ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Rechtbank laat politierapportage buiten beschouwing
Rechtbank Midden-Nederland 07-01-2019 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:202
RvdK laat politierapportage rechtstreeks naar Rb zenden. Rb: onvoldoende zwaarwegend belang om kennis te nemen van de rapportage zonder dat RvdK en partijen daarin inzage hebben.
Brief minderjarige aan rechter wordt vertrouwelijk behandeld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige laat in brief aan Rb weten dat zij niet wil dat vader nog gezag over haar heeft. Geen afschrift van brief aan vader. Hof: vader heeft verweer gevoerd, geen schending van recht op hoor en wederhoor.
Rechter en alle partijen dienen over dezelfde stukken te beschikken
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018 (pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut legt aparte rapporten van ouders over, zonder dat ouders inzage hebben in elkaars rapport. Rb: staat op gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 19-03-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
Onderzoeksbureau onderzoekt (gescheiden) ouders en stelt apart rapport op. Geen inzage in elkaars rapport. GI stuurt beide rapporten aan de kinderrechter voor beslissing t.a.v. uithuisplaatsing. Ouders zijn het met deze werkwijze niet eens. Rb: ligt op weg GI/KSCD om belangen bij privacy ouders, hoor-/wederhoor en rapporteren aan kinderrechter te balanceren. Andere optie: instemming partijen dat kinderrechter (mede) oordeelt ogv stuk dat zij niet hebben ingezien.(Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2013:9494 en ECLI:NL:RBROT:2018:1621).
Rechtbank Midden-Nederland 07-01-2019

(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:202
De RvdK heeft een politierapportage rechtstreeks aan de kinderrechter laten toezenden. RvdK en partijen kennen de volledige rapportage niet, maar wel de conclusies en onderbouwing. Die worden niet bestreden. Rb: uitgangspunt is dat rechter alleen stukken bij de beoordeling mag betrekken waar alle partijen over beschikken (art. 19 Rv en art. 811 Rv). Onvoldoende zwaarwegend belang om kennis te nemen van de rapportage zonder dat belanghebbenden daarin inzage hebben (art. 811 lid 2 Rv).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018

(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige doet door middel van een brief een verzoek in eerste aanleg (informele rechtsgang). Kinderrechter ontneemt vader ambtshalve het gezag op basis van art. 1:251a lid 4 BW. Schending recht op hoor en wederhoor? Is vader in verweer geschaad door niet op de hoogte te zijn van de brief van minderjarige? Hof geeft minderjarige, die (ook) in hoger beroep geen afzonderlijke procespartij is, gelegenheid tot een nagesprek.
Rechtbank Rotterdam 27-02-2018

(pub. 16-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1621
Onderzoeksinstituut stelt, i.h.k.v onderzoek naar opvoedcapaciteiten ouders, 2 aparte rapporten op (moeder en kind c.q. vader en kind). Ouders onthouden van inzage van PO van andere ouder wegens privacybescherming. Rb: gespannen voet met beginsel van hoor en wederhoor (art. 19 Rv). Zie: ECLI:NL:RBROT:2013:9494. Voorafgaand overleg over onderzoek/rapportage/toestemming belanghebbende had op weg GI/onderzoeksbureau gelegen. Rb: geen redenen te twijfelen aan (inhoudelijke) kwaliteit onderzoek. Verlenging maatregelen.
Parket bij de Hoge Raad 26-01-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:PHR:2018:78
Personen- en familierecht; procesrecht. Mentorschap meerderjarigen (art. 1:450 BW). Betekenis art. 6 EVRM. Is behandelend psychiater gehoord als deskundige? Equality of arms. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv), mogelijkheid betrokkene zich over brief van kliniek uit te laten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoor en wederhoor

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN