ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader veronachtzaamt plicht band kinderen (2004/8) met moeder te bevorderen
Rechtbank Limburg 31-01-2018 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12470
Vader veronachtzaamt plicht band kinderen (2004/8) met moeder te bevorderen en maakte haar zwart. Situatie nu onomkeerbaar. Belang kinderen staat contactregeling met moeder nu in weg. Maar geen contactverbod.
Man is contact met dochter ontzegd; door gedrag nu ook straat-/contactverbod
Gerechtshof Den Haag 02-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:838
Man laat zich niet tegenhouden door omgangsontzegging door rb. Man heeft frustratie o.a. duidelijk gemaakt door confrontatie op school te zoeken en video daarvan op Facebook te zetten. Proceskostenveroordeling.
Geen partneralimentatie vanwege frustreren contact man/kind
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1359
Vrouw frustreert zorgregeling tussen man en kind. Geen mogelijkheid om aan vaderschap reële, betekenisvolle invulling te geven. Dat levert 'grievend gedrag' op. Man hoeft daarom geen PAL aan vrouw te betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1380
Beëindiging gezag, omgangsregeling met de moeder in strijd met zwaarwegende belangen minderjarige.
KI
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1234
Ontzegging recht op omgang, beëindiging gezamenlijk gezag.
KI
Rechtbank Limburg 29-01-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3671
Afwijzing verzoek tot vaststellen zorgregeling vader-kinderen, eveneens afwijzing verzoek van moeder tot ontzegging omgang. Geen ontzeggingsgronden aanwezig.
KIOV
Gerechtshof Den Haag 02-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:838
Kort geding. Straat- en contactverbod jegens minderjarig kind met dwangsom. Hof bekrachtigt het vonnis, daarbij opmerkende dat op dit moment ten aanzien van de vader ook sprake is van ontzegging omgang.
FPKI
Rechtbank Limburg 08-03-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3650
Gebleken is dat de tussen partijen gegeven beschikking van 31 januari 2019 een kennelijke, voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare verschrijving bevat, omdat zowel in de kop van de beschikking als onderaan het dictum per abuis het jaartal ‘2018’ is vermeld in plaats van ‘2019’. Nu sprake is van een kennelijke schrijffout die zich voor eenvoudig herstel leent, gaat rechtbank op grond van art. 31 Rv over tot verbetering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geen omgang (een van) ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN