ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Vergoedingsrecht bij uitsluitingsclausule beperkt tot resterend saldo
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017 (pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen, staat op gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
Hof: vrouw geen recht op reprise op huwelijksgemeenschap ivm met een drietal schenkingen onder uitsluitingsclausule die zij tijdens huwelijk ontving. De bedragen in kwestie zijn op de gezamenlijke rekening van pp overgeboekt en waren op peildatum niet meer traceerbaar. Parket HR: Hof miskent dat stelplicht en bewijslast feiten en omstandigheden die leiden tot (part.) tenietgaan vd door vrouw gestelde vordering op gemeenschap krachtens 149 en 150 Rv op man rusten. Art.1: 95 BW. Conclusie tot vernietiging en verwijzing.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:476
Schenkingen, vergoedingsrechten in het kader van geclausuleerde nalatenschappen
HV
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
Echtelijke woning niet aan man verknocht doordat hij er lief en leed deelde met overleden eerste vrouw: voor ieder geldt dat in woning emoties worden beleefd en man woonde er ook met zijn ex. Evenmin is gelijke verdeling ism redelijkheid en billiljkheid. Maar: deel dat hij onder uitsluiting van zijn overleden vrouw erfde, valt niet onder verdeling. Ook sprake van zaaksvervanging. Berekening aandeel vrouw. Gebruiksvergoeding niet berekend ogv overwaarde (woning is geen beleggingsobject), maar op helft woonlasten (r.o. 4.36).
HVERIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
HV
Rechtbank Limburg 19-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12049
Complexe verdeling. Behoren de lidmaatschapsrechten vd registergoederen tot te verdelen gemeenschap of zijn deze, zoals M stelt, voor 100% uit de nls van zijn vader verkregen, waardoor deze ivm uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap zijn gebleven? Betekenis van bij notaris gepasseerde aktes inzake de verdeling van de registergoederen, betekenis huwelijkse voorwaarden: gemeenschap van goederen met uitsluiting van specifieke vermogensbestanddelen. Veroordeling tot overleggen informatie. Benoeming deskundige voor taxatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
De uitsluitingsclausule

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN