ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap kan niet aan kantonrechter worden voorgelegd
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
Nakoming van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang < € 25.000). Vrouw heeft geen recht op helft van ouderdomspensioen man ivm bijzonder nabestaandenpensioen (Boon/Van Loon).
Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Geen sprake van stilzwijgende boedelverdeling, inclusief verdeling pensioenrechten. Pensioenrechten aangemerkt als overgeslagen goed dat alsnog moet worden verdeeld. Tijdsverloop (i.c. 26 jaar) onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Dat vrouw tijdens de echtscheidingsprocedure een bevel tot verdeling heeft gevorderd en tijdens de alimentatieprocedures het ouderdomspensioen niet aan de orde heeft gesteld, maken dat niet anders. Man niet onderbouwd dat hij niet tot enige uitkering in staat is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:792
pensioenverrekening krachtens Boon/Van Loon
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019

(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
1. Vaststellen van verdeling van huwelijksgoederengemeenschap zelf kan niet aan de kantonrechter worden voorgelegd. Nakoming eisen van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang beneden de € 25.000 blijft). 2. Vrouw heeft geen vordering tot helft van aan man uit te keren pensioentermijnen. Verrekening volgens Boon/Van Loon arrest houdt in dat de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen wordt toegekend aan de man en de waarde van het bijzonder nabestaandenpensioen aan de vrouw, met verrekening.
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018

(pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Huwelijk ontbonden in 1989. Pensioen man ingegaan in 2010, vrouw maakt in 2017 aanspraak op pensioenverrekening conform Boon/Van Loon m.i.v. 2010. Beroep van man op rechtsverwerking slaagt deels, nl. over periode 2010-2017. Rb: door geen actie te ondernemen kon bij man indruk ontstaan dat vrouw afzag van haar rechten. Dat vrouw ervan uitging dat haar rechten zouden ingaan als zijzelf pensioengerechtigd was, komt voor haar risico. Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
Rechtbank Den Haag 27-06-2018
(pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10854
Vrouw vordert pensioenverrekening o.g.v. Boon/Van Loon van ex-man die in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd heeft breikt. Beroep op rechtsverwerking en redelijkheid en billijkheid (deels) verworpen. Problematiek eerder huwelijk v.d. man. Eindvonnis. zie ook ecli:nl:rbdha:2018:10849.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioenverrekening

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN