ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

ALIP
Rechtbank Midden-Nederland 08-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5366
Bij de berekening van de draagkracht van de in Marokko wonende man wordt in aanmerking genomen dat hij een Nederlandse WIA-uitkering ontvangt waarop hij niet wordt gekort. Het kostenniveau in Marokko is 50% lager zodat de rechtbank de draagkrachtformule corrigeert door te rekenen met 0,15 NBI aan woonlasten en de helft van de bijstandsnorm.
IP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7107
Echtscheidingsverzoek tussen NL vrouw en Britse man: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voortgezet gebruik echtelijke woning en gebruiksvergoeding: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (Alimentatieverordening); NL recht toepasselijk (Protocol). Huwelijksvermogensregime: NL rechter rechtsmacht; Duits recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV 1978). Afwikkeling Zugewinngemeinschaft. Daarnaast eenvoudige gemeenschappen en gemeenschappelijke schulden.
ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5814
Kinder- en partneralimentatie. Man is Amerikaans militair, gelegerd in Duitsland. Hof leidt NBI af uit jaaropgave en salarisspecificaties waaruit (ten dele) de fiscale aspecten van de diverse inkomensbestanddelen kunnen worden afgeleid. Bij gebrek aan informatie van de man gaat het hof uit van een effectieve totale Amerikaanse belastingdruk van 10%. Correctie draagkrachtformule ivm feit dat man geen woonlasten heeft. Geen correctie wegens schulden.
ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1091
Wijziging kinderalimentatie. Man woont in Turkije en ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bepaling draagkracht adhv formule. Hof verlaagt vervolgens draagkrachtloos inkomen man door zijn overige lasten naar beneden bij te stellen tot 60% van € 890,-, te weten tot € 534,-. Dit ivm feite dat ogv de bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 de kosten van levensonderhoud in Turkije worden verondersteld 40% lager te zijn dan in Nederland.
ALIP
Hoge Raad 16-12-2016
(pub. 16-12-2016), ECLI:NL:HR:2016:2881
Partneralimentatie. Niet in geschil is dat de man als werknemer van een internationale organisatie niet belastingplichtig is in Nederland en dus geen fiscaal voordeel geniet in verband met zijn alimentatieverplichting jegens de vrouw. Ook rechtbank is daarvan uitgegaan. Partijen hebben niet tegen dat uitgangspunt gegriefd. Door de voor de vrouw vrouw beschikbare draagkrachtruimte te bruteren is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. Verwijzing om vast te stellen of op vrouw terugbetalingsverplichting rust.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN