ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Woning van vrouw valt in faillissementsboedel van man
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018 (pub. 30-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4364
Partijen buiten gemeenschap gehuwd. Woning van vrouw valt in faillissementsboedel man, nu niet is bewezen dat woning voor > 50% uit privégelden van vrouw is gefinancierd.
RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5108
Huwelijkse voorwaarden en vergoedingsrecht. Ingevolge het bepaalde in art. 150 Rv, dat ook in verzoekschriftenprocedures van toepassing is, rust op de vrouw de stelplicht. Zij dient derhalve alle (rechts)feiten te stellen die benodigd zijn voor het intreden van het door haar beoogde rechtsgevolg (het bestaan van een vergoedingsrecht) en deze feitelijke stellingen tevens voldoende concreet te onderbouwen.
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017

(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
- Onderscheid kosten gemeenschappelijke huishouding en kosten gezamenlijke hh. - Wanneer verbouwing woning is betaald met geld dat tot het te verrekenen vermogen behoort, dan vormt dit geïnvesteerde geldbedrag de teller. De noemer dient de totale investering te zijn, te weten de waarde van de woning vóór de verbouwing vermeerderd met het ten aanzien van de verbouwing geïnvesteerde geldbedrag uit te verrekenen inkomsten. De daaruit voortkomende som dient vermenigvuldigd te worden met de waarde woning op de peildatum.
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018

(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4364
Partijen komen in 2008, tijdens huwelijk, huwelijksvoorwaarden overeen, met uitsluiting van elke gemeenschap. De gezamenlijke woning wordt aan de vrouw toebedeeld, en is dus eigendom van de vrouw. In 2017 faillissement man. Rb acht niet bewezen dat de woning ttv verkrijging voor > 50% uit privégelden van de vrouw is gefinancierd. Woning valt in faillissementsboedel (art. 61 lid 1 Fw) en kan door curator worden uitgewonnen. Zie r.o. 4.2 t/m 4.4 voor uitgebreide toelichting van de Rb.
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2415
Pp. sluiten huw.vw. Een half jaar daarna sluiten zij ovk vastgelegd op vignet papier van Koninklijke Notariele Broederschap, waarbij vrouw voor iedere maand huwelijk een bedrag toekomt. Ovk is nietig nu deze ivm het huwelijk van partijen staat, derhalve huw.vw. betreft en deze op straffe van nietigheid niet voldoet aan vormvereiste Art. 1:115 BW. Schuld kan niet aangemerkt worden als overgespaard inkomen. De aandelen in een BV kunnen nimmer een negatieve waarde hebben.
Gerechtshof Amsterdam 10-10-2017
(pub. 27-10-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:4182
Verzoek man te bepalen dat vrouw hem een bedrag moet voldoen ter zake kosten huishouding (art. 1:84 BW) en een bedrag ivm leningen en belastingteruggaven. Verzoeken overwegend onvoldoende onderbouwd. Vrouw moet helft ontvangen (voorlopige aanvullende) belastingteruggaven aan man betalen omdat deze grotendeels zagen op hypotheekrenteaftrek gemeenschappelijke woning, aftrek specifieke zorgkosten en aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven waarvan niet gebleken is dat deze kosten alleen door vrouw zijn voldaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 8.1 Huwelijksvoorwaarden algemeen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN