ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
Verzoek voor kind van vaststelling Nederlanderschap afgewezen
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
RWN voorziet niet in geval aan het buiten NL gesloten huwelijk het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en familierechtelijke vader/kind-betrekking in NL inmiddels moet worden erkend.
Buitenlandse erkenning door gehuwde man
Verlies burgerschap Europese Unie
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:15862
Verzoek vaststelling NL-schap afgewezen. Dat verzoekster door verlies NL-schap ook het burgerschap van de Europese Unie had verloren, staat daaraan niet in de weg.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 15-01-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen. Zij hebben Nederlanderschap verkregen als zij uit een naar Marokkaans recht rechtsgeldig en in Nederland te erkennen huwelijk zijn geboren. Niet het geval. Zij zijn uit een informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlander met Marokkaanse geboren. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend. Ook anderszins is niet gebleken dat een familierechtelijke betrekking is ontstaan.
FPKIIP
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
KIIP
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:227
Art. 81 lid 1 RO. Nationaliteitsrecht. Vervolg op HR 21 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:756). Behoorde het kind feitelijk tot het gezin van haar grootouders? Art. 10 lid 2 Vreemdelingenwet (oud) jo. art. 47 Vreemdelingenbesluit (oud). Conclusie (ECLI:NL:PHR:2018:1498).
IP
Rechtbank Den Haag 20-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14418
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kind. Herziene RWN toepasselijk. Hierin zijn geen overgangsbepalingen opgenomen; ook van toepassing op al ingediende verzoeken als de onderhavige. Eventuele mede-naturalisatie van minderjarige kinderen komt dan alleen tot stand als daarvoor een verzoek is gedaan en een besluit is genomen. Niet aan voorwaarden art. 11 RWN voldaan, zodat kind niet heeft gedeeld in de naturalisatie van verzoeker.
IP
Rechtbank Den Haag 21-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:13786
Verzoek verbetering geboorteakte en vaststelling Nederlanderschap toegewezen. Ten tijde geboorte kind had moeder de Turkse nationaliteit en man de Nederlandse en Turkse nationaliteit, en waren moeder en man met elkaar gehuwd. Turks recht is toepasselijk op het tot stand komen van de familierechtelijke betrekking (art. 10:92 BW): man is juridische vader. Man aangemerkt als vader kind ex art. 3 RWN. Kind heeft bij geboorte van rechtswege NL nationaliteit verkregen (art. 3 RWN).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nationaliteit

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN