ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
Spoorboekje voor moeizame verdeling nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 07-05-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Executeur kan aan overdracht van beheer nalatenschap niet voorwaarde van décharge beheer verbinden. Erfgenamen dienen voorschot op loon voor executeur beschikbaar te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1587
Advocaatkosten die executeur in ontslagprocedure heeft gemaakt moeten voor zijn rekening blijven. Uit de onherroepelijke beschikking van de kantonrechter blijkt dat executeur zijn taak als executeur heeft miskend, zijn bevoegdheden heeft overschreden en het belang van appellant als erfgenaam niet heeft gediend.
ER
Gerechtshof Den Haag 06-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:403
Enkele feit dat appellant in zijn hoedanigheid als executeur zonder medeweten van de andere erfgenamen een bedrag van € 250.000,- aan zichzelf heeft overgemaakt levert een gewichtige reden voor ontslag op. De door appellant aangevoerde reden voor deze overmaking biedt geenszins een rechtvaardiging voor zijn handelen.
ER
Rechtbank Limburg 05-02-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1090
De door verzoeker gestelde twijfels, vrees en meningen over de executeur zijn te algemeen en onvoldoende onderbouwd om de executeur te ontslaan of te schorsen op grond van gewichtige redenen. Omdat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het ontslag van de executeur zal dit toch worden verleend ex art. 4:149 lid 1 sub f en lid 2 BW.
ER
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:324
Bij tussenarrest zijn appellanten toegelaten tot bewijs van hun stelling dat executeur met hen is overeengekomen dat zijn beloning, inclusief alle kosten, niet meer dan 1% van de waarde van de nalatenschap zal bedragen. Bewijs van stelling dat onder ‘inclusief kosten’ ook de kosten van in te schakelen derden moeten worden begrepen niet geleverd.
ER
Rechtbank Limburg 10-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:432
De kracht van executele zit in het feit dat bij de afwikkeling van de nalatenschap en de wijze waarop de begrafenis dient te geschieden de macht wordt geconcentreerd in handen van één persoon; de vertrouwenspersoon van erflater. Door de concentratie van die macht is de executeur in ieder geval beheersbevoegd met uitsluiting van de overige erfgenamen. In dit geval genoegzaam aangetoond dat sprake is van gewichtige redenen om verweerster als executeur te ontslaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN