ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huwelijk gesloten 11 jaar na opmaken huwelijkse voorwaarden: geen gemeenschap
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8030
Dat sinds notariële vastlegging huwelijkse voorwaarden 11 jaren zijn verstreken tot aan huwelijk, betekent niet dat pp in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Huwelijksgoederenregister heeft slechts betrekking op derden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8030
Bij notariële akte zijn in 1999 huwelijkse vw opgesteld die voorafgaand aan huwelijk in 2010 niet zijn opgeheven. Op grond van art. 1:117 BW lid 2 (dwingend recht) zijn deze in 2010 in werking getreden. De verstreken tijd van 11 jaar doet aan de geldigheid niet af. Het niet inschrijven in het huwelijksgoederenregister maakt dat deze niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, echter tussen partijen gelden ze. Partijen hebben zich ook niet contrair aan hwlvw gedragen om afwijking o.g.v. R&B te rechtvaardigen.
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2018
(pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:9767
Beslag gelegd op woning van echtgenoot die op huwelijkse voorwaarden is gehuwd, waardoor woning buiten vermogen viel van schuldenaar. Kenbaarheid huwelijkse voorwaarden; derdenbescherming ex art. 1:116 BW. Uitspraak in appel: ECLI:NL:GHAMS:2019:2900
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2415
Pp. sluiten huw.vw. Een half jaar daarna sluiten zij ovk vastgelegd op vignet papier van Koninklijke Notariele Broederschap, waarbij vrouw voor iedere maand huwelijk een bedrag toekomt. Ovk is nietig nu deze ivm het huwelijk van partijen staat, derhalve huw.vw. betreft en deze op straffe van nietigheid niet voldoet aan vormvereiste Art. 1:115 BW. Schuld kan niet aangemerkt worden als overgespaard inkomen. De aandelen in een BV kunnen nimmer een negatieve waarde hebben.
Parket bij de Hoge Raad 09-09-2005
(pub. 09-09-2005), ECLI:NL:PHR:2005:AT8238
9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/096HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], thans wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, (voorwaardelijk) incidenteel verweerder, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, (voorwaardelijk) incidenteel eiseres, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Hoge Raad 09-09-2005

(pub. 09-09-2005), ECLI:NL:HR:2005:AT8238
9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/096HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], thans wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, (voorwaardelijk) incidenteel verweerder, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, (voorwaardelijk) incidenteel eiseres, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Formaliteiten Notariële akte / Huwelijksgoederenregister art. 1:115-118

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN