ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aftrek partneralimentatie wordt (stapsgewijs) verlaagd
De fiscale aftrek van partneralimentatie wordt in stappen verlaagd van 51,95 % nu naar uiteindelijk 37 % in 2023. Notaris Aniel Autar: "Wij verwachten dat velen naar de rechter stappen om verlaging te vragen."
Hypotheekrente van diplomaat niet aftrekbaar: woning niet zijn hoofdverblijf
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-01-2019 (pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:265
Woning in NL van diplomaat kwalificeert niet als eigen woning: niet zijn hoofdverblijf en geen gezamenlijke huishouding met vrouw en kinderen. Niet aftrekbaar als alimentatie: geen betalingsverplichting.
Wijziging beschikking voorlopige voorziening: teveel onjuiste gegevens/onjuiste aannames
Rechtbank Gelderland 04-02-2019 (pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:513
Pp. wonen nog samen in echtelijke woning en hebben hetzelfde BRP-adres. De consequenties daarvan - zoals de fiscale als het gaat om partneralimentatie - waren niet goed meegenomen. Geen jusvergelijking (?)
Afspraak betaling volledige hypotheekrente - toch helft niet aftrekbaar als partneralimentatie
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:797
Vrouw stelt na beëindiging van GP dat zij PAL aan man voldoet door 'zijn deel' van hypotheekrente te betalen. Betaling rente echter onlosmakelijk verbonden aan gebruik eigendomshelft man. Nihilbeding PAL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 16-05-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1837
Inkomstenbelasting. Op de man rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat de betalingen aan zijn ex-echtgenote aangemerkt kunnen worden als aftrekbare onderhoudsverplichtingen. Man niet geslaagd in zijn bewijslast. Betaling aan ex had niet als doel om de ex-echtgenote na echtscheiding in haar levensonderhoud te voorzien. Uit stukken volgt dat maandelijkse betalingen zijn bedoeld als vergoedingen voor het levensonderhoud ex-echtgenote en drie kinderen tezamen. Bewijsaanbod tardief; in strijd met de goede procesorde
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1269
Artikel 6.1, lid 2, onder a, jo artikel 6.3, lid 1 onder a Wet IB 2001; partneralimentatie; artikel 6.2a, lid 1, Wet IB 2001; beschikking restant pga? Artikel 6.17 wet IB 2001; specifieke zorgkosten; artikel 6.27, lid 1 Wet IB 2001; scholingsuitgaven
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-01-2019

(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:265
Art. 3.111 lid 1 en lid 4 IB. Man (diplomaat) woonde in de jaren voorafgaand aan de echtscheiding in 2014 niet in Nederland bij zijn vrouw en kinderen. De woning in Nederland kwalificeert niet als eigen woning omdat deze niet zijn hoofdverblijf was en niet aannemelijk is dat sprake was van een gezamenlijke huishouding. Aandeel in kosten van de woning niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting omdat belanghebbende niet tot betaling verplicht was op basis van het echtscheidingsconvenant.
Rechtbank Gelderland 04-02-2019

(pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:513
Niet iedere wijziging van omstandigheden en niet iedere onjuistheid vd oorspronkelijke gegevens kan leiden tot wijziging beschikking vovo; evenmin mag sprake zijn van verkapt appel. In casu is Rb van onjuiste gegevens uitgegaan: fiscaal partnerschap is nog niet geëindigd waardoor partneralimentatie voor man niet aftrekbaar is en bij vrouw niet belast. Herstel van diverse foutieve posten in alimentatieberekening Rb uit de vorige procedure. Geen jusvergelijking zoals door man betoogd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2015-3 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 15-01-2016)
Wijzigingen rondom de aftrek van kinderalimentatieverplichtingen en de fiscale behandeling van partner­alimentatie tussen ex-samenwoners.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN