ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erfgenaam en erflaatster hadden samen en/of-rekening; geen volmacht
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig.
Rekening en verantwoording tussen erfgenamen onderling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019 (pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat dochter bedragen wederrechtelijk aan vermogen van moeder heeft onttrokken: zij pinde voor haar. Geen verplichting tot rekening en verantwoording aan broer/mede-erfgenaam.
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Nee, nu niet is vast komen staan dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen, zij bij leven gevolmachtigde niet ter verantwoording heeft geroepen, en geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018 (pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Dat erflaatster dochter heeft gevolmachtigd voor haar betaalrekening betekent niet dat dochter jegens erfgenamen gehouden is tot rekening en verantwoording. Dochter niet verantwoordelijk voor leefpatroon van erflaatster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 17-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3756
Over een periode 3,5 jaar meer dan € 281.000,- van bankrekeningen erflater opgenomen of afgeschreven, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Erfgenamen stellen vordering in tegen ‘verzorgster/vriendin’ van erflater, primair uit onrechtmatige daad. Gedaagde beroept zich op een overeenkomst, en toestemming van erflater voor de uitgaven. Behoudens door gedaagde te leveren tegenbewijs, voorshands bewezen geacht dat gedaagde zich gelden van erflater onrechtmatig heeft toegeëigend.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-07-2018
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:3215
Vordering van erfgenamen om mede-erfgenamen/gevolmachtigden te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Zie voorts ECLI:NL:RBLIM:2015:6901 ECLI:NL:RBLIM:2015:6901 (eerste aanleg) en ECLI:NL:GHSHE:2019:1693 ECLI:NL:GHSHE:2019:1693 (einduitspraak).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1613
Erflater had twee dochters. Procedure door een van deze twee dochters namens de nalatenschap tegen de andere dochter. Dochter A was in eerder vonnis toegelaten tot bewijslevering over bepaalde door haar gestelde uitgaven ten behoeve van vader ( ECLI:NL:GHSHE:2018:5181 ). Eindvonnis met bewijswaardering.
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Erfgenaam had samen met erflaatster en/of-rekening. Bij vraag of volmacht is verleend komt het aan op hetgeen betrokkenen over en weer hebben verklaard en uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben mogen begrijpen (HR 12 oktober 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW9243 ). Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig. Ook geen misbruik van omstandigheden in de zin van art. 7:176 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019

(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat erfgenaam geld heeft opgenomen bij bank van moeder of deze bedragen wederrechtelijk aan het vermogen van moeder heeft onttrokken. Geen verplichting rekening en verantwoording af te leggen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN