ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Eigenwoningregeling bij duurzaam gescheiden wonen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 (pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5833
Bij fiscale (duurzaam gescheiden levende) partners wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Zij kunnen bij de aangifte gezamenlijk kiezen welke woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt.
Wanneer voldoet een woning aan definitie 'eigen woning'?
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
A-G: beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door feitelijke gedragingen van die persoon. Er kan maar één eigen woning zijn, evt. andere woningen worden belast in box 3.
Verhuisregeling eigen woning niet van toepassing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017 (pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10965
Na vertrek uit woning wil man woning wel verkopen, maar niet actief en voor te hoge waarde. Daardoor is Hof van oordeel dat de woning niet was bestemd voor verkoop. Geen aftrek hypotheekrente.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5833
Eigenwoningregeling bij duurzaam gescheiden wonen. Hof: laatste volzin van lid 4 van art. 3.111 IB is toegevoegd per 01-01-2011 ivm wijziging partnerbegrip per die datum. Niet duidelijk wat dit betekent voor lid 8. Bedoeling wetgever is geweest dat lid 8 niet afdoet aan hetgeen is bepaald in lid 4. Bij fiscale (duurzaam gescheiden levende) partners wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Zij kunnen bij de aangifte gezamenlijk kiezen welke woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt.
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
Definitie eigen woning in art. 3.111 lid 1 IB en verhuisregeling art. 3.111 lid 3 IB. Voor art. 4 AWR niet beslissend of woonplaats middelpunt van iemands maatschappelijk leven is, wel voor art. 3.111 lid 1 IB.Beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door de feitelijke gedragingen van die persoon zelf. Bedoeling van de wet is dat er maar één eigen woning is en eventuele andere woningen in box 3 belast worden. Wetgever heeft niet voor keuzeregeling gekozen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017

(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10965
Belanghebbende gaat in beroep tegen niet in aanmerking nemen van aftrek voor eigenwoningrente. Hij stelt dat de woning na zijn vertrek te koop stond en ogv art. 3.111 lid 2 IB als eigen woning is aan te merken. Hof stelt vast dat belanghebbende de woning niet actief te koop heeft aangeboden, de woning wel wilde verkopen maar niet voor de marktwaarde, en slechts enkele verbeteringen heeft aangebracht. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de woning in 2013 bestemd was voor verkoop.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-04-2016
(pub. 12-01-2017), ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
Artikel 3.111 Wet IB. Artikel 2.17, lid 4 Wet IB. Aanslag ib/pvv 2011. Belanghebbende heeft in zijn aangifte ib/pvv 2011 ten onrechte 100% van de hypotheekrente van de eigen woning in aanmerking genomen, ondanks dat hij de juridisch eigenaar is van de eigen woning. De hypotheek staat voor 50% zowel op naam van belanghebbende als op naam van de ex-partner. Alle kosten, lasten en voordelen, en de verkoopwinst van de woning werden gezamenlijk gedeeld. Hiervan uitgaande was zijn ex-partner economisch eigenaar van de helft van de wonin...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-04-2016
(pub. 30-06-2016), ECLI:NL:RBZWB:2016:2615
Belanghebbende en zijn echtgenote bezitten een woning in Nederland, die tot zijn uitzending door hen en hun twee dochters is bewoond. Na de uitzending blijven de dochters in de woning wonen. Belanghebbende heeft ook zijn neef gebruik laten maken van de woning. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van de terbeschikkingstelling van de woning aan een derde in de zin van artikel 3.111, zesde lid, onderdeel a van de Wet IB’01, zodat de inspecteur terecht de woning in de onderhavige jaren niet als eigen woning heeft aangemerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Definitie eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN