ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert eerdere veroordelingen over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Appel levering woning niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Rb bepaalde dat vonnis in de plaats trad van medewerking man aan levering woning. Man gaat in hoger beroep maar laat na dit binnen 8 dagen te registreren. I.c. toch ontvankelijk: grieven zien niet op woning.
Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Einde relatie 2006. Hof: voortduren van hoofdelijke verbondenheid vrouw naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt geen extra termijn meer, maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Art. 3:300 BW wordt in kort geding toegewezen, nu vrouw zich niet houdt aan eerdere veroordelingen. Hof maakt in 1 uitspraak duidelijk waar zij zich aan te houden heeft, daaraan staan eerdere veroordelingen niet in de weg, omdat in kg opnieuw oordeel kan worden gegeven op een gelijkluidende vordering. Nu vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen: proceskostenveroordeling in beide instanties.
Rechtbank Overijssel 19-07-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2759
Verdelingsperikelen. De primaire en subsidiaire vordering van de vrouw laten zich niet verenigen met de inhoud van en de beslissing(en) in de beschikking van 12 februari 2019. Een kort geding kan niet dienen als een verkapt hoger beroep. Gelet op het karakter van een kort gedingprocedure, zijnde het treffen van een ordemaatregel, leent deze procedure zich er bovendien in beginsel niet voor dat de voorzieningenrechter een wijze van verdeling gelast in het kader van artikel 3:185 BW. De primaire en subsidiaire vordering van de vrouw...
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019

(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Vonnis Rb: woning en hypotheekschuld toegedeeld aan de vrouw, vonnis treedt zo nodig ipv medewerking van man aan levering, vrouw dient helft overwaarde ad € 8.200,- aan man te vergoeden. Man gaat in hoger beroep maar laat na het beroep binnen 8 dagen in te schrijven in de registers van art. 433 Rv. Hof: man hoefde het hoger beroep niet in te schrijven nu hij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de toedeling van de woning en evenmin tegen de indeplaatstreding. Man ontvankelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6044
Kort geding tussen ex-echtgenoten over de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De man wordt veroordeeld mee te werken aan verkoop van de voormalige echtelijke woning, die hij (nu samen met zijn hoogzwangere echtgenote) bewoont.
Rechtbank Overijssel 12-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2545
Eiser heeft spoedeisend belang verkoop woning onvoldoende onderbouwd.Vorderingen afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Medewerking aan verkoop/toedeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN