ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
Uitsluitingsclausule testament ook van toepassing op voorschot op erfenis?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:475
Voorschot op erfenis is geen verkrijging krachtens erfrecht met testamentaire uitsluitingsclausule. Van verkrijging krachtens erfrecht en toepasselijkheid testament is pas sprake na overlijden gever.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 09-05-2019
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4401
echtscheiding en verdeling, vergoedingsrecht erfenis, waardering eenmanszaak, benadeling gemeenschap ex art 1:164 BW, letselschadeuitkering niet verknocht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Wilsovereenstemming mbt ovk die pp op of rond 5-3-2012 sloten. Reikwijdte: de ovk en daarmee de kwijtingsclausule had betrekking op gehéle boedel. Vervolgvraag of deze ovk ook nog gold toen partijen in 2014 /15 na tijdelijk herstel relatie alsnog scheidden, en of in 2018/19 nog nakoming kon worden verlangd, bevestigend beantwoord. Vermogenssituatie tussen partijen bij definitieve uiteengaan niet anders dan in 2012, en a fortiori niet in zodanige mate dat vrouw in redelijkheid geen beroep meer op kwijtingsclausule toekwam.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019
(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1279
Terugverwijzing HR 8 september 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:2274 ). Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de vordering van moeder uit overbedeling). Overeenstemming ter zitting.
Hoge Raad 05-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:504
HR: de man heeft slechts heeft gesteld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven. Die stelling is geen afdoende verweer tegen de vordering vd vrouw (tot vergoeding van de bedragen die haar onder uitsluiting zijn geschonken, welke bedragen in gemeenschap terecht kwamen), nu die uitgaven de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het vergoedingsrecht van de vrouw. Vrouw dus recht op vergoeding nominale bedrag schenkingen: 30.000 euro.
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
Hof: vrouw geen recht op reprise op huwelijksgemeenschap ivm met een drietal schenkingen onder uitsluitingsclausule die zij tijdens huwelijk ontving. De bedragen in kwestie zijn op de gezamenlijke rekening van pp overgeboekt en waren op peildatum niet meer traceerbaar. Parket HR: Hof miskent dat stelplicht en bewijslast feiten en omstandigheden die leiden tot (part.) tenietgaan vd door vrouw gestelde vordering op gemeenschap krachtens 149 en 150 Rv op man rusten. Art.1: 95 BW. Conclusie tot vernietiging en verwijzing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN