ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
HR: bestaande praktijk mondelinge uitspraak gehandhaafd
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:650
HR: naast ogv art. 30p Rv kan de rechter in spoedeisende gevallen mondelinge uitspraak doen overeenkomstig de bestaande praktijk. De Hoge Raad geeft hiervoor diverse regels.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Rechtbank Den Haag 12-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:15162
Wraking in een BOPZ-zaak. Verzoek is niet-ontvankelijk. Nadat verzoekster ter zitting had gewraakt en de zitting was geschorst, heeft de rechter een beslissing genomen op het verzoek tot voortzetting van de machtiging inbewaringstelling. De wrakingskamer gaat er van uit dat de rechter van oordeel was dat de te nemen beslissing geen uitstel gedoogde. De rechter heeft het voorliggende verzoek in volle omvang toegewezen, waardoor de rechter thans geen behandelend rechter meer is. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om in die situ...
ME
Rechtbank Gelderland 05-11-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5529
BOPZ, Terugverwijzing naar de rechtbank door de Hoge Raad in verband met onvoldoende deugdelijke motivering van stoornis en gevaar. Rechtbank oordeelt dat aan de criteria van een machtiging tot voortgezet verblijf is voldaan.
ME
Rechtbank Noord-Nederland 06-08-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5097
Wet Bopz, ibs, ondeugdelijke geneeskundige verklaring, geen persoonlijk onderzoek door psychiater.
ME
Rechtbank Noord-Holland 11-12-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10862
Onbevoegdheid van burgemeester om last tot inbewaringstelling af te geven op moment dat geldigheidsduur van de beschikking tot voortzetting inbewaringstelling nog niet was verstreken. De Wet Bopz voorziet niet in het opleggen van dubbele, d.w.z. gelijktijdig geldende, maatregelen. Verzoek tot voortzetting van de onrechtmatig gegeven last tot inbewaringstelling wordt afgewezen.
ME
Rechtbank Rotterdam 31-05-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9792
Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling, artikel 27 Wet Bopz. Onmiddellijk dreigend gevaar, artikel 20 lid 2 Wet Bopz. De rechtbank verleent de machtiging tot voortzetting inbewaringstelling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN