ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Einde relatie 2006. Hof: voortduren van hoofdelijke verbondenheid vrouw naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt geen extra termijn meer, maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 (pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4604
Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning man naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt 3 maanden voor ontslag vrouw uit hoofdelijke en en een aansprakelijkheid. Anders verkoop woning.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
Betaling woonlasten van door vrouw bewoonde woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
Man betaalt in 2011-2016 de lasten van de gezamenlijke woning, waarin alleen vrouw woont. Daaruit leidt Hof stilzwijgende afspraak af. Man moet ook de woonlasten van 2016-2017 dragen, geen vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 12-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3134
Toewijzing vordering tot medewerking aan verkoop woning in kort geding. Voldoende spoedeisend belang ivm faillissement onderneming man en wens vrouw om zelf een woning te kopen. Van vrouw kan niet verwacht worden dat zij langer in onverdeeldheid blijft. Afspraken in het convenant kunnen, anders dan door de man betoogd, niet zo worden uitgelegd. Belangen man en zijn gezin bij afwijzing vordering prevaleren niet. Man heeft mogelijkheid om met gezin elders te gaan wonen en er is sprake van een overwaarde op de woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2353
Beroep vd man op art. 3:194 lid 2 BW slaagt niet. Hij heeft zijn stelling dat de vrouw inboedelgoederen, sieraden en een geldbedrag heeft zoek gemaakt of verborgen houdt en dit met opzet is geschied, in het licht bezien vd betwisting door de vrouw, niet genoegzaam onderbouwd. Aan bewijslevering komt het hof daarom niet toe. Man wordt veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Gebruiksvergoeding bepaald op 4% overwaarde; tegen door rechtbank gehanteerde percentage is niet gegriefd.
Rechtbank Overijssel 04-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2326
Vordering tot verdeling van de gemeenschap (woning), afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-03-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:988
beperkende werking redelijkheid en billijkheid
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019

(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Woning is eigendom van man, vrouw hoofdelijk verbonden voor hypotheeklening. Einde relatie 2006. Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van vrouw is tot op heden niet gelukt, waardoor zij beperkt wordt in haar financieringsmogelijkheden. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de hoofdelijke verbondenheid van vrouw nog langer voortduurt. Man krijgt geen extra termijn voor ontslag vrouw uit hoofdelijke aansprakelijkheid maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Medewerking aan verkoop/toedeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN