ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Erkenning kind naar Duits recht rechtsgeldig gebleken; OM in proceskosten ouders veroordeeld
Rechtbank Limburg 14-01-2022 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:398
Uit wetgeving/rechtspraak volgt geen rangorde tussen de bepalingen betreffende afstamming in BW 10. Primaat ligt bij nationaliteit; er wordt gezocht naar gemeenschappelijk aanknopingspunt. OM moet ouders € 5.539 betalen.
Veilig Thuis heeft terecht geweigerd dossier over schoolverzuim minderjarige te vernietigen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-01-2022 (pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:80
Van belang dat VT bij een nieuwe melding kan vaststellen dat er geen sprake is van een incident, maar van een zich herhalend patroon als oorzaak van het structureel schoolverzuim. Weegt zwaarder dan recht om vergeten te worden.
Werkgever en werknemer passeren bewindvoerder: vaststellingsovereenkomst ongeldig
Rechtbank Amsterdam 06-01-2022 (pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:1
Beëindiging arbeidsovereenkomst staat juridisch gelijk aan vervreemding van goederen die onder bewind vallen; daarvoor is medewerking bewindvoerder vereist. Geen sprake van dwangarbeid: machtiging kantonrechter mogelijk.
Nederlands naamrecht bij dubbele nationaliteit is in strijd met EU-recht
Rechtbank Noord-Holland 13-12-2021 (pub. 10-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12395
Art. 10:20 BW, dat NL-naamrecht van toepassing verklaart bij personen met dubbele nationaliteit, blijft buiten toepassing wegens strijd met EU-verdrag. Mogelijkheid van naamswijziging conform tweede nationaliteit maakt dat niet anders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 14-01-2022

(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:398
Afwijzing verzoek OM tot doorhaling van de latere vermelding betreffende de erkenning en over te gaan tot verbetering van een geboorteakte (artikel 1: 24 lid 1 BW). De moeder, de biologische vader en het kind hebben de Duitse nationaliteit en hebben hun gewone verblijfplaats in Nederland (de rechtbank, locatie Maastricht is relatief bevoegd). Het kind is staande huwelijk vlak voor de echtscheiding van de moeder en haar echtgenoot, geboren. De biologische vader heeft, blijkens de Nederlandse geboorteakte en de latere vermeld...
Rechtbank Noord-Nederland 17-12-2021
(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2021:5542
Ontkenning (art. 1:200 BW) en gerechtelijke vaststelling vaderschap (art. 1:207 BW) van Eritreese kinderen van Eritreese vrouw, in Eritrea gehuwd, door tot NLer genaturaliseerde man. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:93 jo 92 BW, art. 10:17 BW resp. art. 10:97 en 17 BW). Vaststellen namenreeks: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Art. 4 RWN. NL recht toepasselijk (art. 10:17 en 19 BW). Naar NL recht kan persoon geen namenreeks krijgen. Voornamen kinderen zodanig gewijzigd (art. 1:4 BW) dat verwijzi...
Rechtbank Noord-Holland 07-01-2022
(pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:63
Éénouder-adoptie door stiefouder toegewezen, ondanks andersluidend advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Geslachtsnaam. Gezag.
Gerechtshof Amsterdam 21-12-2021
(pub. 19-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:4221
Gezagsbeëindiging vader. Onmogelijkheid om samen gezag uit te oefenen, mede door contactverbod.
Rechtbank Noord-Holland 09-12-2021
(pub. 18-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:11347
Vader oa veroordeeld voor drugshandel, mishandeling en stalking. Geen vervangende toestemming voor erkenning kind 2. Evenmin recht op informatie over kind 1 en kind 2. Het vaststellen van een informatieregeling betekent in dit geval dat de moeder wordt verplicht te handelen tegen de nadrukkelijke wens van kinderen in, wat voor veel spanningen zou zorgen. Van groot belang dat het goed gaat met moeder, zodat kinderen kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN