ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Informele rechtsgang minderjarige betreffende gezag
Rechtbank Den Haag 28-10-2019 (pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Zoon (2003) verzoekt beëindiging gezag vader via informele rechtsingang minderjarige. Toegewezen. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet en zoon 'klem en verloren'. Zoon al heel lang geen contact met vader en wil dit nu ook niet.
Vader legt zich neer bij verzoek eenhoofdig gezag moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2019 (pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9848
Maar Rb wijst het verzoek af. Teleurstelling van kind in ouder is geen goede reden voor beëindigen gezamenlijk gezag. Integendeel, het is signaal dat de ouders hun verantwoordelijkheid voor welzijn van het kind moeten nemen.
Instelling werkt niet mee aan contactbeperking met ouderverstotende vader
Rechtbank Midden-Nederland 22-10-2019 (pub. 18-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4726
Kind uit huis geplaatst wegens ouderverstoting richting moeder, met voornemen GI om contact kind/vader voorlopig op te schorten. Rb: doordat instelling hier niet aan meewerkte, is contactherstel met moeder mislukt. Geen omgang.
Korte metten met ouderverstoting
Rechtbank Noord-Nederland 18-09-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4609
Hoofdverblijfplaats kinderen bij moeder terwijl ze haar sterk afwijzen. Oorzaak afwijzing bij vader. Dwangsom op afgifte kinderen € 25.000 pd. En geen contact met vader de eerste maand en daarna hooguit 1 uur per week begeleid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 29-10-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3212
Kort geding nakoming omgangsregeling door man die erkend heeft, maar niet de biologische vader is. Hof laat de bijzonder curator toe als informant toe tot het proces. Vordering tot nakoming in hoger beroep alsnog afgewezen gezien de thans ontstane situatie, waaronder contactherstel met biologische vader.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10280
Vader heeft de hem geboden kansen niet gegrepen en stelt zich agressief, bedreigend en dwingend op jegens moeder, de GI en andere hulpverleningsinstanties. Inmiddels heeft hij de kinderen drie jaren niet gezien en heeft GI besloten om in belang kinderen geen pogingen meer te ondernemen om omgang en/of belcontacten tot stand te brengen. Dit geeft de kinderen rust en duidelijkheid. Volgt beëindiging gezag vader op basis van art. 1:253n BW.
Rechtbank Gelderland 04-12-2018
(pub. 03-12-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5791
Moeder belast zoon met haar negatieve beeld van vader (en GI). Ze ontneemt hem de ruimte zich neutraal beeld te vormen van vader, helemaal nu er al jaren geen sprake is van echt contact. Deel van kind verloochend. Zoon heeft omdat hij bij moeder woont, en dus afhankelijk is van haar, vrijwel geen andere keuze dan om vader af te wijzen. Ook lijkt zijn wereld niet veel groter dan school en gezin. OTS en UHP geen oplossing gebleken. Volgt beëindiging gez. gezag: voortaan komt dat alleen aan vader toe. HVP dus ook bij hem.
Rechtbank Den Haag 28-10-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12394
Ook jongere broer (2005) van de jongen uit ECLI:NL:RBDHA:2019:12396 vraagt wijziging gezag via de informele rechtsingang voor minderjarigen. Gelijkluidende uitkomst en overwegingen: vader verliest het gezag, maar wel informatieplicht voor moeder (zonder de jongen daarbij te betrekken), opdat eventueel toekomstig contact tussen vader en zoon niet niet wordt begrensd. Lees ook de overwegingen van de bijzondere curator: jongen heeft in gesprek met haar geen verklaring kunnen geven waarom hij zo zwart/wit over zijn vader is.
Rechtbank Den Haag 28-10-2019

(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Vader raakt gezag kwijt via informele rechtsingang minderjarige o.b.v. art. 1:251a lid 4 BW ivm art. 1:253aa BW. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet, waardoor zoon (2003) al heel lang geen contact heeft met vader en dit nu ook niet wil. Jongen zit klem. Wel belangrijk dat moeder vader informeert over zoon en over wat er in zijn leven gebeurt. Vader blijft vader en een eventueel toekomstig contact mag niet lijden onder gebrek aan informatie. Daarnaast belangrijk dat jongen zelf kan bepalen hoe het verder zal gaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geen omgang (een van) ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN