ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

"De mythe van het belang van genetische verwantschap"
Ethiek met een dubbele standaard (Ties van der Meer en Stephanie Raeymaekers 14-11-2018)
"Voor veel donorkinderen blijft het verbazingwekkend, hoezeer buitenstaanders vinden dat zij mogen bepalen welke familiebanden je als donorkind moet afstaan en wat je daarbij mag voelen."
Donorconceptie is niet met adoptie vergelijkbaar (Wybo Dondorp en Guido de Wert, NRC 26-10-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:520
Parket HR: Met oordeel dat de kinderen (2014 en 2016) niet te jong zijn voor statusvoorlichting heeft het hof het belang van de kinderen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun eigen identiteit voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag a.b.i. art. 1:247 lid 1 BW is immers weliswaar een aan ouders toekomend ‘recht’, maar dit recht is gegeven in belang kind en kan daarom niet los worden gezien van de verplichting dat belang te dienen. HR: gevolgd
KIIP
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
JEKIOV
Rechtbank Amsterdam 21-03-2018
(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1543
Publicatie Pergroep (AD) over zaaddonor die wensmoeders niet informeerde over zijn Asperger niet onrechtmatig. Belang in het kader van de uitingsvrijheid het publiek te informeren weegt zwaarder dan het recht van [eiser] verschoond te blijven van elke inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer.
KIOV
Gerechtshof Den Haag 12-12-2017
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4138
Zaaddonor met Asperger handelt onrechtmatig door wensmoeders niet te informeren over zijn aandoening en de erfrechtelijke aspecten daarvan. De vrouw die met hem meeging naar wensmoeders en die informatie wél gaf handelde daarmee niet onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor het door vrouw in dat kader verspreiden van privacygevoelige informatie, die uiteindelijk in de media terechtkwam. Door zich op het internet aan te bieden als zaaddonor heeft de man de drempel voor publieke belangstelling bovendien zelf verlaagd.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-11-2017
(pub. 30-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10351
Ouders autistisch donorkind hebben al jaren buitenproportioneel negatieve houding jegens elkaar. Evident is dat kind (13) hieronder lijdt. Hij is overvraagd, zit in knel, is angstig, verdrietig en boos en heeft inmiddels een sterke weerzin tegen (omgang met) man die onv. op hem aansluit. Algem. bekend dat voortd. strijd tussen ouders en hun negatieve houding over en weer vorm van kindermishandeling is en zeer schadelijke gevolgen heeft voor ontwikkeling kids. Ontzegging (verdere) omgang juridische vader. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Donorkind / donorschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN