ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vermogen in vennootschap, ontstaan door ontslagvergoeding, is niet verknocht: geld besteed tijdens huwelijk
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
Vermogen in vennootschap man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan hem verknocht: het geld is besteed tijdens huwelijk pp. Zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben, is brutering PAL niet aan de orde.
Niet alleen verkoop eigen woning, maar ook ontruiming man - woning moet verkoopklaar worden gemaakt
Rechtbank Gelderland 06-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2629
Rb verleent niet alleen vervangende toestemming voor verkoop van de gezamenlijke koopwoning, maar bepaalt ook dat man deze moet ontruimen ivm. - onder meer - verkoopklaar maken. Lijfsdwangvordering voert te ver.
Strijden over eigendomsrecht CV-ketel, beplanting, etc. heeft geen zin: vanwege natrekking hoort het bij gezamenlijke woning
Rechtbank Limburg 21-05-2019 (pub. 12-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4746
Ex-samenlevers twisten over verkoop gezamenlijke woning. In dat kader komt het (vermeende) eigendomsrecht op zaken als de CV-ketel aan de orde. Volgens de rb gaat dat vanwege natrekking om gezamenlijk eigendom.
Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 (pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4604
Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning man naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt 3 maanden voor ontslag vrouw uit hoofdelijke en en een aansprakelijkheid. Anders verkoop woning.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 16-04-2019
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2667
In echtscheidingsbeschikking is vastgelegd dat partijen ter zitting zijn overeengekomen dat zij de voormalige echtelijke woning zullen verkopen. Kort nadien hebben partijen een mondelinge koopovk gesloten. Man weigert vervolgens koopovk te tekenen. Rb: anders dan de man betoogt is er wel degelijk sprake van spoedeisend belang. Kern vh probleem is dat de man slechts wil meewerken wanneer hij een nieuwe huurwoning heeft. Dit afwachten kan niet vd vrouw gevergd worden. Machtiging tot verkoop en levering door de vrouw.
Rechtbank Gelderland 29-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
Echtscheiding met nevenverzoeken. Afwijzing voortgezet gebruik van de echtelijke woning. Afwijzing verzoek te bepalen dat ontslagvergoeding verknocht is aan de man. Brutering van de partneralimentatie is niet aan de orde zolang partijen ingeschreven staan op hetzelfde GBA-adres en niet duurzaam gescheiden leven.
Rechtbank Gelderland 06-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2629
Kort geding. Verdeling gemeenschappelijke woning. Beschermingsbewind. In het licht van de belangen over en weer bestaat geen aanleiding om vordering tot verdeling voor een bepaalde tijd uit te sluiten ex artikel 3:178 BW. Vervangende toestemming om rechtshandelingen namens deelgenoot te verrichten. Ontruiming. Uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang niet proportioneel.
Rechtbank Den Haag 10-04-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4407
Onduidelijk convenant: opgesteld door partijen en slechts - zonder juridische advisering- ingediend door mr. X. De woning werd door hen onvoorwaardelijk toebedeeld aan man, terwijl schuld aan beiden werd 'toebedeeld'. Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid werd niet gerept, kapitaalvz werd vergeten en finale kwijting is opgenomen. Rb bepaalt dat uitleg man wordt gevolgd: woning zou op termijn worden verkocht, is onverdeeld gebleven. Vordering man eigenaarslasten wordt verrekend met vordering vrouw gebruikerslasten.
Rechtbank Limburg 21-05-2019

(pub. 12-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4746
Ex-samenlevers twisten over verkoop gezamenlijke woning. In dat kader komt het (vermeende) eigendomsrecht op zaken als de CV-ketel aan de orde. Volgens de rb gaat dat vanwege natrekking om gezamenlijk eigendom. M heeft zich niet redelijk opgesteld jegens V en handelt onrechtmatig door voorwaarden te stellen terzake de nagetrokken zaken. Veroordeling M tot medewerking verkoop woning op straffe van dwangsom. Afwijzing geldvorderingen in KG, die zien op de wijze van verdelen van de verwachte te realiseren overwaarde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Medewerking aan verkoop/toedeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN