ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Buitenlandse erkenning door gehuwde man
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Nu miv 01-04-2014 een gehuwde NLer een buitenechtelijk kind kan erkennen, wordt een daarvoor in het buitenland rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning thans in NL van rechtswege erkend.
Erkenning van Duitse erkenning door gehuwde man?
Rechtbank Den Haag 24-11-2017 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16300
Duitse erkenning door gehuwde man was destijds onverenigbaar met NL openbare orde. Nu niet meer. Toets moet ex nunc plaatsvinden. Destijds sprake van family life, dus nu erkenning van Duitse erkenning in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Wijziging van NL recht miv 1 april 2014, waardoor gehuwde NLer buitenechtelijk kind rechtsgeldig kan erkennen, heeft tot gevolg dat voor 1 april 2014 in buitenland, naar recht van dat land rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning, thans ex art. 10:101 lid 1 BW in NL van rechtswege wordt erkend. Erkenning heeft alleen dan ertoe geleid dat kinderen NLschap hebben verkregen als aannemelijk is dat op dat tijdstip tussen man en kinderen een nauwe persoonlijke betrekking bestond. Na verwijzing zal dat moeten worden onderzocht.
IP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1426
Kan door NL man in Congo verrichte erkenning van kinderen in NL worden erkend als man ttv erkenning gehuwd was met andere vrouw dan moeder kinderen, zodat toen sprake van strijd met openbare orde, maar naar thans geldende opvatting niet meer? Ja. Heeft erkenning kinderen nationaliteitsrechtelijk gevolg? HR 19-01-2018:ECLI:NL:HR:2018:59 gaat rechtsvormende taak HR te buiten om te beslissen in hoeverre vervallen art. 1:204 lid 1 sub e BW (oud) en gevolgen die daaraan verbonden zijn voor invulling weigeringsgrond openbare orde, kunne...
IP
Rechtbank Den Haag 09-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10285
Verzoek tot vaststellen dat verzoekster niet NL nationaliteit bezit afgewezen. Afgelegde afstandsverklaring heeft geen rechtsgevolg gehad, omdat verzoekster daardoor staatloos zou raken (art. 8 lid 1 Europese Verdrag inzake nationaliteit en art. 14 RWN. Chinese nationaliteitswetgeving bepaalt dat verzoekster door naturalisatie tot Nederlandse, de Chinese nationaliteit van rechtswege heeft verloren. Als verzoekster aantoont de Chinese nationaliteit te hebben herkregen, is afstand doen van NL nationaliteit mogelijk.
IP
Rechtbank Limburg 19-02-2018
(pub. 27-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2841
IPR. Verzoek verbetering geboorteakte kind. T.t.v. geboorte hadden ouders Syrische nationaliteit, woonplaats in NL, verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. NL rechter rechtsmacht (art. 3 aanhef en onder a Rv). Als ex art. 263 Rv relatief bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de geboorteakte in de NL registers burgerlijke stand is ingeschreven, past rechter NL recht toe. Afstamming: NL recht toepasselijk ex art. 10:17 lid 1 BW. Verbetering geslachtsnaam: NL recht toepasselijk ex art. 10:17 lid 1 BW.
IP
Rechtbank Den Haag 24-11-2017
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16301
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft de Egyptische nationateit verloren met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Met het vrijwillig herkrijgen van de Egyptische nationaliteit heeft hij ex art. 15 RWN de Nederlandse nationaliteit verloren. Beroep op arresten van Europese Hof van Justitie en beginselen van behoorlijk bestuur faalt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nationaliteit

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN