ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw overlijdt na uitspraak partneralimentatie en erfgenaam procedeert verder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2020 (pub. 19-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2069
Erfgenaam procedeert verder bij hof en verzuimt verweer te voeren tegen betwisting behoefte door man. Het wordt er daarom voor gehouden dat vrouw beschikte over voldoende inkomsten om in eigen levensonderhoud te voorzien.
Broedertwist over de erfenis; bewijslastomkering van art. 7:176 BW
Parket bij de Hoge Raad 14-02-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:PHR:2020:165
Oudste zoon beroept zich op misbruik van omstandigheden bij schenkingen van vader aan jongste zoon. A-G: het staat de rechter niet vrij om ambtshalve de bewijslastomkering van art. 7:176 BW ongedaan te maken.
Recht op informatie voor legitimaris
Rechtbank Overijssel 07-01-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:1065
Legitimaris die niet tevens erfgenaam is, heeft jegens de erfgenamen een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme portie. Daaronder valt ook het recht op afgifte van bankafschriften van de erflater.
"Het is niet aan ons om te zeggen wat rechtvaardig is, maar we leggen wel alle scenario’s op tafel"
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 18-03-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:2270
Pauliana niet opeisbaar erfdeel.
Rechtbank Den Haag 07-02-2020
(pub. 25-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:1913
Testamentair vruchtgebruik echtelijke woning. Artikelen 4:29 e.v. BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020
(pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1052
Heeft een boekhouder ten onrechte bedragen in rekening gebracht bij een oudere, inmiddels overleden cliënte en aldus onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast. Verzwaarde motiveringseis. Bewijskracht van onderhandse akte/schuldbekentenis (157/158/159 Rv). Verjaring.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020
(pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1050
(nadere) verdeling nalatenschap
Rechtbank Limburg 18-03-2020
(pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:2273
Erfrecht; vordering op grond van artikel 3:45 BW (actio Pauliana)
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 25-03-2020)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN