ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wijziging voorlopige voorzieningen ex art 822 Rv?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Verzoek wel ontvankelijk (want connectie met bij hof aanhangige bodemzaak) maar afwijzing, omdat dit alleen kan "in evidente, zeer sprekende gevallen". Daarvan is geen sprake.
Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Afwijzing verzoek wijziging voorlopige voorziening in appel ex art. 822 Rv. Deze procedure is bedoeld om een ordemaatregel te treffen. Alleen in evidente, zeer sprekende gevallen, is een wijziging gerechtvaardigd. Dat is hier niet het geval. Stellingen over de (aanvullende) behoefte van de vrouw horen thuis in bodemzaak. Ook de door de man gestelde wijzigingen in zijn draagkracht acht het hof, in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig dat de voorziening niet in stand kan blijven.
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
Verzoek schorsing beschikking ogv 223 Rv Art. 223 Rv. Man heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn draagkracht substantieel is verminderd, danwel door een lagere winst uit onderneming, danwel door meer uitgaven dan voorzien in de vorm van schulden. Man heeft niet aangetoond dat sprake is van een noodsituatie en daardoor ontbeert zijn vordering (spoedeisend) belang. Volgt afwijzing van het verzoek.
Rechtbank Limburg 22-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12046
Pp. zijn in 2010 in convenant overeengekomen dat partneralimentatie eindigt op moment pensionering man, zijnde 31 maart 2018. Vrouw stelt in 223 Rv. procedure dat pp. verhoging AOW-leeftijd destijds niet hebben kunnen voorzien. Verzoek vrouw wordt afgewezen, nu zij geen inzicht heeft verschaft in haar financiële omstandigheden. Vrouw daarmee niet aangetoond dat zij voldoende (spoedeisend) belang heeft bij verzoek en dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3744
Het schorsingsverzoek ex art. 223 Rv heeft betrekking op de bestreden beschikking. Daarin is een eerdere beschikking gewijzigd voor zover het de periode vanaf 12/1/2018 betreft, met dien verstande dat voor zover de man meer heeft betaald en/of meer op hem is verhaald over die periode, de bijdrage tot heden wordt bepaald op dat bedrag. Voor zover het gaat om de periode tot 12 januari 2018 is niets gewijzigd. Geen schorsing kan worden verzocht van (dat gedeelte van) een beschikking, waarbij geen wijziging is uitgesproken.
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7179
De man verzoekt bij wege van voorlopige voorziening ex art. 223 Rv hangende bodemprocedure te bepalen dat de kinderbijdrage wordt gesteld op € 25 pm. Voor toewijsbaarheid dient het belang bij de gevraagde voorziening zodanig dringend te zijn dat van de verzoeker niet kan worden gevergd dat hij de afloop van de procedure afwacht. De man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële gegevens. Onvoldoende gesteld dat zijn belang bij een voorziening zodanig is dat de afloop van de bodemzaak niet kan worden afgewacht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN