ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bewindvoerder ontslagen uit al zijn dossiers
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5421
Bewindvoerder heeft ten onrechte kosten bij cliënten in rekening gebracht voor indienen van aangifte IB. Valt onder normale werkzaamheden en is in beloning van bewindvoerder begrepen.
Bewindvoerder eindverantwoordelijk en aansprakelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5791
De bewindvoerder blijft eindverantwoordelijk, ook als het beheer van het pgb wordt overgelaten aan instelling waar betrokkene verblijft. Bewindvoerder aansprakelijk voor schade ad € 5.204,76.
Tekortgeschoten in zorg van goed bewindvoerder
Rechtbank Midden-Nederland 13-06-2018 (pub. 18-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2536
Bewindvoerder aansprakelijk: inkomenswijziging van betrokkene niet doorgegeven aan Belastingdienst waardoor te hoge voorschotten zijn verstrekt die zijn teruggevorderd en geen buffer opgebouwd voor grotere uitgaven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

METU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5421
Bewindvoerder is door kantonrechter ambtshalve ontslagen als bewindvoerder tav van al zijn 42 cliënten. Bekrachtigd in appel. Vast staat dat de bewindvoerder ten onrechte bij groot aantal cliënten kosten in rekening heeft gebracht voor indienen van aangifte inkomstenbelasting. Valt onder normale werkzaamheden en is in de beloning van de bewindvoerder begrepen. Hof: alleen al de wijze waarop de bewindvoerder zichzelf heeft beloond voor indienen van aangiften IB vormt een gewichtige reden voor zijn ontslag als bewindvoerder.
METU
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3356
Bewindvoerder heeft inboedelverzekering opgezegd, waarna inbraak volgde bij eigenaar van onder bewind gestelde goederen. Eigenaar claimt € 19.295 schade. Hof: opzegging is geen beschikking maar beheer, dus toestemming/machtiging niet vereist. Bewindvoerder niet tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder en niet aansprakelijk: "een dergelijke verzekering strekt ter bescherming tegen verlies van goederen en/of vermogen, waarvan de bewindvoerder hier nou juist mocht veronderstellen dat deze/dat er niet waren/was."
METU
Gerechtshof Den Haag 01-08-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1931
Aansprakelijkstelling voormalige bewindvoerders voor onzorgvuldig bewind. 1:445 BW; 1:448 BW. Geen vergoeding immateriële schade.
METU
Rechtbank Limburg 18-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6847
Bewindvoerder wordt aangesproken voor boedelachterstand omdat hij zijn taak als bewind voerder niet naar behoren zou hebben uitgeoefend. Kantonrechter komt tot de conclusie dat ion rechte niet is komen vast te staan dat bewindvoerder in zijn taak is tekort geschoten. Volgt afwijzing van de vordering.
METU
Rechtbank Rotterdam 06-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5720
Bankoverboekingen naar verkeerde bankrekening. Onder bewind gestelde neemt het geld op. Bewindvoerder niet aansprakelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid bewindvoerder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN