ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Apart wonen moeder staat niet in de weg aan medegezag stiefoma
Rechtbank Rotterdam 07-06-2019 (pub. 24-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4985
Geen medegezag voor vader maar voor stiefoma. Ook al woonden moeder en stiefoma niet meer samen, zij hebben het laatste jaar wel samen de zorg voor de minderjarige gehad. Samenwoning is geen vereiste voor medegezag.
Niet voldaan aan 3-jaarsvereiste - toch gezamenlijk gezag met nieuwe partner
Rechtbank Noord-Nederland 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5041
Niet lichtvaardig: moeder oefent al > 3 jaar feitelijk het gezag uit zonder de ex-echtgenoot en moeder en nieuwe partner wonen > 3 jaar samen en hebben samen een dochter.
Begrip 'gezamenlijke zorg' voor art. 1:253t lid 1 BW
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 28-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1822
Een omgangsregeling en meegaan naar ouderavonden/overal bij betrokken worden, betekent nog niet dat sprake is van 'gezamenlijke zorg' als vereist voor gezamenlijk gezag met niet-ouder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7053
Verzoek moeder en oma om gezamenlijk gezag (klein)kind ex artikel 1:253t lid 1 BW afgewezen. Verzoek was gedaan kort na verzoek GI aan de raad om een onderzoek in te stellen naar een gezagsbeëindigende maatregel.
Rechtbank Rotterdam 07-06-2019

(pub. 24-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4985
Geen medegezag voor vader en evenmin een vaste omgangsregeling. Vader kan altijd langskomen en het is aan hém om te laten zien dat hij contact met kind kan opbouwen en op afspraken kan verschijnen. Wel toekenning medegezag aan stiefoma. Hiervoor niet nodig dat zij en moeder laatste jaar altijd hebben samengewoond. Voor het gezamenlijk verzorgen van een minderjarige a.b.i. art. 1:253t lid 2 sub a BW is dit niet noodzakelijk.
Rechtbank Noord-Holland 27-03-2019
(pub. 01-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2569
Zelfmoord vader in 2014. Aanvankelijk adoptieverzoek van nieuwe man moeder, die sinds 2013 met haar en de kinderen een gezin vormt, na vraag rechter ingetrokken. Verzoek man en moeder voortaan het gezamenlijk gezag te hebben ogv art. 1:253t lid 1 BW toegewezen, evenals verzoek tot geslachtsnaamwijziging kinderen. Ook toewijzing verzoek tot wijziging voornaam van een vd kinderen, nu er - in ieder geval in beleving kind zelf - sprake is ve moeizame band tussen kind en oma vz, waar kind (veel) last van heeft.
Rechtbank Noord-Nederland 18-12-2018

(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5041
Rb wijzigt gezamenlijk gezag met ex-echtgenoot in eenhoofdig gezag moeder, en wijzigt dit eenhoofdig gezag in gezamenlijk gezag van moeder en nieuwe partner. Laatste beslissing werkt pas als eerste beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Afwijking van vereiste dat de ouder ten minste 3 jaar met eenhoofdig ouderlijk gezag is belast, nu moeder langer dan 3 jaar feitelijk het gezag zonder de ex-echtgenoot uitoefende en moeder en nieuwe partner meer dan 3 jaar samenwonen en samen een dochter hebben. Niet lichtvaardig.
Rechtbank Midden-Nederland 07-09-2018
(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5208
Naast het bewind op grond van art. 1:253i lid 4 sub c BW is er sprake van testamentair bewind zoals geregeld in art. 4:153 e.v. BW. Benoeming bijzondere curator ivm tegenstrijdige belangen rondom minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezamenlijk gezag ouder met niet-ouder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN