ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen vergoedingsrecht ex-samenwoners voor kosten huishouding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018 (pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Feitelijke gang van zaken tijdens samenwoning mbt kosten huishouding is bestendig gebruik, dus stilzwijgende afspraak. Geen vergoedingsrecht.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg samenlevingsovereenkomst: kosten huishouding en schuld
Gerechtshof Den Haag 27-06-2017 (pub. 12-07-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2058
Uitleg samenlevingsovereenkomst. 1. Na verbreken samenleving geen verplichting kosten huishouding van partner te voldoen. 2. Partner mocht erop vertrouwen dat hij geleend bedrag niet behoefde terug te betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4829
Affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst, maar met kinderen en gezamenlijke woning die door man en vrouw met leningen van hun ouders is verbouwd. Verschillende kleuren knikkers zijn door elkaar gekomen. De gevolgen: de vorderingen die de man en de vrouw op elkaar menen te hebben zijn niet voor toewijzing vatbaar. Er kan immers niet worden vastgesteld met welke inkomens- dan wel vermogensbestanddelen betalingen zijn voldaan, laat staan wie in welke verhouding heeft bijgedragen of had moeten bijdragen.
HV
Gerechtshof Den Haag 27-11-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3417
Notarieel verleden samenlevingsovereenkomst die niet glashelder is. Geschil tussen pp of hele inboedel, resp. een premiedepot op naam van de man gemeenschappelijk is (geworden) of niet. Qua premiedepot betreft, doet het niet ter zake: andere bepalingen samenlevingsovereenkomst brengen mee dat de aflossing vd restschuld na verkoop vd woning onder de kosten vd huishouding valt, net als de rente en de aflossing tijdens de samenleving, waarin (na inkomen) in evenredigheid naar vermogen (depot) moe(s)t worden bijgedragen.
HVFP
Rechtbank Gelderland 26-04-2017
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2017:6941
Afrekening kosten huishouding na beëindiging samenleving. Rechtbank acht het niet haar taak om overgelegde stukken te ordenen en de bewijsstukken bij elkaar te zoeken. Vorderingen grotendeels afgewezen.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Uit feitelijke gang van zaken gedurende de samenwoning van partijen leidt het hof een zeker bestendig gebruik in de relatie van partijen af mbt de kosten der huishouding. Dit bestendig gebruik kan worden gekwalificeerd als het resultaat van stilzwijgend tot stand gekomen afspraken. Derhalve geen ongegronde verrijking of onverschuldigde betaling.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Afwikkeling samenleving(sovereenkomst). Gemeenschappelijke woning en hypotheekschuld. Overeenkomst van geldlening; vrouw verklaarde zich voor een bepaald bedrag schuldig aan man. Betekenis (gebrek aan) goedschrift. Vergeefs beroep op dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden a.b.i. art. 3:44 lid 3 BW. Vordering tzv teruggaven belastingdienst verjaard, maar bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering (art. 6:131 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kosten huishouding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN