ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

BKR-registratie door toedoen ex
BKR-registratie disproportioneel. Vrouw heeft zich verbonden voor bestaande schuld van ex-man voor auto. Auto en schuld werden bij scheiding toebedeeld aan man. Toen man niet betaalde heeft vrouw volledige restschuld betaald.
Scheiding 2002, kredietschuld naar vrouw. Tot 2008 geen contact van bank met man. In 2011 inning ivm schuldsanering vrouw, man betaalt gehele schuld ad € 50.000. Voortduren BKR-registratie disproportioneel.
BKR-registratie disproportioneel. Vrouw (salaris < beslagvrije voet): proactief opgesteld en achterstand ingelopen. Ex-partner was in onderlinge verhouding verantwoordelijk voor betaling hypotheeklasten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 15-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3644
BKR-registratie. Mogelijkheid volgen speciale rechtsgang staat niet in de weg aan de mogelijkheid vordering bij civiele rechter. ECLI:NL:GHDHA:2015:3815 Gerechtvaardigde registratie moet worden verwijderd, als het doel dat registratie dient, niet langer opweegt tegen de belangen van de betrokkene bij het verwijderen ervan. Kijken naar beg. van proportionaliteit en subsidiariteit. Vindt een belangenafweging plaats, met inachtneming omstandigheden vh geval. Registratie dient verwijderd te worden.
Rechtbank Oost-Brabant 30-10-2017

(pub. 03-11-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:5711
Rb overweegt dat registratie terecht heeft plaatsgevonden. Reglement schrijft voor dat de registratie pas na 5 jaar (2021)door Obvion mag worden verwijderd. Echter, als handhaving in strijd is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit kan aanleiding bestaan om registratie tussentijds te verwijderen. Daarvan is in dit geval sprake. Betalingsachterstand werd veroorzaakt door aanzienlijk inkomensverlies, hetgeen thans vrijwel is uitgesloten. Gedaagden hebben last van BKR-codering.
Rechtbank Amsterdam 28-07-2017

(pub. 14-08-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:5790
Belangenafweging maakt dat negatieve BKR codering moet worden verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem. De betalingsachterstand betrof geen groot bedrag en werd geheel voldaan nadat eiser daarmee bekend was geworden. De gevolgen van de negatieve registratie zijn ingrijpend, eiser kan daardoor geen hypothecaire geldlening krijgen, terwijl hij zijn oude woning al heeft verkocht. Het persoonlijke belang van eiser weegt zwaarder dan het algemeen belang van het BKR als toezichthouder op het register.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2017
(pub. 08-03-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:932
civiel recht, personen- en familierecht, opheffing van de onverdeeldheid, betekenis van een vaststellingsovereenkomst (echtscheidingsconvenant), het te gelde maken van een gemeenschappelijk goed (art. 3:174 BW), art. 3:300 BW en de bevoegdheid van de rechter
Rechtbank Oost-Brabant 12-01-2017
(pub. 18-01-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:184
Vernietiging door echtgenoot van leasecontract, zijnde huurkoopcontract ex artikel 7A:1576h BW, o.g.v. artikel 1:89 BW wegens ontbreken van schriftelijke toestemming. De verjaring van 3 jaar voor het inroepen van de vernietiging is gestuit op 13 maart 2003 door de dagvaarding in de collectieve vordering van Eega-lease die heeft geleid tot de verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst, ook al was eiser geen partij daarbij. De vernietigingsverklaring dient vervolgens voor 25 juli 2007 te zijn uitgebracht. Beroep van Dexia op misbruik ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BKR-registratie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN