ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-07-2021 (pub. 22-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2281
Door vrouw gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat zij haar gepretendeerde aanspraken op verdeling pensioen niet meer geldend zou maken. Positie weduwe man zou ook onredelijk worden benadeeld of verzwaard.
Legitieme nog niet opeisbaar. Beslag slechts mogelijk onder bijzondere omstandigheden.
Rechtbank Overijssel 05-07-2021 (pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:2944
Je kunt beslag leggen wegens een niet opeisbare vordering, maar alleen onder bijzondere omstandigheden. In dit geval zou een bijzondere omstandigheid kunnen zijn dat de erfgenamen de woningopbrengst zullen wegsluizen zodat de legitimarissen niets meer krijgen. Daarvan niet gebleken.
Uitleg testament. Kennelijke bedoeling erflater met bepaling over einde samenwoning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-07-2021 (pub. 22-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2186
Erflater en geïntimeerde stonden vóór, bij en na maken van testament niet op zelfde adres ingeschreven. Bepaling heeft dus geen betekenis.
Executeur/erfgenaam moet kosten verkoop woning zelf dragen
Rechtbank Limburg 14-07-2021 (pub. 21-07-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5755
Als executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot maken van bepaalde kosten of deze had kunnen voorkomen, moet hij/zij deze eventueel zelf dragen. Verkoop woning was onnodig en gebeurde zonder overleg met andere erfgenaam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 28-07-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:4074
Verzoekschriftprocedure erfrecht. Ontheffing van de verplichting tot vereffening art. 4:202 lid 2 BW. Ouderlijke boedelverdeling en ben. aanvaarding namens minderjarigen. Verklaring voor recht mbt de beschikkingsbevoegdheid tav de goederen van de nal.
Rechtbank Rotterdam 28-07-2021
(pub. 29-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7424
Zorgplicht notaris. Ministerieplicht. Testament waarbij zoon is onterfd. Had notaris ministerie moeten weigeren? Hoge leeftijd. Slechtziendheid. Hardhorendheid. Mogelijke beïnvloeding door dochter. Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid. Geen aansprakelijkheid.
Rechtbank Midden-Nederland 18-06-2021
(pub. 29-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:3110
Schorsing executie en verhoging dwangsom afgewezen. Strenge maatstaf ([achternaam 1]/[achternaam 2]) van toepassing, omdat de eerdere beslissing onherroepelijk is geworden. Misbruik van bevoegdheid of kennelijke misslag niet vast komen te staan.
Rechtbank Noord-Holland 28-04-2021
(pub. 28-07-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:5586
Het verzoek strekt ertoe dat de kantonrechter een voorschot op het loon, waarop verzoeker als de vereffenaar recht heeft, vaststelt. De kantonrechter stelt het loon vast.
Rechtbank Noord-Holland 17-05-2021
(pub. 28-07-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:5585
Vereffening nalatenschap. Verzoeker vraagt of hij namens de erfgenamen die de nalatenschap beneficiair aanvaard hebben (dus zonder instemming van de mogelijke erfgenamen nog niet gereageerd hebben) de nalatenschap mag vereffenen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN