ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Kantonrechter gaat creatief om met wilsrecht ex artikel 4:19 BW
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij wil geld voor kinderen apart zetten, met eigen vruchtgebruik. Past niet in systeem van art. 4:19 BW. Toch vindt kantonrechter het een goed idee.
Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
Looptijd van testamentair bewind kan niet bij overeenkomst worden verlengd
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst van erflaatster (namens haar minderjarige kinderen) met beoogd bewindvoerder.
Afgifte medisch dossier - zwaarwegend belang
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Eerlijke verdeling nalatenschap vormt zwaarwegend belang. Rechter kan zich zonder medische informatie in procedure geen of minder goed beeld vormen van wilsbekwaamheid of eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-01-2018
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:236
Onrechtmatige daad. Broer van erflater eigent zich nalatenschap toe in de wetenschap dat twee personen een vaderschapsactie ten aanzien van de erflater hadden ingesteld. Afwijzing van de incidentele vordering van de broer tot schorsing tenuitvoerlegging van de door de eerste rechter toegewezen schadevergoedingsvordering.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7451
In eerste aanleg is bezwaar gemaakt tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Het verzoek is door de kantonrechter afgewezen. Verzoeker is hiervan in hoger beroep gekomen. Het hof verklaart dit hoger beroep niet ontvankelijk onder verwijzing naar art. 4:218 lid 5 BW en rechtspraak van de Hoge Raad.
Gerechtshof Den Haag 23-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2435
Erfrecht. Vraag of erflater een auto voor overlijden aan zijn partner heeft geschonken dan wel sprake is van een schenking des doods (artikel 7:177 BW), waarvoor een notariële akte vereist is, welke in dit geval ontbreekt. Bewijslevering en bewijswaardering. Hof: er is sprake van een gift bij leven.
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Eisers mochten op later moment in procedure nog een last overleggen volgens welke zij gerechtigd zijn om namens de executeur te procederen. Een procespartij mag echter in beginsel niet van hoedanigheid wisselen (vgl. HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483, rov. 3.13 ECLI:NL:HR:2004:AN8483 ). Met name in gevallen waarin uitdrukkelijk in hoedanigheid moet worden opgetreden is dit een strikte regel. Eisers procederen in de hoedanigheid van erfgenamen. Dat is een andere hoedanigheid dan die van executeur.
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een nieuw geregistreerd partnerschap aangegaan. Zijn kinderen hebben op grond van art. 4:19 BW daarom recht goederen overgedragen te krijgen met waarde van ten hoogste de geldvordering die zij op vader hebben. Vader wil geld voor de kinderen apart zetten, en daar zelf vruchten van plukken. Vruchtgebruik op geld past niet in systeem van art. 4:19 BW nu daar enkel wordt gesproken over goederen en geld daar niet onder valt. Toch treft kantonrechter deze regeling (als eigen beslissing).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN