ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Premiebetaling aan kleindochter niet betrokken bij bepaling legitieme onterfde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Niet aan te merken als ongebruikelijk. Bedrag ruim onder drempel voor schenkbelasting, hetgeen aanwijzing is dat bedrag op jaarbasis niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2019
(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2437
Erfrecht. Legitieme portie. Omstandigheden die erop wijzen dat zich hier een geval als bedoeld in de voortzettingsjurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. HR 13 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8172 ECLI:NL:HR:2004:AN8172 ) voordoet.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019

(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Volgens art. 4:69 lid 1 sub b BW worden bij de bepaling van de omvang van de legitieme portie gebruikelijke giften buiten beschouwing gelaten voor zover zij niet bovenmatig waren. Premiebetalingen ten behoeve van dochter van de zus kunnen niet als ongebruikelijk worden aangemerkt. Bedrag blijft ruim onder de drempel voor de schenkbelasting. Dit is een aanwijzing dat het bedrag op jaarbasis als zodanig niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 11-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2437
Op grond van art. 4:78 BW hebben X en Z recht op inzage van alle gegevens die zij nodig hebben om de legitieme portie te berekenen. Zij hebben hun vermoeden voldoende onderbouwd dat de ouders Y bij haar onroerend goed-aankopen kunnen hebben bevoordeeld op een manier die als verkapte schenking te beschouwen zou zijn. Y zal dus duidelijk moeten maken hoe zij de aankopen gefinancierd heeft, althans dat zij dat niet gedaan heeft met (de facto) schenkingen. Een enkele ontkenning is hier niet voldoende.
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018

(pub. 30-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1951
Erflater en erflaatster hebben hun woning verkocht aan hun kleinzoon tegen de WOZ-waarde. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Het had op de weg van eisers gelegen om niet alleen aan te tonen dat de WOZ-waarde geen juiste waarde was maar ook dat dat vader en moeder zich daarvan bewust waren of hadden moeten zijn.
Hoge Raad 19-03-1982

(pub. ), ECLI:NL:HR:1982:AG4343
Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Hier ziet u de gegevens die bij ons over deze uitspraak bekend zijn. NJ 1983, 250 met annotatie van W.M. Kleijn (Erven Bal, gift en legitieme) RvdW 1982, 63 V-N 1984/1979, 32 met annotatie van Redactie SJP 1985/31
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Giften ex art. 4:67 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN