ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Loopt rente over vaderlijk erfdeel, opeisbaar door overlijden moeder, door tijdens vereffening nalatenschap?
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2021 (pub. 13-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:205
Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over toepasselijkheid van in art. 128 Fw neergelegde fixatiebeginsel op vereffening nalatenschap.
Hof heeft miskend dat voor toepassing van de beperkende werking in het geval van de objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW slechts in (hoogst) uitzonderlijke gevallen plaats is
Parket bij de Hoge Raad 20-11-2020 (pub. 06-01-2021), ECLI:NL:PHR:2020:1188
Hier doet zich niet geval voor dat feiten waarop ontstaan betreffende aanspraak berust, naar hun aard verborgen zijn gebleven tot en met moment dat verjaring intrad. Legatarissen wisten dat oma was overleden.
Kinderen twisten over asbestemming moeder - rechter geeft wijze raad
Rechtbank Overijssel 25-11-2020 (pub. 30-12-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:4597
"Moeder leeft als het goed is voort in het hart/de herinneringen van haar kinderen. Niet in haar as." En: "Aannemelijk is dat moeder een gerechtelijke procedure tussen haar kinderen in elk geval niet zal hebben gewild." As moet verstrooid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 23-12-2020
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBLIM:2020:10611
Verdeling nalatenschap
Gerechtshof Den Haag 24-11-2020
(pub. 13-01-2021), ECLI:NL:GHDHA:2020:2185
Hoger beroep van weduwe en erfgenamen vruchtbaarheidsarts tegen beslissing rechtbank dat zij DNA-vergelijkingsonderzoek moeten toestaan. Niet-ontvankelijk t.a.v. één inmiddels meerderjarig donorkind. De bezwaren tegen het vonnis falen. Zo deelt Hof niet het standpunt van erven dat van hen niet kan worden gevergd dat zij meewerken aan DNA-onderzoek ter vergaring van bewijs van aansprakelijkheid tegen hen. Ook veroordeling in proceskosten.
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2021

(pub. 13-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:205
Over vaderlijke erfdelen (vorderingen op nalatenschap moeder) dient op basis van testament vader rente berekend te worden tot moment uitbetaling. Loopt deze rente tijdens vereffening door? Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over toepasselijkheid van in art. 128 Fw neergelegde fixatiebeginsel op vereffening nalatenschap. Moet art. 4:218 lid 5 BW aldus worden uitgelegd dat in Faillissementswet neergelegde fixatiebeginsel van overeenkomstige toepassing is op vereffening nalatenschap?
Rechtbank Rotterdam 06-01-2021
(pub. 12-01-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:121
Erfrecht. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2020:6456). Gedaagde heeft een schuld van € 100.000,- aan de nalatenschap. De executeur heeft gevorderd gedaagde te veroordelen om deze schuld te betalen aan de nalatenschap. Gedaagde heeft terecht een beroep op verrekening en opschorting gedaan.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-12-2020
(pub. 07-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2020:3890
Erfrecht. Kort geding in het kader van de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van een nalatenschap. Hoger beroep tegen een beslissing tot het buiten beschouwing laten van een eiswijziging is uitgesloten (art. 130 lid 2 Rv). Bovendien hebben appellanten geen belang bij hun grief: zij hebben de mogelijkheid gehad om in hoger beroep hun eis (opnieuw) te wijzigen en van die mogelijkheid hebben zij ook gebruik gemaakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN