ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Wijziging voorlopige voorzieningen ex art 822 Rv?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Verzoek wel ontvankelijk (want connectie met bij hof aanhangige bodemzaak) maar afwijzing, omdat dit alleen kan "in evidente, zeer sprekende gevallen". Daarvan is geen sprake.
Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 04-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1943
Incident ex artikel 223 Rv tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoek om opheffing beslag op AOW-uitkering voor de duur van de procedure afgewezen.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Wijziging zorgregeling (directe stopzetting van contact met vader) o.g.v. art. 1:265g BW, tevens houdende voorlopige voorziening (art. 223 Rv) welke wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen onder toepassing van spoedbepaling van art. 800 lid 3 Rv wordt getroffen. Ernstige dreiging van eergerelateerd geweld. Politie heeft gemeend het gezin per direct veilig te stellen op een schuiladres n.a.v. uitlatingen van vader in een gesprek. Zie ook HR 14 december 2018ECLI:NL:HR:2018:2321.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Afwijzing verzoek wijziging voorlopige voorziening in appel ex art. 822 Rv. Deze procedure is bedoeld om een ordemaatregel te treffen. Alleen in evidente, zeer sprekende gevallen, is een wijziging gerechtvaardigd. Dat is hier niet het geval. Stellingen over de (aanvullende) behoefte van de vrouw horen thuis in bodemzaak. Ook de door de man gestelde wijzigingen in zijn draagkracht acht het hof, in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig dat de voorziening niet in stand kan blijven.
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
Verzoek schorsing beschikking ogv 223 Rv Art. 223 Rv. Man heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn draagkracht substantieel is verminderd, danwel door een lagere winst uit onderneming, danwel door meer uitgaven dan voorzien in de vorm van schulden. Man heeft niet aangetoond dat sprake is van een noodsituatie en daardoor ontbeert zijn vordering (spoedeisend) belang. Volgt afwijzing van het verzoek.
Rechtbank Limburg 22-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12046
Pp. zijn in 2010 in convenant overeengekomen dat partneralimentatie eindigt op moment pensionering man, zijnde 31 maart 2018. Vrouw stelt in 223 Rv. procedure dat pp. verhoging AOW-leeftijd destijds niet hebben kunnen voorzien. Verzoek vrouw wordt afgewezen, nu zij geen inzicht heeft verschaft in haar financiële omstandigheden. Vrouw daarmee niet aangetoond dat zij voldoende (spoedeisend) belang heeft bij verzoek en dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN