ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt aan de vereffening?
Rechtbank Gelderland 01-04-2021 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:1688
De kantonrechter bepaalt dat de overige erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn de vereffening uit te oefenen, zonder medewerking van de weigerachtige erfgenaam, opdat de schulden van de nalatenschap kunnen worden voldaan.
As is geen juridisch goed dat onder reikwijdte beschermingsbewind valt
Rechtbank Oost-Brabant 21-04-2021 (pub. 29-04-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:1818
Vordering tot afgifte as is van dusdanig persoonlijke aard dat de mogelijkheid om een vordering daartoe in te stellen niet afhankelijk mag zijn van medewerking bewindvoerder. Moeder van overleden kind is ontvankelijk in vordering.
Reminder: soms moet appel (binnen 8 dagen!) worden geregistreerd
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:647
Verzet, appel en cassatie tegen een uitspraak die in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte moeten binnen acht dagen worden ingeschreven in rechtsmiddelenregister. Anders volgt niet-ontvankelijkheid.
HR: geen beperking van verjaringstermijn voor onwetende legatarissen
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:649
Slechts in uitzonderlijke gevallen is beroep op objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dat legatarissen pas na verstrijken termijn bekend werden met legaten is daarvoor onvoldoende.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 03-04-2019
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2019:10274
Schenking was schenking. Voor onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking/OD/aanwezigheid geestelijke stoornis 3:34:1 BW/Selbsteintritt is onvoldoende gesteld.
Rechtbank Amsterdam 07-04-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:2108
Erfrecht. Verdeling woning tussen partner en erfgenamen. Geen afwijking van de hoofdregel inzake peildatum waardering woning. Rechtbank stelt wijze van verdeling vast (artikel 3:185 BW). Reconventionele vordering op de nalatenschap gedeeltelijk toegewezen
Rechtbank Overijssel 28-04-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:1927
Erfrecht. Het gaat in deze procedure om de vraag of eiser (nog) een vordering heeft op de nalatenschap van erflaatster, en zo ja, hoe hoog die aanspraak is. Afstand van recht? Afgelost op papieren schenkingen? Hoofdelijke veroordeling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-04-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:1195
erfrecht, verdeling nalatenschap, bewijs geestelijke stoornis
Gerechtshof Den Haag 06-04-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:866
Erfrecht. Omvang en samenstelling nalatenschap. Incident. Vordering op de voet van art. 843 a Rv. Mede gezien grote hoeveelheid reeds overgelegde informatie lag het op de weg van eisers te adstrueren welken stukken nog (zouden) kunnen ontbreken. Incidentele vordering afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN