ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Recht op informatie voor legitimaris
Rechtbank Noord-Nederland 26-08-2020 (pub. 08-10-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:3447
De inlichtingenplicht ex art. 4:78 BW gaat niet zo ver dat erfgenaam/executeur rekening en verantwoording dient te geven aan legitimaris/niet-erfgenaam over vermogensverloop voorafgaande aan overlijden van erflater (hun moeder).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-10-2020 (pub. 07-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3069
De legitimaris/erfgenaam kan op grond van art. 3:166 lid 3 BW jegens de erfgenamen aanspraak maken op informatie. De legitimaris/niet-erfgenaam kan zich voor verkrijging van informatie daarentegen beroepen op art. 4:78 BW.
Terecht beroep advocaat op geheimhoudingsplicht tegenover vereffenaar
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 07-09-2020 (zaaknr. 19-515, ECLI:NL:TADRARL:2020:123, pub. 08-10-2020)
Vereffenaar kan achtergrond van advocaatdeclaratie die is betaald vanuit de nalatenschap ook op andere manier achterhalen. Daarvoor mag advocaat geheimhoudingsplicht niet doorbreken.
Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens ontbreken verklaring van erfrecht
Hoge Raad 02-10-2020 (pub. 02-10-2020), ECLI:NL:HR:2020:1531
Argument dat de verklaring van erfrecht niet is overgelegd vanwege de kosten daarvan wordt gepasseerd. Bij een beperkte draagkracht is een tegemoetkoming in deze kosten mogelijk. Cassatieberoep tegen aanslag IB is niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8452
Verzoek voorlopig getuigenverhoor van oud-notaris in erfrechtzaak toegewezen. Geen verweer gevoerd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-10-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3159
erfrecht, legitieme portie, geestelijke stoornis erflater
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8275
Verzoek op grond van artikel 4:194a BW om de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Alle belanghebbenden moeten worden opgeroepen in de procedure. Verzoek toegewezen, want verzoekers behoefden niet op de hoogte te zijn van de schuld die na de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog is opgekomen.
Rechtbank Midden-Nederland 02-10-2020
(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:4216
Vernietiging decharge, rekening en verantwoording, misbruik van volmacht.
Rechtbank Rotterdam 14-10-2020
(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9333
Geschil over nalatenschap, met name de woning. Zakelijk recht van gebruik en bewoning ten behoeve van nieuwe partner is nooit formeel gevestigd. De rechter kán een gebruiksvergoeding opleggen maar is daartoe niet verplicht. Nieuwe partner verkoopt de woning aan derde maar kan niet (geheel) leveren want de kinderen van erflater zijn voor de helft mede-eigenaar. Contractuele boete voor rekening nieuwe partner.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN