ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader dient onverdeelde aandacht voor dochter te hebben
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Dochter heeft niet voldoende ervaren dat ze belangrijk is voor haar vader. Rb stelt zorgregeling vast van één zaterdag per maand van 9 tot 21 uur. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen van de maand geheel vrij te houden.
Afspraken ouders staan niet in dictum beschikking; toch gebonden
Rechtbank Midden-Nederland 13-09-2019 (pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4139
Hoewel de ter zitting tussen de ouders gemaakte afspraken (KAL en ouderschapsbemiddeling) niet in dictum van beschikking staan, zijn zij toch daaraan gebonden. Afspraak is afspraak. Eigen rechtsingang kind over zorgregeling.
Jongen (10) wil minder naar vader en wendt zich tot de rechter
Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4827
Rechter: kind kan overzien wat zijn verzoek betekent. Maar afwijzing verzoek: ouders spreken af dat kind voorlopig minder naar vader gaat en schakelen hulp in zodat kind weer plezier krijgt in contact met vader. Dat is belangrijkste.
Geen eigen rechtsingang kind; het is aan GI als voogd om verblijfplaats te bepalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2361
Er is geen rechtsingang voor voogdij-pupil tav (wijziging) verblijfplaats: wet voorziet daar niet in. Kind (en haar grootouders) zijn niet-ontvankelijk in dat verzoek. Kind heeft wel - buitenrechtelijk - klachtrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019

(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Na kindbrief en verslag bijzondere curator: een zaterdag per maand van 9 tot 21 uur doet recht aan positie dochter tussen ouders (vader heeft meer 'holistische' kijk; moeder leeft m.n. via geloof Jehovah’s Getuigen) en haar behoefte om contact met vader te onderhouden zonder te overnachten, waarbij vader hun tijd zo indeelt dat dochter zijn onverdeelde aandacht heeft. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden. Het gevoel dat ze belangrijk is voor hem, heeft dochter niet voldoende ervaren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8706
Machtiging gesloten plaatsing voor 6 maanden wordt niet in duur beperkt ondanks positieve ontwikkeling jeugdige en zijn motivatie.
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 22-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8556
Toewijzing verzoek meisje < art. 1:377g BW om HVP bij vader te bepalen. Voorts krijgt vader verv. toestemming om met haar te verhuizen en haar op nw school in te schrijven. Dat kans dat meisje op termijn nog weer bij moeder komt wonen hierdoor wellicht kleiner wordt, maakt niet dat nu van verhuizing moet worden afgezien. Nadelen huidige situatie zijn groot voor kind en geen zicht op substantiële rol in verzorging en opvoeding door moeder op korte termijn. Evenmin vaste zorgregeling voor moeder: alleen als kind dit wil.
Rechtbank Oost-Brabant 03-10-2019
(pub. 05-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5757
Informele rechtsingang minderjarige. Meisje (11) wil voortaan zelf bepalen wanneer ze contact heeft met moeder. Rechter verwacht dat het tussen moeder en dochter beter zal gaan als er meer passende hulp komt, ook bij moeder thuis. Dit heet met een moeilijk woord: systeemtherapie. Belangrijk dat gewerkt gaat worden aan het verbeteren van hun relatie, zodat er minder ruzie is. Rechter heeft goed begrepen wat meisje wil, maar vindt dat niet goed voor haar en haar toekomst. Daarom is de beslissing anders dan gevraagd.
Rechtbank Midden-Nederland 13-09-2019

(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4139
Informele rechtsingang ex art. 1:377g BW. 13-jarig kind heeft brief aan kinderrechter geschreven met het verzoek de zorgregeling te wijzigen (van co-ouderschap naar weekendregeling). Kinderrechter kan zorgregeling wijzigen indien 12+-kind dat wil, terwijl de ouders zelf geen verzoek hebben ingediend. Ouders maken ook nog afspraken over de kinderalimentatie en ouderschapsbemiddeling. Deze kunnen niet in het dictum worden opgenomen, maar hebben wel tussen partijen te gelden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen rechtsingang minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN