ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Onverdeeld gebleven pensioen moet worden geïndexeerd
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2019 (pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3491
Na echtscheiding (1986) heeft vrouw cfm Boon/Van Loon aanspraak op deel van pensioen man. Hof: Rb heeft ten onrechte indexering achterwege gelaten. Bedoeling indexering: verkrijgen van - zover mogelijk - welvaartsvast pensioen.
Berekening pensioenverdeling 1991 is wel correct
Anders dan vrouw meent, is de tussen pp overeengekomen pensioenverdeling in 1991 wel juist berekend door pensioenverzekeraar. Maar het was wel makkelijker geweest als vrouw eerder met bezwaar was gekomen.
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap kan niet aan kantonrechter worden voorgelegd
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
Nakoming van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang < € 25.000). Vrouw heeft geen recht op helft van ouderdomspensioen man ivm bijzonder nabestaandenpensioen (Boon/Van Loon).
Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2829
Echtscheiding 1991. Vraag of alsnog aanspraak bestaat op verrekening van opgebouwde pensioenrechten conform Boon/Van Loon. Rechtsverwerking dan wel redelijkheid en billijkheid. Speelt bij die verrekening de aanspraak van een eerdere echtgenoot van de man een rol. Regresvordering ter zake van een door de man afgelost krediet. Is de voormalige echtelijke woning al verdeeld. Man wordt in de gelegenheid gesteld de akte van levering over te leggen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2019

(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3491
Pensioenaanspraken van man zijn bij echtscheiding in 1986 onverdeeld gebleven. Rb: vrouw heeft cfm Boon/Van Loon aanspraak op gedeelte hiervan. Rb wijst contante waarde toe, te weten € 131,- en € 1.040,21. Hof: pensioenaanspraak van vrouw moet worden geïndexeerd. Bedoeling van indexering is het verkrijgen van een - voor zover mogelijk - welvaartsvast pensioen. Indexering is met name van belang bij uitgestelde pensioenverrekening. Toegewezen: € 4.990,87 en € 2.055,60.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3332
pensioenverrekening Boon/Van Loon, rechtsverwerking, redelijkheid en billijkheid
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2037
Pp gehuwd in VK. Vrouw woont thans in NL. Man in Australië. Op zitting skype verbinding met man. Man kan zonder adv. stukken indienen, geen verzoeken. Behoefte 60%-norm vrouw met 7% verlaagd, nu levensstandaard in Australië cf. Big Mac-index 7% hoger ligt. Nihilstelling PA per 1-8-2021 ivm perspectieven vrouw. Bij draagkracht wordt uitgegaan van oude inkomen man: wisseling carrière is zijn eigen wens. Verlies voor herstel vatbaar en kan gevergd worden. Man ingestemd met gelijke verdeling zijn in VK opgebouwde pensioen.
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Geen sprake van stilzwijgende boedelverdeling, inclusief verdeling pensioenrechten. Pensioenrechten aangemerkt als overgeslagen goed dat alsnog moet worden verdeeld. Tijdsverloop (i.c. 26 jaar) onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Dat vrouw tijdens de echtscheidingsprocedure een bevel tot verdeling heeft gevorderd en tijdens de alimentatieprocedures het ouderdomspensioen niet aan de orde heeft gesteld, maken dat niet anders. Man niet onderbouwd dat hij niet tot enige uitkering in staat is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioenverrekening

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN