ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Niet nakomen van afspraak over partnerpensioen leidt tot schadeplichtigheid
Afstorting pensioen ligt vaak voor de hand maar niet hier: ook man is afhankelijk
Rechtbank Noord-Holland 22-07-2020 (pub. 11-08-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:5522
Afstorting van in eigen beheer opgebouwd pensioen bij levensverzekeringsmaatschappij is meestal een oplossing om afhankelijkheid vrouw te beëindigen. Hier niet nodig: man heeft geen zeggenschap meer in onderneming.
Behandeling in Tweede Kamer van Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2022 en het wetsvoorstel is op enkele punten verduidelijkt.
Aanwenden oudedagsverplichting
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 22-07-2020

(pub. 11-08-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:5522
Afwijzing van verzoek van vrouw haar aandeel in het in eigen beheer opgebouwde pensioen af te storten. In beginsel kan van vereveningsgerechtigde echtgenoot niet worden gevergd dat zij afhankelijk blijft van beleid van andere echtgenoot t.a.v. BV. Afstorting bij een levensverzekeringsmaatschappij kan dan oplossing zijn. Maar i.c. heeft de man geen formele zeggenschap (meer) in de BV en is hij evenals de vrouw voor pensioen afhankelijk van de vraag of de BV de pensioen- en lijfrentetoezegging zal kunnen blijven nakomen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-06-2020
(pub. 23-06-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1899
Stelling vrouw dat partijen – in afwijking van huwelijkse voorwaarden, die een koude uitsluiting bevatten - hebben geleefd alsof zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen, leidt niet tot het door haar beoogde doel. Afwijkende regeling had bij notariële akte moeten worden aangegaan. Afwijzing vordering man mbt kosten huishouding – mondelinge ovk door vrouw betwist en bovendien had afwijkende regeling schriftelijk overeengekomen moeten worden (art. 1:84 lid 3 BW). Anders dan man betoogt wel verevening pensioen cfm. Wvps.
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018

(pub. 19-06-2020), ecli:NL:RBAMS:2018:872
Anders dan de man stelt, is de vrouw niet de verkeerde procedure gestart. Nu de huwelijksgemeenschap was verdeeld, was de taak van de boedelnotaris geëindigd. In art. 3:179 lid 2 BW is bepaald dat de omstandigheid dat bij een verdeling een of meer goederen zijn overgeslagen, alleen tot gevolg heeft dat een nadere verdeling kan worden gevorderd. Hieruit (en ook uit art. 678 lid 2 Rv) volgt dat de vrouw deze vordering kon instellen en niet naar de boedelnotaris hoefde te gaan. Pensioenrechten zijn overgeslagen goed.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-06-2020

(pub. 17-06-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1799
In echtscheidingsconvenant en notariële verdelingsakte (1995): "Partijen sluiten uitdrukkelijk uit de toepasselijkheid van de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding, echter partijen komen overeen dat op het moment dat het pensioen ontvangen gaat worden hieromtrent nader overleg zal plaatsvinden. Tot die tijd zullen partijen geen stappen ondernemen betreffende de verkrijging van pensioenrechten.” Hof: verwijzing naar art. 1 lid 2 Wvps ontbreekt. Dat vrouw haar recht prijsgeeft eveneens. Daarom is vordering vrouw tot pensi...
Rechtbank Limburg 10-06-2020
(pub. 17-06-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:4174
Verdeling wettelijke huwelijksgemeenschap, rechtbank (en niet kantonrechter) bevoegd, onderneming lijkt eenmanszaak, tussenvonnis. Een eenmanszaak is geen goed dat in de huwelijksgemeenschap valt en kan als zodanig niet worden verdeeld. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen. Het ondernemingsvermogen bestaande uit activa (bezittingen) en passiva (schulden) valt in de huwelijksgemeenschap. De activa kunnen worden verdeeld. Volgt tussenvonnis om partijen in de gelegenheid te stellen zich hierover uit te laten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN