ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Financiële steun voor sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren
Rechtshulpverleners die als gevolg van de coronamaatregelen hun inkomsten vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand met meer dan 20% hebben zien dalen, kunnen rekenen op aanvullende financiële steun van de overheid.
Onheuse bejegening op sociale media rechtvaardigt straat- en contactverbod
Rechtbank Overijssel 14-05-2020 (pub. 19-05-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:1778
Uitlatingen als "mn allerbeste vriendin neukt met mn ex, de vader van mijn kinderen" en "eens een hoer altijd een hoer!’" rechtvaardigen contactverbod. Gelet op intimiderende opstelling is straatverbod ook toewijsbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 20-05-2020
(pub. 27-05-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:2585
Wie is eigenaar van de hond van erflater? Koopovereenkomst en verklaring erfrecht geven uitsluitsel. Dat hond af en toe bij schoonvader logeerde wordt aangemerkt als houderschap als bedoeld in art. 3:110 BW.
Rechtbank Gelderland 08-05-2020
(pub. 27-05-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:2499
Kort geding. Geëindigde affectieve relatie. Eiseres vordert contact- en straatverbod van gedaagde. Voorzieningenrechter wijst dit bij verstek toe nadat gedaagde niet is verschenen op de mondelinge behandeling via Skype.
Rechtbank Oost-Brabant 20-05-2020
(pub. 25-05-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:2680
Kort geding, straat- en contactverbod. verstek
Rechtbank Rotterdam 20-05-2020
(pub. 20-05-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:4480
Kort geding tussen pp met dynamiek van aantrekken en afstoten. Aangiftes onvoldoende om aan te nemen dat man lichamelijk geweld jegens vrouw (heeft) gebruikt. Ook enkele overzicht van 5 meldingen niet voldoende voor straat- en contactverbod. Anderzijds wordt vordering man tot nakoming omgangsregeling toegewezen. Dat wijkteam wachttijd heeft, is geen reden voor opschorting. Vrouw die begeleiding bij overdracht wil, moet daar zelf voor zorgen. Man echter niet-ontv. in vordering mbt informatieregeling; geen spoedeisend belang.
Rechtbank Overijssel 14-05-2020

(pub. 19-05-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:1778
Gebrouilleerde vriendinnen. Contact- en gebiedsverbod toegewezen voor de duur van 1 jaar. T.a.v. het contactverbod is geoordeeld dat de bedreigingen die zijn geuit, onrechtmatig zijn. T.a.v. het gebiedsverbod is geoordeeld dat vanuit het handelen een zekere dreiging uit gaat, met een onveilig gevoel in en rond de woning tot gevolg. Er zijn zwaarwegende omstandigheden die een inbreuk rechtvaardigen op het recht om vrijelijk te kunnen bewegen. Terughoudendheid op social media. Kaart met gearceerde straten als verboden gebied.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN