ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
Ontslagvergoeding verknocht?
Hoge Raad 22-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:273
Als ontslagvergoeding ziet op inkomensvervanging ná datum ontbinding huwelijksgemeenschap is deze verknocht, en valt deze niet in huwelijksgemeenschap.
Studieschuld niet verknocht
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019 (pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Gelijke draagplicht voor studieschuld man ondanks: kort huwelijk, korte samenwoning, geen gezamenlijke bankrekening, vrouw niet op de hoogte van schuld en man bij einde huwelijk in de gevangenis.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:725
Verdeling gemeenschap. Hof oordeelt dat man zijn stelling dat er sprake is van een schuld aan zijn ouders van 18k onvoldoende heeft onderbouwd. Niet voldaan aan stelplicht. Afwijzing van verzoek vrouw strekkende tot toedeling van lijfrentepolis aan haar zonder verrekening van de waarde daarvan ivm schulden die zij voor haar rekening heeft genomen. Beroep op verrekening ex art. 6:136 BW slaagt niet, nu de gegrondheid van dit verweer van de vrouw niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.
HV
Hoge Raad 22-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:273
HR: de aanspraak op de beëindigingsvergoeding vd man strekte tot vervanging van inkomen uit arbeid van de man in de periode vanaf 1 juli 2015. Nu de huwelijksgemeenschap tussen partijen door de indiening van het (later ingewilligde) verzoek tot echtscheiding op grond van art. 1:99 lid 1 onder b BW op 25 juni 2015 werd ontbonden, strekte de aanspraak geheel tot vervanging van inkomen uit arbeid in periode na ontbinding vd huwelijksgemeenschap. Daarmee valt de aanspraak buiten deze gemeenschap.
HV
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1509
Parket HR: oude dienstverband man eindigde na ontbinding vd huwelijksgemeenschap. De beëindigingsvergoeding diende blijkens ovk. met werkgever van 31-3-15 ( toen echtscheidingsverzoek nog niet was ingediend) voor de vanaf 1-7-15 door man te derven inkomsten. Ook de uitkeringen uhv de beëindigingsovk. vonden plaats na ontbinding vd huwelijksgemeenschap in juni. Uitkering daarom geheel verknocht aan man. Dat hij maand na ingang ontslag nieuwe baan vond, niet relevant. Conclusie tot vernietiging.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
Hof: vrouw geen recht op reprise op huwelijksgemeenschap ivm met een drietal schenkingen onder uitsluitingsclausule die zij tijdens huwelijk ontving. De bedragen in kwestie zijn op de gezamenlijke rekening van pp overgeboekt en waren op peildatum niet meer traceerbaar. Parket HR: Hof miskent dat stelplicht en bewijslast feiten en omstandigheden die leiden tot (part.) tenietgaan vd door vrouw gestelde vordering op gemeenschap krachtens 149 en 150 Rv op man rusten. Art.1: 95 BW. Conclusie tot vernietiging en verwijzing.
ALHV
Rechtbank Oost-Brabant 09-05-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:2445
Aanpassing kinderalimentatie wegens verminderde draagkracht man. Geen rekening wordt gehouden met afbetaling schulden, nu man dit standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Man vordert verdeling van diverse goederen. Hof wijst dit verzoek af nu niet vaststaat dat deze goederen tot de gemeenschap van goederen behoorden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN