ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Digitaal misbruik
Wachtwoord gedeeld tijdens relatie? Let op bij scheiding! (NOS journaal vanaf 12:50 min. 17-11-2018)
Kan de ex mails lezen, de verwarming uitzetten en de rekening leeghalen? Besteed hieraan aandacht bij de scheidingsbegeleiding.
Vloggende moeder krijgt verbod met dwangsom
Rechtbank Den Haag 01-10-2018 (pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13105
Op verzoek van vader legt rechter verbod op aan moeder om beeldmateriaal en berichten over hun kinderen te plaatsen op voor ieder toegankelijke sociale media. Wat mag moeder wel? Rb geeft concrete regels.
Vingerafdrukken van overledenen
Medisch beroepsgeheim in beginsel ook na overlijden patiënt
Huisarts mocht inzage patiëntendossier van overleden ouders weigeren (Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 26-06-2018)
Uitgangspunt van KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is dat beroepsgeheim ook na het overlijden van de patiënt blijft bestaan. I.c. geen zwaarwichtig belang voor doorbreking beroepsgeheim.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Rechtbank Den Haag 01-10-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13105
Of foto’s en filmpjes van kinderen en mededelingen over hen via social media zoals YouTube en Instagram door ouders op internet kunnen worden geplaatst, is kwestie waarover ouders met gez. gezag samen moeten beslissen. Bij verschil van mening toetst de rb aan belang kinderen. Volgt uitgebreid ge- en verbod aan moeder en omschrijving van wat wél mag: ze mag een en ander wel op haar persoonlijke internetpagina’s plaatsen, w.o. Facebook, zolang toegang daartoe is beperkt tot 250 voor moeder bekende en geautoriseerde bezoekers.
KIOV
Rechtbank Gelderland 31-05-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2737
Onenigheid ouders over plaatsing foto’s kind via Facebook of andere social media op het internet aangemerkt als gezagsgeschil a.b.i. art. 1: 253a lid 1 BW. Belang kind is toetsingskader. Door moeder verzocht verbod aan vader om foto’s en filmpjes van de minderjarige te plaatsen wordt toegewezen, omdat de rechtbank niet inziet welk belang de minderjarige (1 jaar oud) daarbij op dit moment heeft. Omdat dit nog kan veranderen als de minderjarige ouder is, wordt het verbod toegewezen voor een periode van 5 jaar.
JEKIOV
Rechtbank Amsterdam 21-03-2018
(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1543
Publicatie Pergroep (AD) over zaaddonor die wensmoeders niet informeerde over zijn Asperger niet onrechtmatig. Belang in het kader van de uitingsvrijheid het publiek te informeren weegt zwaarder dan het recht van [eiser] verschoond te blijven van elke inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer.
MEOV
Rechtbank Midden-Nederland 17-04-2018
(pub. 25-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1662
Man verzoekt ondercuratelestelling van echtgenote ex art. 1:378 BW ttv door vrouw ingediend echtscheidingsverzoek. Dient o.a. om gevraagde echtscheiding te voorkomen. Afwijzing verzoek: onvoldoende onderbouwing en vrouw maakt coherente indruk. Spanningsveld tussen het recht op privacy en recht op hoor en wederhoor: vrouw wenst niet dat man in deze procedure informatie krijgt die hij in echtscheidingsprocedure tegen haar kan gebruiken.
KIOV
Gerechtshof Den Haag 12-12-2017
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4138
Zaaddonor met Asperger handelt onrechtmatig door wensmoeders niet te informeren over zijn aandoening en de erfrechtelijke aspecten daarvan. De vrouw die met hem meeging naar wensmoeders en die informatie wél gaf handelde daarmee niet onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor het door vrouw in dat kader verspreiden van privacygevoelige informatie, die uiteindelijk in de media terechtkwam. Door zich op het internet aan te bieden als zaaddonor heeft de man de drempel voor publieke belangstelling bovendien zelf verlaagd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Privacy in het familierecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN