ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Brief minderjarige aan rechter wordt vertrouwelijk behandeld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige laat in brief aan Rb weten dat zij niet wil dat vader nog gezag over haar heeft. Geen afschrift van brief aan vader. Hof: vader heeft verweer gevoerd, geen schending van recht op hoor en wederhoor.
Rechter en alle partijen dienen over dezelfde stukken te beschikken
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018 (pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut legt aparte rapporten van ouders over, zonder dat ouders inzage hebben in elkaars rapport. Rb: staat op gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor.
Art. 6 EVRM van toepassing op instelling mentorschap
Hoge Raad 06-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:533
Op instelling mentorschap is art. 6 EVRM van toepassing, omdat het betrokkene bevoegdheid ontneemt rechtshandelingen te verrichten inzake zijn verzorging, verpleging en behandeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige doet door middel van een brief een verzoek in eerste aanleg (informele rechtsgang). Kinderrechter ontneemt vader ambtshalve het gezag op basis van art. 1:251a lid 4 BW. Schending recht op hoor en wederhoor? Is vader in verweer geschaad door niet op de hoogte te zijn van de brief van minderjarige? Hof geeft minderjarige, die (ook) in hoger beroep geen afzonderlijke procespartij is, gelegenheid tot een nagesprek.
FPJE
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018
(pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut stelt, i.h.k.v onderzoek naar opvoedcapaciteiten ouders, 2 aparte rapporten op (moeder en kind c.q. vader en kind). Ouders onthouden van inzage van PO van andere ouder wegens privacybescherming. Rb: gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor (art. 19 Rv). Zie: ECLI:NL:RBROT:2013:9494. Voorafgaand overleg over onderzoek/rapportage/toestemming belanghebbende had op weg GI/onderzoeksbureau gelegen. Rb: geen redenen te twijfelen aan (inhoudelijke) kwaliteit onderzoek. Verlenging maatregelen.
FPME
Parket bij de Hoge Raad 26-01-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:PHR:2018:78
Personen- en familierecht; procesrecht. Mentorschap meerderjarigen (art. 1:450 BW). Betekenis art. 6 EVRM. Is behandelend psychiater gehoord als deskundige? Equality of arms. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv), mogelijkheid betrokkene zich over brief van kliniek uit te laten.
FPME
Hoge Raad 06-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:533
Op een beslissing tot instelling van mentorschap (art. 1:450 BW) is art. 6 EVRM van toepassing, omdat het een betrokkene de bevoegdheid ontneemt rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Betrokkene en zijn advocaat zijn niet bekend zijn geweest met brief van kliniek, en, i.s.m. art. 19 Rv, niet in de gelegenheid zijn geweest zich uit te laten over dit in de procedure ter kennis van de rechter gebrachte stuk.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2017
(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:6445
Ambtshalve verlenging ondertoezichtstelling, geen spoedbeslissing, schending beginsel hoor en wederhoor. Verzuim in hoger beroep hersteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoor en wederhoor

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN