ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Cijfers en statistieken kinderen en scheiding
Doordat vrouwen langer studeren en meer flexwerken daalt het kindertal, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Meerderjarig kind wil contact met ouder - maar krijgt dat niet
Rechtbank Overijssel 08-07-2020 (pub. 24-07-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:2509
Dochter eist opheffing lokaalverbod door zorginstelling waar moeder verblijft. Afwijzing: eigen gedrag dochter heeft tot verbod geleid. Instelling is evenmin verplicht om te zorgen voor telefoonverbinding moeder/dochter.
Slapen in een auto is niet noodzakelijk: man met huisverbod kan altijd elders terecht
Rechtbank Rotterdam 05-09-2019 (pub. 09-07-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10852
De wetgever heeft overwogen dat de uithuisgeplaatste zelf een onderkomen dient te vinden, bijv. bij familie of vrienden. Desnoods kan hij/zij terecht bij thuislozenopvang, zodat slapen in een auto niet noodzakelijk is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 21-07-2020
(pub. 04-08-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2086
Stiefvader is gebonden aan overeenkomst waarin hij het betalen van schoolgeld voor zoon uit eerder huwelijk van zijn echtgenote als eigen verplichting op zich heeft genomen over de jaren dat die stiefzoon onderwijs heeft genoten ook in het geval hij en de moeder buiten gemeenschap van goederen waren gehuwd en het huwelijk gedurende de periode dat de zoon de school bezocht door echtscheiding is ontbonden.
Rechtbank Oost-Brabant 22-07-2020
(pub. 27-07-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:3650
Kort geding/toewijzing meewerken levering onroerende zaak/ beroep op artikel 3:44, lid 4 BW faalt
Rechtbank Den Haag 22-07-2020
(pub. 27-07-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:6817
Onrechtmatige daad op grond van Staat-Lavrijsen. Zaakschade aan auto ontstaan bij aanhouding valt binnen het normaal maatschappelijk risico van eiseres die haar auto heeft uitgeleend aan partner met wie zij een affectieve relatie heeft. De aanhouding en het risico op schade waren voorzienbaar voor eiseres.
Rechtbank Noord-Holland 08-07-2020
(pub. 25-07-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:4804
Adoptie door duomoeder. Bekende donor. Geslachtsnaam. Gezag
Rechtbank Overijssel 08-07-2020

(pub. 24-07-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:2509
Dochter vordert opheffing door zorginstelling waar haar moeder verblijft van het haar gegeven lokaalverbod of verkorting/beperking daarvan. Afgewezen: door instelling is terecht aangevoerd dat de gebleken onwrikbaarheid van het gedrag van dochter heeft genoopt tot het lokaalverbod. Eveneens afwijzing van vordering om instelling te gelasten zorg te dragen voor telefoonverbinding met moeder. Onrechtmatig handelen van instelling door frustreren van telefonisch/digitaal contact tussen moeder en dochter is niet komen vast te staan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN