ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

19 miljoen extra voor rechtshulp bij ouderschapsplan en viergesprek
Er komt 19 miljoen euro extra voor ondersteuning bij echtscheidingen: daar ligt een groot knelpunt voor rechtzoekenden en sociaal advocaten. Deze bijdrage is beschikbaar voor het viergesprek en opstellen van een ouderschapsplan.
Kan het ouderlijk gezag ook vóór de geboorte van het kind worden beëindigd?
Rechtbank Oost-Brabant 14-12-2020 (pub. 30-12-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:6587
De kinderrechter merkt de ongeboren baby op grond van art. 1:2 BW aan als 'reeds geboren'. Na toetsing aan de hand van art. 1:266 BW (gezagsbeëindiging) en art. 8 EVRM (bescherming gezinsleven) wordt het gezag van de moeder beëindigd.
ABS moet akte erkenning kind opmaken: identiteit vrouw bekend en geen schijnerkenning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2020 (pub. 21-12-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:10384
Erkenning van kind door man is niet in strijd met de Nederlandse openbare orde. Niet enkel gericht op verkrijgen verblijfstatus: man heeft "warme relatie" met vrouw en speelt rol in de verzorging en opvoeding van het kind. Toewijzing.
Strafrechtelijke veroordeling man: "iemand moet bom laten vallen op JB West" gaat perken te buiten
Rechtbank Rotterdam 15-12-2020 (pub. 17-12-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:11768
Tijdens gesprekken met jeugdzorgmedewerkers heeft man zich meermalen beledigend, bedreigend en agressief uitgelaten en zijn slachtoffers veelvuldig bestookt met grievende berichten via e-mail/social media.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-01-2021
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:289
Adoptieverzoek door duomoeder (Spaanse/Amerikaanse nat.). NL moeder en kind. NL rechter rechtsmacht (art. 3 aanhef en onder a Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:105 BW). Adoptie toegewezen (art. 1:227 BW en art. 1:228 BW). Werkt terug tot geboorte (art. 1:230 lid 2 1e volzin BW). Op keuze geslachtsnaam is NL recht toepasselijk (art. 10:20 BW). Verzoek afgewezen; kind houdt geslachtsnaam tenzij ouder en diens levensgezel gezamenlijk verklaren dat kind geslachtsnaam levensgezel zal hebben of geslachtsnaam van die ouder (art. 1:5 li...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-12-2020
(pub. 12-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2020:4004
Het rechtsgevolg met betrekking tot de geslachtsnaam dat artikel 1:5, lid 2, BW in verbinding met art. 1:5, lid 7, BW aan de toewijzing van het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap verbindt, wordt op grond van art. 8 EVRM aan die beslissing onthouden, zodat verzoeker zijn geslachtsnaam behoudt.
Gerechtshof Amsterdam 22-12-2020
(pub. 30-12-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:3624
Personen- en familierecht; beëindiging gezamenlijk gezag, eenhoofdig gezag voor moeder. Partijen hebben verleden van huiselijk geweld, waardoor bij de vrouw angst is ontstaan. GI krijgt geen inzicht in situatie van de man.
Rechtbank Oost-Brabant 14-12-2020

(pub. 30-12-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:6587
Gezagsbeëindiging ongeboren kind. De kinderrechter merkt de ongeboren baby op grond van art. 1:2 BW als reeds geboren aan en toetst aan de hand van art. 1:266 BW en art. 8 EVRM of het gezag van de moeder kan worden beëindigd. De nog ongeboren baby wordt in zijn ontwikkeling ernstig bedreigd en de moeder is niet in staat om binnen een aanvaardbaar te achten termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen. Daarom beëindigt de Rb het gezag van de moeder over haar nog niet geboren baby.
Rechtbank Rotterdam 11-09-2020
(pub. 28-12-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:12160
Besluit opleggen huisverbod: beroep is gegrond verklaard en het besluit is geheel vernietigd. Het besluit is in strijd met het motiveringsbeginsel: de motivering van het besluit is niet tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur nadat het besluit is genomen, en deugdelijk gemotiveerd bekend gemaakt; art. 3:46 en 47 van de Awb. Huwelijkse spanningen; geen sprake van gevaar zoals bedoeld in de Wth
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN