ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): BOPZ X
meer >>

NIEUWS

Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 26-04-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:449
BOPZ. Klacht over maatregel waarmee betrokkene in bewegingsvrijheid (toegang binnentuin) wordt beperkt. Rechtbank heeft maatregel gekwalificeerd als huisregel ex art. 37 Bopz en klacht ongegrond verklaard. Klachten betrokkene dat geen sprake is van huisregel, maar van individuele maatregel ex art. 40 lid 3 Bopz; schriftelijkheidsvereiste; tijdstip mededeling toegepast beleid; verhouding zorgplan en huisregels.
Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:815
Wet Bopz. Voorlopige machtiging ten aanzien van betrokkene die verblijft in instelling, niet zijnde psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz. Moet geneeskundige verklaring worden ondertekend door de psychiater die betrokkene heeft onderzocht? Art. 5 lid 1 Wet Bopz.
Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:814
Wet Bopz. Voorlopige machtiging tot opname in psychiatrisch ziekenhuis in aansluiting op vrijheidsbeneming op grond van strafrechtelijke maatregel. Geneeskundige verklaring na onderzoek dat verricht is in aanwezigheid van Penitentiair Inrichtingswerkers; invloed op onderzoek; schending privacy; noodzaak? Toelaatbaarheid van machtiging onder opschortende voorwaarde van schorsing of beëindiging voorlopige hechtenis. Relevantie van art. 10 lid 1 Wet Bopz dat machtiging niet meer ten uitvoer kan worden gelegd wanneer meer dan twee wek...
Rechtbank Rotterdam 16-05-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4240
Wet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. Betrokkene staat al jaren op de wachtlijst voor een beschermde woonvorm. De machtiging wordt korter dan verzocht toegewezen omdat het in het belang van betrokkene en in het algemeen belang is dat betrokkene daar zo snel mogelijk wordt geplaatst.
Parket bij de Hoge Raad 15-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:399
Wet Bopz. Rechtbank verleent voorlopige machtiging tot opname betrokkene in psychiatrisch ziekenhuis, nadat voorlopige hechtenis van betrokkene is geschorst onder (o.m.) de voorwaarde dat hij zich laat opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Klachten over onjuiste beoordelingsmaatstaf over bereidheid tot verblijf in psychiatrisch ziekenhuis; misbruik van bevoegdheid door OvJ; niet verstrekken afschrift p-v vóór verstrijken cassatietermijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN