ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
Echtpaar veroordeeld voor plunderen bankrekening oma
Rechtbank Gelderland 29-04-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2087
Het stel heeft bij beheer van de financiën van de oma van de vrouw € 40.000 verduisterd van haar bankrekening. Oma dreigde uit woning gezet te worden. Taakstraf 180 uur en voorw. gevangenisstraf van 3 mnd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2357
Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende;Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
Hoge Raad 02-07-2019

(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv A. HR: de verdediging moet zich ervan bewust zijn geweest dat A niet louter voor zichzelf procedeerde. Daarom moet het ervoor worden gehouden dat A in haar hoedanigheid van deelgenoot in de gemeenschap gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot het instellen van één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap. HR verbetert toewijzing vordering benadeelde partij en de opgelegde schadevergoedingsmaatregel.
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4777
Vervolg van tussenarrest 5 juni 2018. Geen tegenbewijs geleverd, evenmin bewijs van enkele stellingen van de appellant. Bekrachtiging van de toewijzing van de vordering van de bewindvoerder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
(pub. 20-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5055
Misbruik algehele notariële volmacht. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2018:7129.
Rechtbank Gelderland 29-04-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2118
De meervoudige kamer in de rechtbank Gelderland heeft een 38-jarige vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en daarnaast een taakstraf voor de duur van 180 uur onvoorwaardelijk ter zake van verduistering. De vrouw en haar echtgenoot hebben tussen 2009 en 2015 de financiën van de oma van de vrouw in beheer gehad. In die periode hebben zij misbruik gemaakt van hun toegang tot de bankrekening van de oma door haar geld voor hen zelf te gebruiken. Het op die wijze verkregen vo...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN