ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

NL vrouw mag na echtscheiding de achternaam van Turkse man houden op geboorteakte
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3661
Bij inschrijving huwelijk in NL had NL vrouw, in Turkije gehuwd met Turkse man, voor zijn naam gekozen (geboorteakte). Na Turkse echtscheiding wijst Rb verzoek van vrouw tot handhaving Turkse achternaam toe.
Naamswijziging incestslachtoffers moet verbeterd
Duomoeders verzoeken na echtscheiding vernietiging erkenning van elkaars kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Moeders zelf niet ontvankelijk, maar bijzondere curator van de kinderen wel. Verzoek toegewezen: geen sprake meer van gezamenlijk ouderschap. Door vernietiging erkenning krijgt kind achternaam van eigen moeder.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 27-10-2015
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2015:6462
Ondanks toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap behoudt verzoeker (het kind) zijn aanvankelijke geslachtsnaam.
Rechtbank Rotterdam 29-03-2019
(pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4151
Beroep ongegrond.Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Voldoende gebleken dat aanwezigheid van eiser ernstig en onmiddellijk gevaar opleverde voor achterblijvers dan wel dat sprake was van een ernstig vermoeden daarvan. Verzoeker niet onevenredig in zijn belangen geschaad omdat hij tijdens het huisverbod niet over zijn persoonlijke spullen kon beschikken.Verweerder was bevoegd tot oplegging van het huisverbod en heeft in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken.Verweerder heeft terecht meer gewicht kunnen toekenn...
Parket bij de Hoge Raad 09-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:484
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vereisten exploot (art. 45 lid 3 Rv) en betekeningsvereisten (art. 46 e.v. Rv). Is betekening aan een in de basisregistratie personen opgenomen ‘briefadres’ rechtsgeldig? Dient in exploten de woonplaats te worden vermeld van verzoekers/geëxploteerden met een ‘geheim adres’?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3744
Onder curatele gestelde verzoekt achteraf toestemming voor in Marokko gesloten huwelijk. Echtelieden hebben Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijke. NL ipr: vereisten voor aangaan huwelijk beheerst door recht land huwelijksvoltrekking, dus Marokkaans recht. Uitgegaan van rechtsgeldigheid huwelijk. Art. 1:38 BW niet toepasselijk, nu geen sprake van huwelijk naar NL recht. Art. 1:69 niet toepasselijk: toetsing van in Marokko gesloten huwelijk tussen twee Marokkaanse burgers valt buiten jurisdictie NL rechter.
Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3261
Ten tijde van de indiening van het onderhavige verzoek was reeds een bestuursrechtelijke procedure aanhangig waarbij de vraag of verzoeker de Nederlandse nationaliteit bezit centraal staat. Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN