ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verrekening R-C schuld?
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10129
Periodiek verrekenbeding. In strijd zijn met redelijkheid en billijkheid om rekening te houden met de opgepotte winsten in de onderneming, zonder de (hogere) R-C schuld in ogenschouw te nemen.
Geen verrekening over tijd van niet samenwonen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2772
Hof: partijen hebben in de huwelijksvoorwaarden met samenwonen bedoeld 'als partners bij elkaar leven' en niet 'feitelijk bij elkaar wonen'.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Parket bij de Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:118
Parket HR. Periodiek verrekenbeding waaraan tijdens huwelijk geen uitvoering is gegeven. Stelplicht en bewijslast bij bewijsvermoeden ex artikel 1:143 BW.
ALHV
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10129
Echtscheiding. Vrouw heeft ww-uitkering. In kader kinderali. en behoeftigheid wordt aan haar zijde rekening gehouden met fictief inkomen, o.g.v. haar opleiding (universitair), werkervaring, werkdgn en leeftijd. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, periodiek verrekenbeding van overgespaard inkomen, dat niet is uitgevoerd. Onderneming met forse r-c schuld, welke groter is dan opgepotte winsten. Geen verrekening opgepotte winsten nu het in strijd is met de red.&bill. om opgepotte winsten zonder r-c schuld in ogenschouw te nemen.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8821
Huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Niet-uitgekeerde winsten. Man toegelaten tot tegenbewijs van het uit artikel 1:141 lid 3 BW voortvloeiende bewijsvermoeden dat zijn banksaldi tot het verrekenplichtig vermogen behoren. Tegenbewijs iets anders dan bewijs van tegendeel.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2772
In huwelijksvoorwaarden is een verrekenbeding opgenomen, met de bepaling: geen verrekening heeft plaats over de tijd dat de echtgenoten anders dan in onderling overleg niet samenwonen. Anders dan de Rb is Hof van oordeel dat niet is komen vast te staan dat partijen met het “niet-samenwonen” in de zin van art 12 van de huwelijkse voorwaarden het oog hebben gehad op het feitelijk bij elkaar wonen. Partijen hebben juist veeleer het oog gehad op de situatie dat zij niet meer (feitelijk) als partners bij elkaar leefden.
HV
Rechtbank Limburg 08-11-2017
(pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:10807
Vaststelling behoefte minderjarige aan de hand van behoeftelijst. Vrouw stelt dat behoefte ruim € 3500 per maand bedraagt. Rechtbank houdt bij draagkracht man geen rekening met winst uit onderneming, nu op grond van de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden de in de onderneming opgepotte winsten reeds tussen partijen verrekend dienen te worden. Benoeming deskundige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verrekenbeding en onderneming art. 1:143

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN