ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrijstelling pleegvergoedingen wordt structureel per 1 januari 2019
Brief Kinderombudsvrouw aan ministers en instellingen
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10615
Hoger beroep van pleegouders verzoek GI tot wijziging verblijfplaats kinderen.Kop-staart beslissing nadien uitgewerkt in beschikking. Vertegenwoordigingsbevoegdheid jeugdbeschermers betwist. Bevoegdhedenregister GI en verklaring bestuurder. Inzet pleegouders voor de kinderen bewonderenswaardig. Hele betrokken systeem functioneerde echter niet goed. Samenspel van factoren maakte dat voortzetting van verblijf kinderen bij pleegouders door GI niet langer verantwoord werd geacht. Geen vervanging GI of bijzonder curator.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 13-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5605
Toestemming wijziging verblijfplaats bij voogdij. GI heeft de noodzaak niet aangetoond. Family-life met pleegouders weegt zwaarder dan bloedband met oma. Dat voogdij pas kort voor indiening van het verzoek is uitgesproken staat niet aan toepasselijkheid van artikel 1:336a BW.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4308
Beëindiging gezag; hof gelast een deskundigenonderzoek naar de vraag of een verhuizing van de minderjarige naar Polen (naar een pleeggezin) in zijn belang is.
JEKI
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Kort geding. Onrechtmatige daad. Moeder is het niet eens met wijziging van de verblijfplaats van haar onder voogdij van de GI staande kind zonder haar voorafgaande toestemming (blokkaderecht) naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat er niet is voldaan aan de éénjaarstermijn van de wet (art. 1:336a BW). Strikte toepassing van deze termijn blijkt uit de bewoording: "tenminste", deze mag niet verder worden verkort. Besluit tot overplaatsing naar een pleeggezin niet lichtvaardig genomen door de GI.
JEKI
Rechtbank Den Haag 06-11-2017
(pub. 06-11-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:12717
Art. 8 EVRM gaat niet zo ver dat enkele feit dat tussen pleegzorgouders en kind family life bestaat, meebrengt dat de pleegzorgouder aan art. 1:253t BW recht op gez. gezag kan ontlenen. Dit past niet in systeem wet, waarin in geval van langdurige pleegzorgplaatsing beëindiging van het gezag ouders en een voogdijmaatregel mogelijk is. Grootouders dus niet ontvankelijk in verzoek om samen met moeder met het gezag over kind te worden belast; hun belang is echter wel beschermd door blokkaderecht art. 1:253s BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pleegzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN