ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erkenning Pools kind door Nederlandse man
Rechtbank Rotterdam 05-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6923
NL-man wil Pools kind dat hij heeft verwekt bij Poolse vrouw erkennen ('vervangende toestemming'). NL-recht van toepassing op bevoegdheid en voorwaarden erkenning; Pools recht op toestemming vrouw. Toewijzing.
Huwelijk, gesloten op consulaat van Ecuador in Nederland
Rechtbank Den Haag 10-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Consulair huwelijk is alleen rechtsgeldig als geen der partijen uitsluitend of mede de NL-nationaliteit bezit. Man heeft NL-nationaliteit. Gevolg: geen geldig huwelijk en man is niet de juridische vader van kind.
Draagmoederschap: EHRM geeft zijn eerste 'advisory opinion' (nieuwe Protocol 16 EVRM)
EHRM Advisory opinion 10-04-2019 (Request no. P16-2018-001, 10-04-2019)
Recht op private life van kind, geboren met draagmoederconstructie in buitenland, vereist dat nationale recht voorziet in mogelijkheid van erkenning van de ouder-relatie met de beoogde moeder.
Moeder verzoekt gerechtelijke vaststelling vaderschap, maar kind woont in Egypte
Rechtbank Den Haag 03-12-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16305
NL-rechter rechtsmacht. Egyptisch recht toepasselijk, maar niet toegepast omdat het rechtsfiguur niet kent. Verzoek beoordeeld naar NL-recht. Bijzondere curator neemt verzoek over. Toegewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3285
OM verzoekt geboorteakte kind te verbeteren/aan te vullen (art. 1:24 BW). Ambtenaar burgerlijke stand komt op tegen beschikking rechtbank. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Pools recht beheerst vraag of kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot man staat (art. 10:92 BW). Onherroepelijk Pools vonnis ontkenning vaderschap. Doorhaling en verbetering geboorteakte gelast, omdat dit, overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad, een compleet en zo actueel mogelijk beeld geeft van afstammingsgeschiedenis kind.
Rechtbank Rotterdam 05-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6923
Verzoek vervangende toestemming tot erkenning. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk op bevoegdheid man tot erkenning en voorwaarden voor erkenning, Pools recht op toestemming vrouw tot erkenning (art. 10:95 BW). Pools recht kent vervangende toestemming tot erkenning niet en biedt geen uitkomst mbt vraag of die toestemming kan worden vervangen door rechterlijke beslissing. Met art. 10:95 BW beoogde doel meest gediend door aannemen dat naar NL recht moet worden beoordeeld of vervangende toestemming kan worden ge...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2040
Verzoek doorhaling - niet verbetering - geboorteakte door ambtenaar BS (art. 1:24 BW) om te voorkomen dat akte onleesbaar wordt en om in rechtsverkeer tot zo min mogelijk misverstanden te leiden. Toegewezen. Hierdoor ontstaat een zo compleet en actueel mogelijk beeld van afstammingsgeschiedenis kind, wat in belang van kind is. Ambtenaar BS heeft aangegeven ontkenning vaderschap, erkenning kind door derde, meisjesnaam moeder en geslachtsnaam kind nadien eveneens te zullen wijzigen/toevoegen in registers burgerlijke stand.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4854
Verzoek ambtenaar BS tav geboorteakte (art. 1:24 BW). Tussenbeschikking. Blijkens onherroepelijk Pools vonnis is vastgesteld dat man niet vader van kind. In belang kind dat zo compleet en actueel mogelijk beeld over zijn afstamming(sgeschiedenis) ontstaat. Opheldering gewenst over vraag of vaderschap over kind inmiddels door derde is erkend. Ex art. 1:212 BW ambtshalve bijzondere curator benoemd.
Rechtbank Den Haag 10-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN