ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader moet initiatief tonen voordat hij recht heeft op informatie van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof laat voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
Informatieplicht voor grootouders bij wie kinderen wonen t.o.v. vader?
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4448
Grootouders zijn geen professionele derden voor wie de informatieplicht van art.1:377c BW geldt. Evenmin strijd met EVRM. Informatieplicht ook i.s.m. belangen kinderen (vader vermoordde hun moeder).
Moeten ouders zich melden bij sociaal team voor hulpverlening voor kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-08-2018 (pub. 19-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7018
Afgewezen: rechtsgrond voor dit verzoek van vader ontbreekt. Is geen beslissing die de rechter inzake de uitoefening van het gezamenlijk gezag op verzoek van (een van) de ouders kan nemen.
Geen omgang of informatie voor biologische vader
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018 (pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3621
Man niet ontvankelijk in verzoek. Enkele biologische verwantschap onvoldoende. Geen family life of private life. Man heeft blijk gegeven onvoldoende belang te hechten aan welbevinden van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof: geen omgangsregeling voor vader die regelmatig in het gevang verblijft. Vooral de veiligheidsaspecten en het gebrek aan vertrouwen bij moeder in de vader op dit vlak wegen zwaar. Hof laat ook de voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:27
Vrouw niet gericht op toekomst. Vaststaat dat ze niet wil dat man (op dit moment) een plek krijgt in leven van kind van 4. Evenwel haar taak om de belangen van kind op de eerste plaats te zetten en in een zodanige mate aan haar eigen problematiek te werken dat de man een plek kan krijgen in het leven van hun beider dochter. Volgt vervangende toestemming aan vader om kind te erkennen en informatieplicht moeder aan vader per dag uitspraak. Kwestie omgang aangehouden, nu kind niet weet van zijn bestaan.
KI
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4448
Vader van 3 kinderen door Hof veroordeeld tot 18 jaar gevangenisschap wegens moord op moeder. Nog niet beslist op zijn cassatieberoep. Grootouders mz zijn pleegouders en voogd. Vader wil dat hun een informatieverplichting wordt opgelegd en beroept zich hierbij ondermeer op art. 1:377c BW. Hof: vader niet-ontv. in verzoek. Grootouders zijn geen derden a.b.i. dit artikel. Evenmin recht op informatie op basis van het EVRM. Afgezien hiervan is informatieplicht voor grootouders hier ism belangen vd kinderen.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5266
OmgangsregelingInformatie- en consultatieregelingAfstamming (statusvoorlichting)
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7416
Informatieplicht met gezag belaste ouder. Hier passend dat moeder vader 1 maal per 2 maanden schriftelijk informeert over hun kind; foto's sturen van kind hoeft (nog) niet, maar moeder moet wel aan zichzelf blijven werken, zodat de thans op te starten minimale informatievoorziening richting de vader kan worden uitgebreid en het volgen van een traject “Ouderschap blijft” binnenkort wellicht tot de mogelijkheden behoort. Art.1:377b BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatieplicht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN