ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over invloed redelijkheid en billijkheid op draagplicht kosten huishouding
Hoge Raad 04-10-2019 (pub. 04-10-2019), ECLI:NL:HR:2019:1532
Hof ging ten onrechte voorbij aan betoog man dat beperkende werking r&b ertoe moet leiden dat kosten van huishouding niet naar rato van ieders inkomen betaald moeten worden, maar ieder de helft moet dragen. Verwijzing geding.
Geen vergoedingsrecht voor onder uitsluiting verkregen erfenis
Rechtbank Limburg 15-05-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5984
Vrouw gebruikte erfenis voor kosten huishouding. Ogv art. 1:84 BW kwamen die kosten voor haar rekening, omdat inkomens en vermogen ontoereikend waren. De vrouw heeft daarom geen vergoedingsrecht.
Verplichte bijdrage kosten huishouding
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:325
Man, geremigreerd naar Marokko, moet bijdragen in kosten huishouding van zijn vrouw met kinderen in NL. Verdeling totale kosten huishouding naar rato van netto inkomen, met correctie voor bijz. omstandigheden.
Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 04-10-2019

(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:HR:2019:1532
Huwelijksvoorwaarden met beding waarbij kosten huishouding naar evenredigheid van inkomen moeten worden gedragen. R-C schulden voor rekening van beiden, nu aangegaan voor kosten huishouding. Stelling vrouw dat ze niet wist van aangaan van schulden om kosten huishouding te voldoen, doet daaraan niet af. Klacht man in incidenteel cassatieberoep slaagt: Hof ging ten onrechte voorbij aan betoog man dat kosten huishouding ogv r&b niet naar rato van ieders inkomen betaald moeten worden, maar ieder de helft moet dragen. Verwijzing.
Rechtbank Amsterdam 03-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4580
Echtgenoot heeft kosten voor ander voldaan, zodat hij op grond van de huwelijkse voorwaarden recht heeft op vergoeding daarvan. Hij voldoet niet aan stelplicht. Stelling dat sprake is van een vergoedingsrecht op grond van de huwelijkse voorwaarden had nader dienen te worden onderbouwd. Bij gebrek aan die nadere onderbouwing wijst de rechtbank het verzoek af. Op basis van overeenkomst wel vordering, nu vernietiging van die overeenkomst op grond van wilsgebrek door de ander onvoldoende gesteld is.
Gerechtshof Den Haag 23-04-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1930
Hof kan grondslag vordering vrouw met betrekking tot betalingen gedurende het huwelijk niet vaststellen, zodat slechts door man erkende wordt toegewezen. Vrouw wenst latere peildatum toe te passen: afgewezen, nu dit niet Is overeengekomen. Zij vordert kosten huishouding voor 9 dagen. Deze kan zij niet meer effectueren. Schulden dienen niet in verrekenbeding van overgespaarde inkomsten te worden betrokken. Nu vrouw haar verplichting uit hoofde van gestelde lening heeft voldaan, is er geen rechtsgrond voor vordering op man.
Rechtbank Limburg 15-05-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5984
Vrouw heeft onder uitsluiting € 158.796,57 van haar vader geërfd en op een eigen rekening gestort. Erfenis is niet meer traceerbaar aanwezig op de peildatum, want grotendeels aangewend om kosten huishouding te voldoen. Op grond van art. 1: 84 BW kwamen kosten huishouding voor rekening vrouw, omdat inkomens en vermogen ontoereikend waren. Vrouw heeft daarom geen vergoedingsrecht.
Parket bij de Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:556
Uitleg huw vw. Komen r-c schulden, nu daarmee verkregen gelden zijn aangewend ter voldoening vd kosten vd huishouding, eveneens naar evenredigheid ten laste van ieders inkomen en, voor zover die inkomens ontoereikend zijn, naar evenredigheid ten laste van ieders vermogen? A-G: hof kon aan het beroep van de man op art. 6:248 lid 1 BW niet ongemotiveerd voorbijgaan. Klachten man tegen oordeel hof mbt natuurlijke verbintenis tav investering in woning moeten worden verworpen. Uitspraak hof: ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huishoudkosten art. 1:84

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN