ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Jeugdzorgwerker handelt ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar jegens vader
Vader met gezag onvoldoende betrokken bij hulpverlening. Tunnelvisie, beschuldigingen richting vader niet geverifieerd, uitgegaan van informatie van moeder. Voorwaardelijke schorsing: supervisieverplichting.
Jeugdprofessional schiet tekort bij jongere die van hoofdverblijfplaats wil wisselen
Niet op de hoogte van wettelijk kader, niet bij ouders actief naar afspraken geïnformeerd, niet juiste expertise ingeschakeld. Had 16-jarige erop moeten wijzen dat hij niet beslissingsbevoegd is over woonplaats.
Mag alle beschikbare informatie worden opgenomen in gezinsplan?
Nee, zonder toestemming van de cliënt mag dat alleen wanneer het noodzakelijk is in het kader van de OTS, en dan alleen relevante gegevens.
Hoge Raad over onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1976
Toetsingskader: of RvdK daarmee een verantwoord oordeel heeft kunnen vormen over hetgeen het belang van het kind vergt. RvdK heeft zekere onderzoeksvrijheid. Taak is niet: belangenafweging ouders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJETU
Rechtbank Den Haag 19-09-2018
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16146
Kort geding. De Raad voor de Kinderbescherming heeft nav weer een schoolwisseling inmiddels ambtshalve besloten onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van de kinderen van eisers. De onderliggende informatie van Veilig Thuis en een door de gemeente ingeschakeld PGB-onderzoeksbureau worden wegens onzorgvuldig handelen buiten beschouwing gelaten. Ouders eisen verbod tot onderzoek. Rb: wettelijke grondslag voor het raadsonderzoek is aanwezig en aan beroep van eisers op artikelen uit het EVRM en IVRK wordt voorbij gegaan.
FPJETU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10319
Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, aard vordering en concrete relevante feiten en omstandigheden. Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils.186 en 187 lid 3, aanhef en onder a en b Rv.
JETU
Gerechtshof Den Haag 20-11-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3412
Procedure tussen vrouw en de Staat. Inzet is een aanvullend rapport van de raad voor de kinderbescherming op grond waarvan een ondertoezichtstelling is uitgesproken en dat is gebruikt in het kader van een rechterlijke beslissing gezag en zorgregeling. Hof overweegt dat genoemd raadsrapport niet doorslaggevend is geweest, maar de beslissingen zijn genomen op basis van eigen observaties van de rechter en de stellingen van de vrouw en de vader.
JETU
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1976
Overheidsaansprakelijkheid. Handelen Rvdk en OM. Heeft Rvdk jegens moeder onrechtmatig gehandeld door hoe hij, binnen context van het gezag, onderzoek heeft gedaan naar strafrechtelijke verleden vader? Hof heeft miskend dat Rvdk niet de taak heeft belangen van ouders af te wegen, alleen als belang van kind daartoe aanleiding geeft. Hof had zich moeten beperken tot de vraag of Rvdk met uit zijn onderzoek verkregen informatie een verantwoord oordeel kon vormen over het belang van zoon bij gezagsbeslissing. Beleidsvrijheid OM.
JETU
Rechtbank Den Haag 19-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11623
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK. Vervolg op Rb Den Haag 18-04-2018:ECLI:NL:RBDHA:2018:6825 afhandeling schadevergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten. Moeder stelt schadeposten ter hoogte van € 24.648,- waaronder o.m. kosten voor coaching, kantoormateriaal, aan procedures besteedde uren x haar uurtarief als ZZP-er. Rechtbank gaat door de gestelde schadeposten, kent uiteindelijk € 818,00 toe vermeerderd met rente en veroordeelt de Staat in de proceskosten ter hoogte van € 1435,50.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN