ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na overlijden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020 (pub. 16-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:321
Schuld in rekening-courant van BV man is ontstaan door opnames om kosten van de huishouding te voldoen. Man heeft jegens erfgenamen (kinderen van zijn overleden echtgenote) recht op vergoeding van een gedeelte van deze schuld.
Machtiging verkoop woning minderjarige in dit geval niet nodig
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 (pub. 02-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:7923
Verzoek machtiging verkoop woning minderjarige afgewezen. Op grond van art. 4:147 lid 1 BW is de executeur namelijk bevoegd de goederen te gelde te maken, voor zover nodig voor de voldoening van schulden van de nalatenschap.
Geen conservatoir beslag toegestaan voor niet-opeisbare vordering op langstlevende
Gerechtshof Den Haag 19-12-2019 (pub. 19-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3380
Bedoeling erflaatster is geweest langstlevende echtgenoot bevoegdheid te geven vrij over nalatenschap te beschikken ('ongestoord te laten voortleven'). Deze bevoegdheid vindt begrenzing in misbruik. Hiervan is geen sprake.
Bepaling in testament is nietig
Rechtbank Den Haag 28-11-2019 (pub. 12-12-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12624
Geen wettelijke mogelijkheid bij testament te bepalen dat kantonrechter bij bewind of curatele langstlevende kan bepalen of geldvorderingen opeisbaar worden. Gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen (art. 4:42 lid 1 BW).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 14-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:90
Benoeming vereffenaar. Betekening aan de gezamenlijke erfgenamen. De door de rechtbank uitgesproken benoeming van een vereffenaar van een nalatenschap blijft in hoger beroep in stand in verband met de betekening van een exploot aan de gezamenlijke erfgenamen.
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2019:2392
Vervolg van tussenarrest 11 september 2018. De andere vereffenaar is nu ook in het geding verschenen. De grieven tegen de toewijzing van de vordering van de advocaat op de overleden Vader van de vereffenaars falen.
Rechtbank Rotterdam 14-01-2020
(pub. 20-01-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:216
Erfrecht.Verzoek machtiging verwerpen nalatenschap door minderjarigen.Kantonrechter geeft, alvorens te beslissen op verzoek, eerst een beheersbeschikking af.Daarmee kunnen verzoekers informatie opvragen bij banken/belasting etc.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020

(pub. 16-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:321
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en nalatenschap. Schuld in rekening-courant is ontstaan door opnames om kosten van de huishouding te voldoen. Man heeft jegens erfgenamen recht op vergoeding van een gedeelte van deze schuld.
Gerechtshof Amsterdam 31-12-2019
(pub. 14-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2019:4735
Richtlijnen Vereffening nalatenschappen bevelen aan dat bij de berekening van het (voorschot op het) loon van een door de rechter benoemde vereffenaar wordt aangesloten bij hetgeen is opgenomen in de Recofa-richtlijnen omtrent de beloning van de curator in een faillissement. Hof ziet in dit geval geen aanleiding om van dat uitgangspunt af te wijken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN