ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Door bijzondere omstandigheden geen kinderalimentatie verschuldigd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020 (pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:422
Ernstig huiselijk geweld man. Beide pp hebben bijstandsuitkering. Geen vaststelling kinderalimentatie: veiligheidsrisico voor vrouw en kinderen bij bekend worden van gegevens van vrouw weegt zwaarder dan geringe bedrag aan KAL.
Vrouw mag niet meer kamperen in voortuin man: onrechtmatige daad
Rechtbank Gelderland 31-12-2019 (pub. 02-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:6171
Kampeeractie van vrouw is onrechtmatig tegenover man; daarom moet zij tent uit voortuin verwijderen. Onvrede over (uitblijven) afwikkeling huwelijkse voorwaarden geen rechtvaardiging. Ook contactverbod. Botsing grondrechten.
Echtscheiding leidt tot verlies arbeidsovereenkomst: duurzaam en grondig verstoord
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-05-2019 (pub. 02-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:4114
Arbeidsovereenkomst wordt niet automatisch ontbonden bij een echtscheiding, maar de rechter kan daartoe overgaan als sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Beperkte invloed Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2019
(pub. 24-01-2020), ECLI:NL:RBMNE:2019:6029
Adoptie. Erkenning Haïtiaanse adoptiebeslissing.
Rechtbank Oost-Brabant 17-01-2020
(pub. 24-01-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:411
Afwijzing van een zelfstandig verzoek op grond van artikel 1:24 BW, omdat geen sprake van een misslag maar terecht Nederlands namenrecht is toegepast.
Rechtbank Rotterdam 28-03-2019
(pub. 24-01-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10583
“Wth. Uitspraak voorlopige voorziening en bodemzaak. Beroep niet gegrond, verzoek voorlopige voorziening afgewezen, verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Motivering besluit – voldoende. Gevaar – vaststaat dat er een geweldsincident aan vooraf ging.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020

(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:422
Vrouw krijgt eenhoofdig gezag over kk ter waarborging van veiligheid. Sprake van ernstig huiselijk geweld waarvoor man veroordeeld is. Man niet-ontv. in inforegeling, nu rb geen eindbeslissing op dit punt heeft genomen. Beide pp hebben uitkering Participatiewet. In afwijking van advies Expertgroep toch geen vaststelling kinderalimentatie, omdat belangen van de kinderen hieraan in de weg staan. Veiligheidsrisico voor vrouw en kk bij het bekend worden van gegevens vrouw weegt zwaarder dan geringe bedrag aan KAL.
Gerechtshof Amsterdam 07-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:70
De vrouw kon volstaan met het overleggen van de kopie van de huwelijksakte bij de indiening van haar verzoekschrift tot echtscheiding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN