ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
IPR naamrecht

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 04-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7551
Erkenning en omzetting van een Nigeriaanse adoptie. Vaststelling geboortegegevens (het Certificate of Birth is niet vatbaar voor inschrijving). Voornamen en geslachtsnaam.
Rechtbank Den Haag 10-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Midden-Nederland 20-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6567
Interlandelijke adoptie. NL rechter bevoegd (art. 3 Rv). Nu buitenlandse adoptiebeslissing ten aanzien van verzoeker 1 niet vatbaar is voor erkenning in NL wegens ontbreken beginseltoestemming, wordt adoptie kind door verzoeker 1 naar NL recht uitgesproken. Buitenlandse beslissing tot naamswijziging wordt erkend (art. 10:24 BW), waardoor het kind de huidige geslachtsnaam (van verzoeker 1) kan behouden.
Rechtbank Midden-Nederland 05-11-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6566
Welke naam krijgt kind na ontkenning vaderschap? Kind had ttv geboorte alleen moeder als juridisch ouder (art. 10:94 BW). Moeder had onbekende nationaliteit. NL recht toepasselijk (art. 10:19 BW jo. art. 10:16 BW): verkrijgt geslachtsnaam moeder (art. 1:5 lid 1 BW); nu NL recht geen namenreeks kent, verkrijgt kind geen geslachtsnaam maar alleen voornaam. Bij naturalisatie moeder is geslachtsnaam vastgesteld. Kind niet meegenaturaliseerd en heeft nog steeds onbekende nationaliteit. Kind volgt geslachtsnaam moeder bij naturalisatie....
Rechtbank Noord-Holland 03-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8495
Verzoek tot erkenning van de adoptie naar het recht van Lesotho (geen partij bij het HAV). De NL rechter heeft rechtsmacht (art. 3 Rv). Het verzoek wordt gehonoreerd (art. 10:109 BW en art. 10:108 BW). De Lesothaanse adoptie is een sterke adoptie; omzetting niet aan de orde. De bij de adoptie in Lesotho verkregen namen worden erkend (art. 10:24 BW) en de geboortegegevens bij gebreke van een voor inschrijving vatbare buitenlandse geboorteakte vastgesteld (art. 1:25c BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR naamrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN