ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Buitenlandse erkenning door gehuwde man
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Nu miv 01-04-2014 een gehuwde NLer een buitenechtelijk kind kan erkennen, wordt een daarvoor in het buitenland rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning thans in NL van rechtswege erkend.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind
Rechtbank Den Haag 30-10-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Kind uit bigaam huwelijk met Mar./NL vader, vader inmiddels gescheiden van eerste vrouw. Moeder niet ontvankelijk in verzoek, nu vader naar Marokkaans recht wettelijk vertegenwoordiger van kind is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Wijziging van NL recht miv 1 april 2014, waardoor gehuwde NLer buitenechtelijk kind rechtsgeldig kan erkennen, heeft tot gevolg dat voor 1 april 2014 in buitenland, naar recht van dat land rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning, thans ex art. 10:101 lid 1 BW in NL van rechtswege wordt erkend. Erkenning heeft alleen dan ertoe geleid dat kinderen NLschap hebben verkregen als aannemelijk is dat op dat tijdstip tussen man en kinderen een nauwe persoonlijke betrekking bestond. Na verwijzing zal dat moeten worden onderzocht.
IP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1426
Kan door NL man in Congo verrichte erkenning van kinderen in NL worden erkend als man ttv erkenning gehuwd was met andere vrouw dan moeder kinderen, zodat toen sprake van strijd met openbare orde, maar naar thans geldende opvatting niet meer? Ja. Heeft erkenning kinderen nationaliteitsrechtelijk gevolg? HR 19-01-2018:ECLI:NL:HR:2018:59 gaat rechtsvormende taak HR te buiten om te beslissen in hoeverre vervallen art. 1:204 lid 1 sub e BW (oud) en gevolgen die daaraan verbonden zijn voor invulling weigeringsgrond openbare orde, kunne...
IP
Rechtbank Overijssel 28-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
IP
Rechtbank Noord-Holland 28-11-2018
(pub. 04-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10295
Gegrondverklaring ontkenning door huwelijk ontstane vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. Moeder en juridische vader Turkse en NL nationaliteit. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv; gewone verblijfplaats). Ontkenning vaderschap: Turks recht toepasselijk (artt. 10: 93 en 92 BW; gemeenschappelijke nationaliteit ouders ttv geboorte). Naar Turks recht te laat. Ook naar NL recht te laat. Toegewezen ex art. 8 EVRM. Vaststelling vaderschap: NL recht toepasselijk (art. 10:97 BW; gemeenschappelijke gewone verblijfplaats)
IP
Rechtbank Noord-Holland 31-01-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10466
Gegrondverklaring ontkenning door huwelijk ontstane vaderschap. Ouders en kind Eritrese nationaliteit. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv; gewone verblijfplaats). NL recht toepasselijk ex artt. 10:92 en 93 BW, 10:17 lid 1 en 2 BW, 12 Vluchtelingenverdragen 1951 en 1954 (Toelichtend Rapport); art. 10:17 lid 2 BW verwijst naar rechten eerder door moeder verkregen, Eritrees recht nooit toepasselijk geweest, dus geen rechten uit dat recht verkregen en niet kan worden aangesloten bij recht gemeenschappelijke nationaliteit ouders.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN