ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen Nederlanderschap voor kind uit voormalig polygaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 03-06-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
RWN voorziet niet in geval waarin huwelijk niet langer polygaam is en familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels wordt erkend. Niet taak van Rb om nieuwe rechtsgrond voor verkrijging NL-schap te creëren.
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
Verzoek voor kind van vaststelling Nederlanderschap afgewezen
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
RWN voorziet niet in geval aan het buiten NL gesloten huwelijk het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en familierechtelijke vader/kind-betrekking in NL inmiddels moet worden erkend.
Buitenlandse erkenning door gehuwde man
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 03-06-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft niet bij geboorte/nadien van rechtswege NL nationaliteit verkregen. Vader was ttv geboorte verzoeker Nederlander, maar kon voor toepassing art. 3 RWN niet als vader verzoeker worden aangemerkt; bigaam huwelijk. RWN voorziet niet in geval waarin aan buiten NL gesloten huwelijk polygame karakter is ontvallen en dat huwelijk en de daaruit voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels worden erkend. Beroep op HRECLI:NL:HR:2017:942 faal...
Rechtbank Den Haag 10-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3259
Bezit minderjarige Nederlandse nationaliteit? Komt latere uitspraak van Marokkaanse rechtbank (vaststelling vaderschap), en daarop gebaseerde geboorteakte, voor erkenning in aanmerking (art. 10:100 lid 1 BW)? Nee, omdat moet worden aangenomen dat aan beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan. Nu kind tijdens huwelijk met Nederlandse man is geboren, heeft het ex art 3 lid 1 RWN bij geboorte het Nederlanderschap verkregen en heeft zij dit nog steeds. Verzoek toegewezen.
Rechtbank Den Haag 15-01-2019

(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen. Zij hebben Nederlanderschap verkregen als zij uit een naar Marokkaans recht rechtsgeldig en in Nederland te erkennen huwelijk zijn geboren. Niet het geval. Zij zijn uit een informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlander met Marokkaanse geboren. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend. Ook anderszins is niet gebleken dat een familierechtelijke betrekking is ontstaan.
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nationaliteit

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN