ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW bij opslaan inboedel.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW geen sprake is. Beneficiaire aanvaarding, dus gedaagde had moeten worden gedagvaard in haar hoedanigheid van vereffenaar. Eisers niet-ontvankelijk.
Informatieplicht erfgenaam jegens legitimarissen is beperkt tot opgave van het vermogen per sterfdatum en schenkingen voor zover bekend.
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
Omvang informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen op de voet van art. 4:78 BW en art. 4:67 BW. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor legitimaire aanspraak?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Legitimaris betoogt dat verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend ertoe leidt dat het voor haar moeilijker is geworden verhaal te vinden voor haar legitieme aanspraken.
Aan verpleegkundigen erflaatster komt verschoningsrecht toe
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 08-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1819
Erflaatster mocht erop vertrouwen dat verpleegkundigen zonder haar toestemming geen informatie omtrent haar medische en geestelijke situatie zouden verstrekken aan derden. Verschoningsrecht, ongeacht BIG-registratie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1913
Geschil moeder en dochter over voortgang/overneming eenmanszaak van wijlen vader. Dochter is werknemer (voor twee halve dagen per week) van de eenmanszaak en heeft bij testament van vader de eenmanszaak gelegateerd gekregen. Ontbinding op de zogenoemde h-grond. Herplaatsing is niet aan de orde omdat dochter de enige werknemer is.Art. 7:669 lid 3 aanhef en onder h BW.
Rechtbank Gelderland 29-03-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2824
Kort geding. Geschil tussen erven en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. Vorderingen afgewezen.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW geen sprake is. Beneficiaire aanvaarding, dus gedaagde had moeten worden gedagvaard in haar hoedanigheid van vereffenaar. Eisers niet-ontvankelijk.
Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1169
Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:472
Rechtbank Rotterdam 12-03-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5484
Verzoek ex artikel 4:210 BW. Niet bedoeld om nakoming van afspraken en om betaling van kosten te vorderen. Geen sprake van een gegronde reden in de zin van 4:210 BW. Verzoek gaat de toezichthoudende taak van de kantonrechter te buiten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN