ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Update mededelingsformulier pensioenverdeling
Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

PE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10772
Pensioenrecht. Het pensioenreglement is leidend bij de vraag of ruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen heeft plaatsgevonden. Het uitvoeren van de keuze van de deelnemer is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen toepassing hardheidsclausule.
PE
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4443
Pandrecht op aandelen als waarborg voor overdracht pensioenvermogen bij vooroverlijden.
FPPE
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Huwelijk ontbonden in 1989. Pensioen man ingegaan in 2010, vrouw maakt in 2017 aanspraak op pensioenverrekening conform Boon/Van Loon m.i.v. 2010. Beroep van man op rechtsverwerking slaagt deels, nl. over periode 2010-2017. Rb: door geen actie te ondernemen kon bij man indruk ontstaan dat vrouw afzag van haar rechten. Dat vrouw ervan uitging dat haar rechten zouden ingaan als zijzelf pensioengerechtigd was, komt voor haar risico. Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
FIPE
Rechtbank Den Haag 09-07-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
X was in de onderhavige jaren directeur en enig aandeelhouder van B.V. De BV had in de jaren 2011 tot en met 2014 een rekening-courantschuld aan X.Over het gemiddelde saldo hiervan werd jaarlijks 3% rente berekend en bijgeschreven op de hoofdsom.In de onderhavige jaren heeft X ter zake geen belastbare rente in zijn aangiften IB/PVV opgenomen.X heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebouwd. De waarde van de pensioenaanspraken is aan BV overgedragen De inspecteur stelt dat die waardes tot het loon van X moet worden gerekend en ...
ALPEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10505
Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Ex Engels huwelijksvermogensregime moet bij treffen regeling ook rekening worden gehouden met bijdragen man in levensonderhoud vrouw. Man niet in staat vrouw substantieel bedrag te voldoen. Hof geeft oplossing, waarbij financiële aanspraken over en weer niet eindigen maar partijen wel elk de door hen bewoonde woning kunnen behouden. Vrouw ontvangt overwaarde in haar woning en aanzienlijk bedrag uitgekeerd over ruim aantal jaar waarmee zij in haar levensonderhoud kan voorzien
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN