ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Verplichte bijdrage kosten huishouding
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:325
Man, geremigreerd naar Marokko, moet bijdragen in kosten huishouding van zijn vrouw met kinderen in NL. Verdeling totale kosten huishouding naar rato van netto inkomen, met correctie voor bijz. omstandigheden.
Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:668
Tijdstip waarop fax het Hof heeft bereikt. Wetsgeschiedenis art. 33 lid 1 Rv. Vaststelling voorlopige kal, in afwachting van volledige gegevens. Bijdragen aan woonlasten brengt nog niet mee dat van mede-eigendom huis sprake is. En voor beroep op Haviltexnorm is niet genoeg om te stellen wat je zèlf dacht: het gaat ook om de ander. Afspraken die aanvullend op, dan wel in afwijking van de huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, dienen ogv art. 1:115 BW op straffe van nietigheid bij notariële akte te worden gemaakt.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor schuld jegens contractuele wederpartij van vennootschap. Vennootschap biedt zélf geen verhaal (inmiddels failliet) en de door medebestuurder verstrekte borgstellingen blijken waardeloos omdat de (met elkaar op huwelijkse voorwaarden gehuwde) bestuurder en medebestuurders eerder alle privévermogen tnv bestuurder hebben gezet. Bestuurder heeft geweten (had behoren te weten) van (waardeloosheid van) borgstellingen medebestuurder, en had zekerheidsstellingen moeten verhinderen.
HV
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:392
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Waardering uitgeleverde aandelen. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:488
Verzwaring borgtocht, toestemming borg en echtgenote en beroep op vernietiging ex artikel 1: 88 en 1:89 BW
ALHV
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:325
Verdeling kosten huishouding echtgenoten. Man is geremigreerd naar Marokko, vrouw woont in NL. V verzoekt bijdrage in kosten hh. Hof legt lagere bijdrage op dan Rb. Het becijfert eerst de totale kosten hh, vervolgens de netto inkomsten en maakt dan een verdeling naar rato van inkomen. Correctie aan zijde M ivm lagere levensstandaard in Marokko. V kan vaste lasten delen met inwonende dochter. Terugbetalingsverplichting V voor zover M te veel heeft betaald, nu het meerdere geen betrekking kan hebben gehad op kosten hh.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN