ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beroep tegen terugvordering huurtoeslag en kindgebonden budget ongegrond
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De vrouw slaagt niet in bewijs van huurovereenkomst met A, die op haar adres staat ingeschreven. De overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. A terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw.
Let op bij partnerbegrip Awir!
Rechtbank Gelderland 15-02-2019 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:876
Vrouw en partner kiezen voor partnerschap in aangifte IB en verdelen de grondslag sparen en beleggen over hen beiden. Maar daardoor wordt van de vrouw zorgtoeslag en kindgebonden budget teruggevorderd.
Rechtbank Noord-Holland 28-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1516
Toeslagen van vrouw teruggevorderd omdat ex zich niet uitschrijft van haar adres. Geen ruimte om af te wijken van wettelijk partnerbegrip waarbij wordt uitgegaan van inschrijving op hetzelfde woonadres in BRP.
Uitwisselingsstudente in huis - alleenstaande-ouderkop kwijt
Raad van State 13-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:419
Meerderjarige Finse uitwisselingsstudente die enkele maanden in gezin van vrouw verblijft, ingeschreven op hetzelfde adres, wordt aangemerkt als toeslagpartner. Gevolg: geen alleenstaande-ouderkop in deze periode.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De Belastingdienst vordert huurtoeslag en kindgebonden budget terug van de vrouw. Rb: de vrouw slaagt niet in het leveren van bewijs dat er tussen haar en de heer [A] een zakelijke huurovereenkomst bestond: de overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. De Belastingdienst heeft de heer [A] voor het jaar 2015 terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw en heeft voor de hoogte van de huurtoeslag en het kindgebonden budget terecht rekening gehouden met zowel het inkomen van eiseres als dat van de heer [A] .
Rechtbank Gelderland 15-02-2019

(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:876
Vrouw woont sinds 2016 samen met partner. Zij kiezen in aangifte IB 2016 voor partnerschap en verdelen de grondslag sparen en beleggen over hen beiden. Vanwege de partnerschapskeuze waren zij ook het hele jaar toeslagpartners in de zin van de Awir en werd van de vrouw zorgtoeslag en kindgebonden budget teruggevorderd. Bezwaar vrouw niet-ontvankelijk c.q ongegrond wegens termijnoverschrijding: de keuze om grondslag sparen en beleggen anders te verdelen moet worden gemaakt voordat aanslag onherroepelijk vaststaat, zoals i.c.
Rechtbank Noord-Holland 28-02-2019

(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1516
Bij vrouw worden zorg-/huurtoeslag en KGB over 2017 teruggevorderd omdat zij deel van 2017 toeslagpartner zou hebben gehad. Vrouw voert aan dat: ex-partner in dec. 2016 vertrok naar buitenland, bij terugkeer door haar de deur is gewezen (gepaard met mishandeling), en zich pas in mei 2017 uitschreef van adres vrouw. Afwijzing beroep vrouw: ogv art. 3 Uitvoeringsregeling Awir wordt voor partnerbegrip uitgegaan van inschrijving op zelfde adres in BRP. Geen ruimte voor afwijking, want man woonde nog niet op zijn latere adres.
Raad van State 13-02-2019

(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:419
Vrouw met 2 kinderen ontvangt kindgebonden budget, inclusief alleenstaande-ouderkop. Gedurende enkele maanden verblijft een meerderjarige uitwisselingsstudente uit Finland in het gezin, ingeschreven op hetzelfde adres bij de BRP. De Belastingdienst merkt de studente over deze periode aan als toeslagpartner. Gevolg: geen alleenstaande-ouderkop in deze periode. Beroep van de vrouw ongegrond, gezien art. 3 lid 2 sub e Awir jo art. 5 Awir. Geen pleegkind ex art. 4 lid 1 Awir, nu studente meerderjarig was.
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
De (ex)echtgenoot van belanghebbende wordt aangemerkt als partner a.b.i. art. 5a AWR omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres. Echtscheidingsverzoek ingediend in juni 2014. De man had de woning verlaten in maart 2014, maar partijen bleven nog tot november 2014 bij de BRP ingeschreven staan op hetzelfde adres. Daardoor eindigde het fiscaal partnerschap pas in november. Belanghebbende kwam in 2014 niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: niet > 6 maanden geen partner.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Partnerbegrip

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN