ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen Nederlanderschap voor kind uit voormalig polygaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 03-06-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
RWN voorziet niet in geval waarin huwelijk niet langer polygaam is en familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels wordt erkend. Niet taak van Rb om nieuwe rechtsgrond voor verkrijging NL-schap te creëren.
Erkenning Pools kind door Nederlandse man
Rechtbank Rotterdam 05-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6923
NL-man wil Pools kind dat hij heeft verwekt bij Poolse vrouw erkennen ('vervangende toestemming'). NL-recht van toepassing op bevoegdheid en voorwaarden erkenning; Pools recht op toestemming vrouw. Toewijzing.
Huwelijk, gesloten op consulaat van Ecuador in Nederland
Rechtbank Den Haag 10-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Consulair huwelijk is alleen rechtsgeldig als geen der partijen uitsluitend of mede de NL-nationaliteit bezit. Man heeft NL-nationaliteit. Gevolg: geen geldig huwelijk en man is niet de juridische vader van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 25-09-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2501
Verzoek om een verklaring voor recht betreffende de in Ghana opgemaakte akte van erkenning van minderjarie door een Nederlandse man, die ten tijde van het opmaken van de geboorteakte was gehuwd met een andere vrouw dan de moeder. De vraag is of deze akte in Nederland wordt erkend (art. 10:101 BW jo art. 10:100 BW)? Preliminaire vraag: heeft de man de minderjarige in Ghana naar Ghanees recht rechtsgeldig erkend? Het hof stelt ter zake vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Tussenbeschikking.
Rechtbank Noord-Nederland 16-11-2016
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5894
Verzoek vervangende toestemming erkenning afgewezen. Man Nigeriaanse nationaliteit. Nigeriaans recht buiten toepassing gelaten wegens strijd met openbare orde. NL recht toegepast. Vervangende toestemming tot erkenning strijdig met belangen kind: ouders communicatieproblemen, vrouw bang voor kinderontvoering, man illegaal in NL, kind verkrijgt Nigeriaanse nationaliteit als door man erkend, Nigeria geen partij bij IKO-verdrag. Beslissing over omgangsregeling aangehouden; verwijzing naar Kenniscentrum Kind en Echtscheiding. Informati...
Rechtbank Noord-Nederland 23-03-2016
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5893
Verzoek vervangende toestemming erkenning, man tevens met ouderlijk gezag belasten, zorg-/omgangsregeling vaststellen. Onzekerheid over nationaliteit en identiteit van de man. NL rechter bevoegd. Toepasselijk recht? Man bewijsopdracht: nationaliteit, identiteit, Nigeriaans en toepasselijk recht. NL recht toepasselijk op toestemming vrouw voor erkenning. Omschrijving NL recht vervangende toestemming erkenning en raadsonderzoek naar belangen kind bij erkenning, gezag, omgang en informatie. NL rechter bevoegd en NL recht toepasselijk...
Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7676
Draagmoederschapsovereenkomst. Hoogtechnologisch draagmoederschap. Toewijzing verzoek aantekening uitspraak Californische rechter (verzoekers resp. natuurlijke, biologische en wettelijke vader en wettelijke ouder van kinderen, draagmoeder en haar echtgenoot niet natuurlijke, wettelijke of biologische ouders) op (nog op te stellen) Nederlandse geboorteakten kinderen. Vaststelling van voor opmaken geboorteakten noodzakelijke gegevens. NL rechter rechtsmacht (andere aanknopingspunten, art. 3 Rv). NL recht toepasselijk.
Rechtbank Den Haag 03-06-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft niet bij geboorte/nadien van rechtswege NL nationaliteit verkregen. Vader was ttv geboorte verzoeker Nederlander, maar kon voor toepassing art. 3 RWN niet als vader verzoeker worden aangemerkt; bigaam huwelijk. RWN voorziet niet in geval waarin aan buiten NL gesloten huwelijk polygame karakter is ontvallen en dat huwelijk en de daaruit voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels worden erkend. Beroep op HRECLI:NL:HR:2017:942 faal...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN