ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader weigert toestemming voor paspoort, wat nu?
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Indien een van de ouders met gezag geen toestemmingsverklaring voor paspoort geeft, kan minderjarige van 12 jaar of ouder zelf vervangende toestemming aan de rechter verzoeken. Geen advocaat nodig.
Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
Verweerschrift niet door advocaat maar door partij zelf ingediend
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Verweerschrift daarom buiten beschouwing gelaten. De feitelijke informatie uit de bijlagen bij het verweerschrift wordt door Hof wel in de beoordeling betrokken.
Beroepschrift niet door advocaat ingediend - hoe te herstellen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10427
Verhindering advocaat leidt in de hoofdzaak tot aanhouding. Schorsingsverzoek en verzoek voorlopige voorziening worden wel behandeld. Betreft hoofdverblijfplaats kind.
FPKI
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Dochter wenst met haar moeder en stiefvader op vakantie buiten Europa te gaan, waarvoor ze een paspoort nodig heeft. Maar vader heeft verklaard er alles aan te zullen doen om haar tot haar 18de dwars te zitten en is bovendien met Noorderzon vertrokken. Rb geeft vervangende toestemming voor aanvraag. Geen advocaat nodig. Artt. 34 lid 1 en lid 3 Paspoortwet, art. 38 Paspoortwet en art. 278 lid 3 Rv.
ERFP
Rechtbank Gelderland 20-09-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4253
Testamentair bewindvoerder heeft zelf aan de rechtbank opheffing van het testamentair bewind verzocht (art. 4:178 lid 2 BW). Op grond van art. 281 lid 1 Rv wordt verzoeker in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen en advocaat in te schakelen. Verzoeker heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt en is daarom niet ontvankelijk. Wel griffierecht verschuldigd.
FP
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2550
Het hof verklaart de beroepen niet-ontvankelijk. Hoger beroep is zonder tussenkomst van een advocaat ingediend en beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3370
Hoger beroep tegen beschikking hoofdverblijf is niet ontvankelijk. Het beroep is door een buitenlandse advocaat ingediend zonder tussenkomst van een Nederlandse advocaat. Hiermee is niet voldaan aan art. 278 lid 3 Rv jo art. 362 Rv. De buitenlandse advocaat heeft de door het hof geboden gelegenheid tot herstel verzuim niet benut. Er is dus niet voldaan aan artikel 16 e van de Advocatenwet. Beroepschrift wordt niet in behandeling genomen en appellante wordt niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vertegenwoordiging door advocaat

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN