ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw probeert oude NL-alimentatiebeschikking te executeren dmv Turks executiebevel
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Maar is inmiddels hertrouwd (geweest) en zoon is ruim volwassen. NL-rechter bevoegd, ook al is in Turkije een executieprocedure tussen partijen aanhangig. Onderhoudsverplichting geëindigd, vordering verjaard.
Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Rechtbank Gelderland 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:933
- Inzage in het gehele bijstandsdossier, op grond van artikel 843a Rv, is niet nodig- Met een wijziging van omstandigheden dient gelijk te worden gesteld het geval waarin is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens- Ingevolge de van toepassing zijnde artikelen van de Participatiewet moet het college rekening houden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechtbank dient te beslissen over de vraag of en, zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud zou moeten worde...
ERFP
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:563
Ouderlijke boedelverdeling. Vanwege de reeds gesloten executele dient een nagekomen vordering op de nalatenschap te worden afgewikkeld door de gezamenlijke erfgenamen van erflaatster. Nu de nalatenschap op grond van de wet (art. 4:1167 BW (oud)) is verdeeld en de onderbedelingsvordering ook op die grond is ontstaan, geldt dat bij gebreke van een andere verjaringstermijn in de wet, deze rechtsvordering op grond van art. 3:306 BW pas verjaart door verloop van twintig jaren.
FP
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:215
Overeenkomst van geldlening. Bij overeenkomsten tussen familieleden waarbij voor onbepaalde tijd renteloos geld wordt verstrekt, loopt verjaringstermijn van 5 jaar pas van aanvang dag volgend op die waartegen schuldeiser heeft meegedeeld tot opeising over te gaan (art. 3:307 lid 2 BW; ECLI:NL:1999:AA3369). Gerechtelijke erkenning (art. 154 Rv). Bewijswaardering. Bewijskracht onderhandse akte waarvan ondertekening door partij tegen welke zij dwingend bewijs zou opleveren stellig wordt ontkend (art. 159 lid 2 Rv). Als in appel verni...
ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
HVFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-01-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:513
Leningen tussen samenlevende partners, die inmiddels uit elkaar zijn. Artikel 3:307 lid 2 is van toepassing. De rechtsvordering tot terugbetaling is niet verjaard omdat de procedure is gestart binnen enkele maanden nadat de vordering is opgeëist. Partijen moeten in nog te nemen aktes vragen beantwoorden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verjaring / rechtsverwerking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN