toegewezen, evenals de verzochte proceskostenveroordeling. De gevorderde dwangsom is afgewezen....
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3331
geen spoedeisend belang in hoger beroep bij gevorderde reële executie
Gerechtshof Den Haag 23-04-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2438
Vordering waarbij medewerking wordt gevraagd aan het verlijden van een notariële akte van verdeling. Spoedeisend belang inmiddels vervallen nu de gevorderde medewerking inmiddels heeft plaatsgehad.
Rechtbank Midden-Nederland 05-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3843
machtiging tot het te gelde maken van de woning, ontruiming
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Medewerking aan verkoop/toedeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN