ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
Consument blijkt niet verzekerd voor rechtsbijstand bij opeisen legitieme
In polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekering FBTO: Wanneer juridische hulp? "U heeft een conflict over iets dat te maken heeft met personen-en familierecht." KiFiD: daaronder valt niet een conflict over een erfenis.
Legitimaris heeft zijn portie al gehad door voordelige overname bedrijf vader
Rechtbank Den Haag 27-02-2019 (pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1825
In algemeen wordt niet snel aangenomen dat sprake is geweest van een schenking wanneer een bedrijf wordt overgedragen van ouder op kind en koopprijs lager is dan waarde van bedrijf in economisch verkeer. Uitzondering.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Amsterdam 19-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2073
Het beslag dat twee goede doelen, Terre des Homme en het Gehandicapte Kind, hadden gelegd op de privégoederen van een echtpaar en op de nalatenschap van hun overleden buurman, moet worden opgeheven.
ERFP
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:403
Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Beroep op legitieme portie. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Eindarrest gewezen zonder partijen voldoende gelegenheid te geven te verzoeken om pleidooi of verdere proceshandeling?
ER
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1029
Erfrecht. Verdelingszaak tussen 5 kinderen. Afwikkeling agrarische maatschap moeder en zoon/overname- en voortzettingsrecht. Voornemen deskundigenbericht; waarderingsgrondslag niet o.g.v. agrarische waarde.
ER
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1767
Vordering uit hoofde ouderlijke boedelverdeling en aanspraak legitieme portie. Geen misbruik van recht. Wel toetsing redelijkheid en billijkheid; rekening houdend met persoonlijke belangen partijen en familierechtelijke verhouding.Afwijzing vorderingen.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1024
Erfrecht. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Erflater heeft aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd gelijk aan ieders legitieme portie in de nalatenschap, en bepaald dat dit bedrag pas opeisbaar zal zijn bij overlijden van zijn levenspartner (of bij enige omstandigheden die zich in deze zaak niet voordoen). De kinderen vordering in dit geding tegen de levenspartner van erflater onder meer vaststelling van de waarde van de nalatenschap en bepaling van de omvang van de aan ieder van hen toekome...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN