ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder verzoekt gerechtelijke vaststelling vaderschap, maar kind woont in Egypte
Rechtbank Den Haag 03-12-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16305
NL-rechter rechtsmacht. Egyptisch recht toepasselijk, maar niet toegepast omdat het rechtsfiguur niet kent. Verzoek beoordeeld naar NL-recht. Bijzondere curator neemt verzoek over. Toegewezen.
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
Verzoek voor kind van vaststelling Nederlanderschap afgewezen
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
RWN voorziet niet in geval aan het buiten NL gesloten huwelijk het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en familierechtelijke vader/kind-betrekking in NL inmiddels moet worden erkend.
Buitenlandse erkenning door gehuwde man
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 10-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3259
Bezit minderjarige Nederlandse nationaliteit? Komt latere uitspraak van Marokkaanse rechtbank (vaststelling vaderschap), en daarop gebaseerde geboorteakte, voor erkenning in aanmerking (art. 10:100 lid 1 BW)? Nee, omdat moet worden aangenomen dat aan beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan. Nu kind tijdens huwelijk met Nederlandse man is geboren, heeft het ex art 3 lid 1 RWN bij geboorte het Nederlanderschap verkregen en heeft zij dit nog steeds. Verzoek toegewezen.
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3675
OM verzoekt aanpassing geboorteakte kind nu niet langer sprake van bigaam huwelijk ouders (art. 1:24 BW). Is geboorteakte onvolledig? Is sprake van geldig huwelijk (gehuwd op Afghaanse ambassade in Amsterdam; NL of Afghaans grondgebied) en, zo ja, miv welke datum? Nationaliteit betrokkenen? Onduidelijk welk recht toepasselijk op huwelijk en afstammingsrelatie. Authentieke, gelegaliseerde en vertaalde documenten ontbreken en onduidelijkheid over persoonsgegevens. OM moet nadere informatie geven en aanvullende stukken indienen.
Rechtbank Den Haag 03-12-2018

(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16305
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap van in Egypte bij moeder wonend kind, geboren uit religieus huwelijk. Moeder n-o wegens termijnoverschrijding (art. 1:207 BW). Kind ontvankelijk: toewijzing. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Rb Den Haag bevoegd (art. 269 Rv). Geen familierechtelijke betrekking ontstaan uit huwelijk. Niet gebleken van bestaan in NL te erkennen familierechtelijke betrekking. Egyptisch recht toepasselijk (art. 10:97 lid 1 BW), maar toepassing moet achterwege blijven (art. 10:6 BW) omdat het rechtsfiguu...
Rechtbank Den Haag 02-01-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2914
Bezit verzoeker NL nationaliteit? Ten tijde van geboorte WNI van kracht: naar Dominicaans recht bij geboorte geen wettig kind van man (niet staande huwelijk geboren), zodat niet ex art. 1 onder a WNI bij geboorte Nederlanderschap verkregen. Naar Dominicaans recht geen wettiging (niet erkend voor huwelijk) of ex art. 4 lidd 1 RWN door erkenning (bij erkenning na huwelijk al meerderjarig) in familierechtelijke betrekking tot man komen te staan. Niet op grond van bezit van staat Nederlanderschap verkregen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN