ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Volmacht van (overleden) ouders aan zoon was overeenkomst van opdracht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6061
Daarom was zoon rekening en verantwoording verschuldigd over uitgaven en opnames van bankrekeningen ouders. De bevoegdheid r&v te verlangen is onder algemene titel overgegaan op erfgenamen van de ouders.
Algemene volmacht geeft nog geen bevoegdheid tot Selbsteintritt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Kind deed financiën voor ouder. Na diens overlijden rekening en verantwoording verschuldigd?
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen het beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid tav verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Maar er zijn wel grenzen.
Rekening en verantwoording over gevoerde beheer vermogen (wilsonbekwame) erflaatster
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-05-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
Ter beschikking stellen van grote bedragen contant geld aan erflaatster zonder duidelijke bestemming voor deze gelden, is in strijd met het voeren van een goed beheer over het vermogen van een wilsonbekwame.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6061
Volmacht van (stief-)ouders aan zoon. Zoon was op grond van deze overeenkomst van opdracht gehouden rekening en verantwoording te doen ter zake van de uitgaven en opnames van de bankrekeningen van de ouders (art. 7:403 lid 2 BW). De rechtsgevolgen van deze overeenkomst gelden ook voor de erfgenamen van de ouders (art. 6:249 BW); de bevoegdheid rekening en verantwoording te verlangen is onder algemene titel op hen overgegaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6013
Zoon heeft van 1999 tot 2015 volmacht om bankzaken moeder te beheren. In 2015 trekt moeder volmacht in, nadat zij onregelmatigheden heeft geconstateerd. Vordering op zoon wegens onrechtmatige daad cedeert moeder aan dochter. Na overlijden moeder stelt dochter vordering tegen broer in. Deze moet alsnog rekening en verantwoording afleggen. Groot bedrag moet worden terugbetaald.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Algemene volmacht (art. 3:62 BW) geeft niet zonder meer ook bevoegdheid tot Selbsteintritt. Erflater heeft appellant in testament tot executeur benoemd en bepaald dat executeur als wederpartij van zichzelf kan optreden. Wat erflater over ene functie (executeur) bepaalt geldt niet vanzelf ook voor andere functie (gevolmachtigde). Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
Rechtbank Noord-Nederland 19-06-2019
(pub. 26-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2599
Erfrecht. Geen rekening en verantwoording over financieel beheer over vermogen van vader. Geen vernietiging van schenkingen. Verdeling van de inboedel.
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid t.a.v. verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Niet elke kleine uitgave hoeft te worden verantwoord. Grens ligt bij financiële handelingen die kind tbv zichzelf heeft verricht en financiële handelingen die wat aard en/of omvang betreft niet gerekend kunnen worden tot normale uitgavenpatroon erflater. Dat geldt nog meer als er duidelijke aanwijzingen zijn voor oneigenlijk gebruik volmacht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN