ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Niet-erfgenaam voldoet kosten uitvaart. Bij wie kan hij aankloppen voor verhaal?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus.
Benoeming vereffenaar ondanks 'ruimschoots-voldoende verklaring'
Rechtbank Rotterdam 29-10-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8356
Moeders en kinderen hebben erfgenamen van overleden fertiliteitsarts aansprakelijk gesteld voor schade. Benoeming vereffenaar omdat executeur in ernstige mate tekort is geschoten in vereffening nalatenschap.
Verklaring voor recht dat testament geen rechtsgevolgen heeft
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Gelet op wordingsgeschiedenis testament heeft Rb sterke twijfels of het testament een betrouwbare neerslag is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil.
Heeft legataris recht op informatie?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
De verplichting van de erfgenamen of executeur tov legitimaris om inlichtingen te verstrekken geldt tevens tov legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 06-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11817
Erfrecht. Wijze van verdeling vermogensbestanddelen gelegen in Spanje, waaronder een vakantiewoning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4162
Erfrecht. Eigendomstoestand van eigen weg. Wijziging door ruilverkaveling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4158
Vraag of erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen en over welke perioden. Erflater was niet in staat zelf zijn financiële belangen behoorlijk waar te nemen. Tevens is in geschil of schenkingen die erflater tijdens zijn leven heeft gedaan, vernietigbaar zijn op grond van misbruik van omstandigheden.
Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5186
Voorligt het verzoek tot schorsing en ontslag van de door de rechtbank benoemde vereffenaar (artikel 4:206 lid 5 BW). De rechtbank wijst het verzoek bij gebrek aan belang af. De taak van de vereffenaar is namelijk al geëindigd omdat alle schulden zijn voldaan.
Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5187
Art. 4:210 BW is wettelijke basis voor kantonrechter om uitvoering te geven aan zijn toezichthoudende rol jegens vereffenaar. Vereffenaar kan op grond van dit artikel ook aan kantonrechter vragen hem aanwijzing te geven. Schuldeiser nalatenschap kan echter geen aanwijzing van kantonrechter vragen. Schuldeisers kunnen zich in ander stadium wel wenden tot kantonrechter. Op grond van art. 4:218 BW kunnen belanghebbenden (zoals schuldeisers) bv in verzet komen tegen rekening en verantwoording of tegen uitdelingslijst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN