ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Algeheel procedeerverbod thans te vergaande maatregel jegens man
Rechtbank Noord-Nederland 04-03-2020 (pub. 13-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1019
Onbelemmerde toegang tot de rechter behoort tot de grondbeginselen van de rechtsstaat. Opleggen procedeerverbod aan man kan daarom alleen in uitzonderlijke gevallen. I.c. niet het geval; afwijzing eis.
Vader doet oproep op Facebook om moeder te bewegen de zorg over hun kind te delen
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2020 (pub. 12-03-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:900
Hoewel de man verstek heeft laten gaan, is het door vrouw geëist verbod om zich over haar uit te laten op sociale media niet toewijsbaar. Te algemeen geformuleerd, zijn visie op situatie mag hem niet worden ontzegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 12-08-2019
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10760
“Wet tijdelijk huisverbod. Beroep gegrond verklaard voor wat betreft het contactverbod tussen verzoeker en zijn meerderjarige zoon en besluit tot opleggen huisverbod vernietigd voor het deel dat het contactverbod met de meerderjarige zoon betreft, met dien verstande dat de rechtsgevolgen van het vernietigde deel van het besluit in stand blijven tot 12 augustus 2019. Beroep voor het overige ongegrond verklaard en verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Verweerder was bevoegd om huisverbod op te leggen omdat sprake was van geva...
Rechtbank Rotterdam 15-07-2019
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10761
“Wet tijdelijk huisverbod. Beroep gegrond verklaard. Besluit tot oplegging van het huisverbod en besluit tot verlenging van het huisverbod vernietigd. Verweerder is veroordeeld in de kosten van de procedure. Omdat objectieve aanwijzingen ontbreken, bestaat geen duidelijk over het gestelde incident. De rechtbank acht het niet aannemelijk geworden dat het in artikel 2 van de Wth bedoelde gevaar dan wel het vermoeden daarvan zich voordeed. De enkele omstandigheid dat sprake was van spanningen in de relatie van partijen, vormt op zich...
Rechtbank Rotterdam 22-07-2019
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10759
“Wet tijdelijk huisverbod. Beroep oplegging huisverbod ongegrond verklaard. Verweerder was bevoegd om het huisverbod op te leggen. Verweerder heeft terecht aangenomen dat de aanwezigheid van eiser en achterblijfster tezamen in de woning tot spanningen leidde en op zijn minst het vermoeden van ernstig gevaar opleverde. Verweerder heeft in redelijkheid gebruik kunnen maken van bevoegdheid om een huisverbod op te leggen.”
Rechtbank Amsterdam 18-03-2020
(pub. 20-03-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1787
Na verbreking samenleving eist man afgifte van de hond die op dat moment bij de vrouw verblijft. De voorzieningenrechter oordeelt dat op grond van de samenlevingsovereenkomst die hond eigendom is van de partij die haar heeft verkregen. Voldoende aannemelijk dat dat de man is. Hij staat als koper vermeld op de koopovereenkomst. Vrouw dient dan ook hond af te geven, met oplegging van een dwangsom.
Rechtbank Den Haag 10-02-2020
(pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:1880
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Kind en vader verblijven in NL en hebben Italiaanse nationaliteit. Moeder woont in Italië en heeft Braziliaanse nationaliteit. Uitgegaan van gezamenlijk gezag. NL rechter rechtsmacht (art. 8 Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 15 lid 1 Haags Kinderbeschermingsverdrag). Relatieve bevoegdheid: woonplaats kind (art. 265 Rv); afgeleide woonplaats kind; geen verwijzing. Voldaan aan het wettelijke criterium (art. 1:255 BW en art. 265b BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN