ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Veilige brug nodig voor zoon (2005) die sinds 2016 niet meer naar vader wil
Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019 (pub. 03-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1779
Hof: niet centraal dient te te staan hoe zoon bewogen kan worden het contact met zijn vader aan te gaan, maar hoe de ouders toegerust kunnen worden om een veilige brug voor hem te bouwen.
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Wachten tot kind toe is aan contact met vader, volstaat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4307
Dit lost het probleem van een gezonde identiteitsontwikkeling niet op. Ontwikkeling kind gaat door en ouder heeft plicht om deze - los van zijn/haar eigen situatie - te volgen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2042
Vader heeft zich in wezen van kind gedistantieerd. Feitelijke invulling behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening voor moeder met vader en het nemen van beslissingen van enig belang over kind in gezamenlijk overleg hierdoor onmogelijk. Vader is afwezig en niet, dan wel slecht bereikbaar en het is niet te verwachten dat hierin binnen afzienbare tijd verandering zal komen. Wijziging vh gezamenlijk gezag is in belang kind noodzakelijk. Art. 1:253n BW. Verweer vader dat hem geen laatste kans is geboden, treft geen doel.
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Kind (2012) al bijna een jaar door vader verzorgd en opgevoed, na kg. Moeder was tot haar vertrek hoofdopvoeder en meest stabiele factor voor het kind. Vader heeft zonder goede reden het contact tussen moeder en kind beperkt gehouden tot één uur per 2 weken en feitelijk nog verder ingeperkt door zijn gedrag tijdens de bezoekmomenten. Hoofdverblijf vh kind daarom bij moeder bepaald. Vader krijgt wel medegezag. Verder OTS kind en tijdelijke UHP (3 mnd) bij vader zodat de overgang vh kind naar moeder goed kan worden begeleid.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Anders dan rb, houdt hof het gezamenlijk gezag vd ouders in stand. Hof verzoekt raad een verkennend onderzoek te doen naar de vraag of een raadsonderzoek niet te belastend is voor kwetsbare jongen (2008). De vraag die hierbij van belang is, is of een raadsonderzoek mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor hem en/of het gezinssysteem. Een mogelijkheid is wellicht om niet met de jongen zelf in gesprek te gaan maar informatie in te winnen bij de (bij het gezin en de jongen) betrokken deskundigen.
Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019

(pub. 03-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1779
Kind (2005) wil sinds november 2016 geen contact meer met vader. Zijn uitingen en beleving dienen op dit moment gerespecteerd te worden. Er dient eerst gewerkt te worden aan andere (basis)voorwaarden; ouders nu aan zet. De zaak nu helemaal laten rusten is evenwel ook geen optie. Niet goed voor identiteitsontwikkeling zoon dat hij blijft steken in de nare beelden en ervaringen mbt tot vader. Ouderschapsonderzoek het meest aangewezen. Ouders krijgen verzoek zich uit te laten over te benoemen deskundige en de te stellen vragen.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Wijziging zorgregeling (directe stopzetting van contact met vader) o.g.v. art. 1:265g BW, tevens houdende voorlopige voorziening (art. 223 Rv) welke wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen onder toepassing van spoedbepaling van art. 800 lid 3 Rv wordt getroffen. Ernstige dreiging van eergerelateerd geweld. Politie heeft gemeend het gezin per direct veilig te stellen op een schuiladres n.a.v. uitlatingen van vader in een gesprek. Zie ook HR 14 december 2018ECLI:NL:HR:2018:2321.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geen omgang (een van) ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN