ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bij schenking aandelen onder last geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Hoge Raad 24-05-2019 (pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. HR: De last vormt een tegenprestatie, waardoor geen beroep kan worden gedaan op bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 28-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2799
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onroerend goed-vennootschap. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de BV ten tijde van het overlijden van erflater een materiële onderneming dreef. Zij hebben onvoldoende concreet onderbouwd op welke manier de werkzaamheden van de BV het normaal, actief vermogensbeheer te boven gingen. Beroepen ongegrond.
Rechtbank Gelderland 11-06-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2579
Inkomen uit aanmerkelijk belang. Aandelenverkoop vader-zoon. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tegenprestatie is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 4.22 Wet IB. Bij de verkoop gevolgde handelswijze zou bij een verkoop aan een derde ook zijn gevolgd.
Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:861
HR: 81.1 RO.
Hoge Raad 24-05-2019

(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. HR: middel in (sprong)cassatie dat geen sprake is van tegenprestatie faalt. Ook indien overdrager bedingt dat bedrag wordt betaald aan een ander, beschikt overdrager daarmee over dat bedrag. Deze verplichting moet op een lijn worden gesteld met verplichting tot betaling aan overdrager. In beide gevallen sprake van tegenprestatie.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-11-2018
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6631
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956; art. 35b, 35c en 35d.Belanghebbende wil de bedrijfsopvolgingsregeling toepassen op de verkrijging van (indirecte) aandelenbelangen. De rechtbank oordeelt op grond van de wettekst en de bedoeling van de wetgever dat voor elke objectieve onderneming of een gedeelte daarvan de bezitseis van artikel 35d, eerste lid, SW afzonderlijk moet worden toegepast. Aangezien voor twee indirecte aandelenbelangen niet is voldaan aan de bezitseis kan de bedrijfsopvolgingsregeling daarop niet worden toeg...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN