ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Pensioenverzoeken van zowel man als vrouw afgewezen
Rechtbank Den Haag 26-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Vrouw: omzetten en verrekenen van PEB man in oudedagsvoorziening, maar man niet eens met conversie. Man: verklaring voor recht dat BV geen uitkering kan doen, maar dit betreft BV en is geen nevenvoorziening ES.
Pensioenverweer ziet alleen op partnerpensioen, niet op ouderdomspensioen
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer alleen mbt nabestaandenpensioen, niet mbt ouderdomspensioen. Wvps vaak toereikende voorziening; i.c. geen rechten verloren door scheiding. Vermogen/bedrijfswinst aan de orde bij verdeling.
Vrouw verzoekt man postuum toe te laten tot vrijwillige verzekering ANW - afgewezen
Kan de ex het eigen deel van pensioen en ODV in BV probleemloos meenemen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPPE
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Pensioenverrekening (Boon/Van Loon). Eisvermeerdering ter zitting in eerste aanleg. Geen sprake van rechtsverwerking, evenmin op andere gronden aanleiding om niet tot pensioenverrekening over te gaan.
FIPE
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
IB/PVV 2012 tot en met 2016. Naar het oordeel van de rechtbank kan het ABP pensioen niet voor 50 % worden toegedeeld aan eiser en voor 50 % aan zijn echtgenote. Verweerder heeft op goede grond het ABP pensioen volledig aan eiser toegerekend.
HVPE
Rechtbank Den Haag 26-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden
FPPE
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer heeft slechts betrekking op verminderd nabestaandenpensioen. Art. 1: 153 lid 1 BW dateert van vóór de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. T.g.v. deze wet ontstaat vaak een toereikende voorziening. Pensioenverweer ziet niet op spaargelden en onroerende zaken en is niet bedoeld voor ouderdomspensioen. De stellingen van de vrouw t.a.v. vermogen/bedrijfswinst van de man kunnen bij de verdeling aan de orde komen, maar kunnen niet leiden tot een geslaagd pensioenverweer.
PE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:792
pensioenverrekening krachtens Boon/Van Loon
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN