ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vergoedingen sociale advocatuur
Extra geld voor sociale advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten 15-11-2019)
Nietigverklaring tweede huwelijk van partijen
Rechtbank Limburg 23-07-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10056
Geestvermogens van man ttv aangaan huwelijk waren zodanig gestoord dat hij de betekenis van zijn verklaring niet heeft kunnen begrijpen. Terugwerkende kracht tot tijdstip huwelijksvoltrekking nu de vrouw niet te goeder trouw was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8909
Toewijzing van het verzoek om voorlopige voorziening, in die zin dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden geschorst voor de resterende duur van het bestreden besluit, althans totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, met veroordeling van verweerder in de proceskosten.Verweerder maakt (voorlopig) niet aannemelijk dat sprake was een ernstig vermoeden van gevaar als bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod. Nader onderzoek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs bijd...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9413
Opmaken akte van erkenning van minderjarige door man kon door ambtenaar burgerlijke stand geweigerd. Bevoegdheid man en voorwaarden voor erkenning bepaald door recht van staat waarvan man nationaliteit bezit (art. 10:95 BW). Nationaliteit man in geschil. Gelet op begunstigingsbeginsel Nederlands recht toegepast (gewone verblijfplaats minderjarige). Identiteit man kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
Rechtbank Limburg 10-09-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10112
Gegrond verklaring beroep en vernietiging besluit tijdelijk huisverbod, met in stand lating van de rechtsgevolgen tot op heden. Toetsing ten tijde van besluit en toetsing ex nunc. Toepassing artikel 8:86 lid 1 Awb.
Rechtbank Den Haag 11-11-2019
(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11909
Staat moet zich inspannen voor terughalen kinderen van Syriëgangers De kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag bepaald dat de Staat zich moet inspannen om de Nederlandse kinderen van Syriëgangers naar Nederland te halen. Volgens de rechter handelt de Staat onzorgvuldig als hij zich daarvoor niet actief inzet. De kinderen, van 0 tot 12 jaar, verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen voor IS-vrouwen in Noord-Syrië. De rechter overwoog dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor de gedragingen v...
Rechtbank Limburg 10-09-2019
(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8180
In 1972 geboren kind, overleden voor de aangifte van de geboorte. Doorhaling gelast van de in het overlijdensregister voorkomende akte van levenloos geboren kind. Aanvulling gelast van het geboorteregister met een akte van geboorte en aanvulling gelast van het overlijdensregister met een akte van overlijden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN