ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Regels bij opname in tbs-kliniek, tevens psychiatrisch ziekenhuis
Hoge Raad 09-11-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2087
Hoge Raad geeft uiteenzetting over verhouding tussen huisregels (art. 37 Wet Bopz), dwangbehandeling (art. 38c Wet Bopz) en beperkingen o.g.v. van art. 40 Wet Bopz.
Appelverbod Bopz niet doorbroken als OvJ niet ter zitting is
Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:684
Mondelinge uitspraak buiten aanwezigheid OvJ geen grond voor doorbreking appelverbod Bopz. Kan sowieso igv spoedeisendheid (recent: HR 20 april 2018).
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Rechtbank Midden-Nederland 05-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1149
wet bopz / rechterlijke beslissing ten aanzien van conversie van een voorwaardelijke machtiging door de geneesheer-directeur
ME
Parket bij de Hoge Raad 12-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:145
Vordering schadevergoeding (art. 35 Wet Bopz) i.v.m. overschrijding beslistermijn voor machtiging voortgezet verblijf afgewezen. Klachten betrokkene: onjuiste oordelen dat overschrijding is veroorzaakt door aan hem toe te rekenen omstandigheden en dat beslissing voldoende spoedig was in zin van art. 5 lid 4 EVRM; verzoek om beschikking te vernietigen ogv ontbreken proces-verbaal zitting.
ME
Parket bij de Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:193
Wet Bopz. Ondertekening van geneeskundige verklaring ten behoeve van een verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Hoor en wederhoor ten aanzien van nagezonden brief.
ME
Rechtbank Midden-Nederland 18-02-2019
(pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:951
Afwijzing machtiging voortgezet verblijf omdat betrokkene niet langer in een gesloten kader verblijft. De voorwaardelijke machtiging wordt daarom toegewezen.
JEME
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Art 6.1.2 Jw. Na aanhouding voldoet verzoek College niet aan vereisten. Verklaring gedragswetenschapper niet overtuigend. Jeugdige moet beschermd worden tegen zichzelf en tegen maatschappij maar machtiging gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel. Vrijwillige plaatsing binnen gesloten jeugdhulp is niet mogelijk. BOPZ-maatregel (voorwaardelijke rechterlijke machtiging) meer passend. Verlenging van 1 maand om het College als verzoeker deze machtiging te laten vragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOPZ

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN