ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Evaluatie Jeugdwet
Jeugdzorg kan nog altijd stukken beter (Kees Bakker Sociale Vraagstukken 05-10-2018)
Brief van de gezamenlijke jeugdbranches aan Eerste Kamer (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC 01-10-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Gelderland 22-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:217
Verweerder heeft de aanvraag van eiseres in het kader van de Jeugdwet voor een vergoeding van de kosten van de training van een (autisme)hulphond afgewezen. De rechtbank heeft het beroep hiertegen gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank heeft echter aanleiding gezien om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. In het geval van eiseres is de inzet van de hulphond er primair op gericht eiseres te ondersteunen in haar functiebeperking. De hulphond, en hiermee ook de opleiding van de...
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018
(pub. 27-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5918
Moeder, die zonder vader te informeren een eigen advocaat inschakelde voor dochter, verliest het gezag. Zowel vader als diverse hulpverleners voelen zich onveilig bij haar. Voor GI, al zeven jaar in het spel, niet mogelijk gebleken dochter te behoeden voor ontwikkelingsbedreiging. Belangrijk dat er nu stappen worden gezet en dat de strijd zoveel mogelijk wordt beperkt.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
(pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3605
Aanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden met andere aspecten, vernietigd.
JE
Rechtbank Overijssel 05-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1144
Afwijzing dyslexiezorg; artikel 2.3 van de Jeugdwet beperkt de voorzieningenplicht niet tot problemen vanwege EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en sluit andere vormen van dyslexie niet uit; besluit in strijd met artikel 2.3 van de Jeugdwet genomen; rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid gebrek binnen acht weken te herstellen.
JE
Rechtbank Gelderland 09-03-2018
(pub. 23-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1321
Raamovereenkomst tussen gemeenten en dienstverlener in kader van WMO en Jeugdwet. Gemeenten ontbinden raamovereenkomst buitengerechtelijk. Dienstverlener vordert nakoming. Afgewezen. Tekortkoming voldoende op voorhand aannemelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Jeugdwet

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN