ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huwelijk, gesloten op consulaat van Ecuador in Nederland
Rechtbank Den Haag 10-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Consulair huwelijk is alleen rechtsgeldig als geen der partijen uitsluitend of mede de NL-nationaliteit bezit. Man heeft NL-nationaliteit. Gevolg: geen geldig huwelijk en man is niet de juridische vader van kind.
Draagmoederschap: EHRM geeft zijn eerste 'advisory opinion' (nieuwe Protocol 16 EVRM)
EHRM Advisory opinion 10-04-2019 (Request no. P16-2018-001, 10-04-2019)
Recht op private life van kind, geboren met draagmoederconstructie in buitenland, vereist dat nationale recht voorziet in mogelijkheid van erkenning van de ouder-relatie met de beoogde moeder.
Moeder verzoekt gerechtelijke vaststelling vaderschap, maar kind woont in Egypte
Rechtbank Den Haag 03-12-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16305
NL-rechter rechtsmacht. Egyptisch recht toepasselijk, maar niet toegepast omdat het rechtsfiguur niet kent. Verzoek beoordeeld naar NL-recht. Bijzondere curator neemt verzoek over. Toegewezen.
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2040
Verzoek doorhaling - niet verbetering - geboorteakte door ambtenaar BS (art. 1:24 BW) om te voorkomen dat akte onleesbaar wordt en om in rechtsverkeer tot zo min mogelijk misverstanden te leiden. Toegewezen. Hierdoor ontstaat een zo compleet en actueel mogelijk beeld van afstammingsgeschiedenis kind, wat in belang van kind is. Ambtenaar BS heeft aangegeven ontkenning vaderschap, erkenning kind door derde, meisjesnaam moeder en geslachtsnaam kind nadien eveneens te zullen wijzigen/toevoegen in registers burgerlijke stand.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4854
Verzoek ambtenaar BS tav geboorteakte (art. 1:24 BW). Tussenbeschikking. Blijkens onherroepelijk Pools vonnis is vastgesteld dat man niet vader van kind. In belang kind dat zo compleet en actueel mogelijk beeld over zijn afstamming(sgeschiedenis) ontstaat. Opheldering gewenst over vraag of vaderschap over kind inmiddels door derde is erkend. Ex art. 1:212 BW ambtshalve bijzondere curator benoemd.
Rechtbank Den Haag 10-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3259
Bezit minderjarige Nederlandse nationaliteit? Komt latere uitspraak van Marokkaanse rechtbank (vaststelling vaderschap), en daarop gebaseerde geboorteakte, voor erkenning in aanmerking (art. 10:100 lid 1 BW)? Nee, omdat moet worden aangenomen dat aan beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan. Nu kind tijdens huwelijk met Nederlandse man is geboren, heeft het ex art 3 lid 1 RWN bij geboorte het Nederlanderschap verkregen en heeft zij dit nog steeds. Verzoek toegewezen.
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3675
OM verzoekt aanpassing geboorteakte kind nu niet langer sprake van bigaam huwelijk ouders (art. 1:24 BW). Is geboorteakte onvolledig? Is sprake van geldig huwelijk (gehuwd op Afghaanse ambassade in Amsterdam; NL of Afghaans grondgebied) en, zo ja, miv welke datum? Nationaliteit betrokkenen? Onduidelijk welk recht toepasselijk op huwelijk en afstammingsrelatie. Authentieke, gelegaliseerde en vertaalde documenten ontbreken en onduidelijkheid over persoonsgegevens. OM moet nadere informatie geven en aanvullende stukken indienen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN