ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Overleg over studie is voorwaarde voor bijdrage
Rechtbank Rotterdam 22-11-2017 (pub. 04-12-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:9080
Rb ontbindt ouderschapsplan tussen ex-stiefvader en meerderjarige ex-stiefdochter m.b.t. studiebijdrage, omdat stiefdochter zich niet aan voorwaarde (overleg met stiefvader over studie) heeft gehouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017
(pub. 18-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7051
Man doet jegens zijn vrouw zowel beroep op art. 1: 84 lid 1 BW (draagplicht mbt kosten der huishouding) als art. 1: 84 lid 2 BW (haar fourneerplicht jegens hem). Verzoekschrift is, anders dan vrouw verdedigt, de aangewezen weg, maar verzoek wordt afgewezen. De vrouw dient echter wél inlichtingen te verschaffen over de stand van de goederen en schulden van partijen. Art.1:83 BW. Man had de vordering hiertoe eigenlijk via dagvaarding aanhangig moeten maken, maar ic is vrouw niet in haar belangen geschaad.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 22-11-2017
(pub. 04-12-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:9080
Na verwijzing door de familiekamer wordt vonnis gewezen. Moeder en stiefvader hebben na scheiding een ouderschapsplan opgesteld, waarin een derdenbeding staat met betrekking tot de de (studie)kosten van de stiefdochter. De rb verklaart voor recht dat zij zich vanaf vonnisdatum niet meer op het beding kan beroepen. Zij heeft zich niet aan de voorwaarde om in overleg te treden gehouden. De rb ontbindt het ouderschapsplan tussen stiefouder en stiefdochter voor wat betreft het betalen v een redelijke studiebijdrage.
ALFP
Rechtbank Den Haag 20-03-2017
(pub. 21-03-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:2717
Rb: In deze zaak is de grondslag de voortdurende solidariteit. Van de vrouw mag worden gevergd om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, zeker naarmate de jaren verstrijken. Man heeft recht om periodiek inspanningsverplichting te toetsen. Niet gebleken dat de vrouw zich voldoende heeft ingespannen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Onvoldoende sollicitatie-activiteiten, evenmin opleiding gevolgd. Rechtbank stelt overeengekomen partneralimentatie met ingang van 1 oktober 2017 op nihil. 
ALFP
Rechtbank Noord-Holland 19-10-2016
(pub. 12-12-2016), ECLI:NL:RBNHO:2016:8621
Partijen hebben in 2005 in convenant afgesproken om voor de verblijfsoverstijgende kosten bedragen te storten op een te openen en/of rekening. Deze afspraak is niet uitgevoerd. De man vordert dat vrouw convenant dient na te komen en € 20.839,20 aan man betaalt. Man is ontvankelijk: verzoek betreft levensonderhoud ex art. 1:392 lid 1 BW, en alle procedures gebaseerd op Boek 1 BW dienen bij verzoekschrift te worden ingeleid. Verzoek afgewezen als onvoldoende onderbouwd.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 30-03-2016
(pub. 28-06-2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:1857
De man heeft een beroepschrift op nader aan te voeren gronden ingediend. Ingevolge artikel  Art. 359 Rv jo Art. 278 Rv lid 1 moet het verzoekschrift in hoger beroep een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust inhouden. De man is in de gelegenheid gesteld alsnog zijn gronden aan te voeren, maar heeft dit nagelaten. Het ontbreken van gronden leidt tot (ambtshalve) niet ontvankelijkheid, behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarvan is in deze geen sprake.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dagvaarding of verzoekschrift

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN