ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zorg dat de BOR fiscaal optimaal kan worden toegepast
Vrijstelling BOF van toepassing bij verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichaam
Hoge Raad 30-11-2018 (pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren panden en garageboxen. HR: verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Aanslagen en verzuimboeten over opnamen in R-C
Hoge Raad 16-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2121
Hof: opnamen ovv 'voorschot salaris' (naar belanghebbende stelt: schuld in R-C die inmiddels is afgelost) zijn terecht voor loonheffing in aanmerking genomen. Cassatieberoep ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Den Haag 05-02-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:13869
X BV had in het onderhavige jaar (2014) een rekening-courantschuld (de lening) aan de directie, zijnde X en zijn echtgenote. Het eigen vermogen van X BV was per 31 december 2013 zeer negatief en per 31 december 2014 eveneens zeer negatief.X wil de lening afwaarderen.In geschil is of de lening zakelijk is.X heeft niet de vereiste aangifte gedaan en niet doen blijken dat sprake was van een zakelijke lening. De rentevordering van X op X BV moet op nihil worden gewaardeerd. Het beroep is in zoverre gegrond en de aanslag dient te worde...
FI
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5457
Navorderingsaanslagen IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2008.De inspecteur heeft een lopend onderzoek niet afgewacht. Er is sprake van een ambtelijk verzuim. Eiser is echter te kwader trouw aangezien hij heeft erkend dat hij ten onrechte advocaatkosten voor zijn echtscheiding als zakelijke kosten heeft afgetrokken. Zijn accountant had hem hier al op gewezen.Gelet op de hoogte van de advocaatkosten keert de rechtbank de bewijslast om. Eiser doet de onjuistheid van de correcties niet blijken. Wel heeft de inspecteur erkend...
FI
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5461
Aanslagen IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2009. Drie correcties. Eiser stuurde in 2008 maandelijks een voorschotnota aan een cliënt. Hij stelt dat hiervan in 2009 creditering heeft plaatsgevonden. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat creditfacturen zijn verzonden en had dus omzet moeten boeken. Hij heeft deze in 2008 geboekt, maar ook een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Die voorziening is vrijgevallen en het bedrag is afgeboekt op de omzet. Dit komt erop neer dat hij heeft gedaan alsof in 2009 is gebleken ...
FI
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5462
Naheffingsaanslag OB 2008 tot en met 2010Eiser maakt niet aannemelijk dat advocaatkosten zakelijk zijn. Voor werkzaamheden aan een cliënt is gefactureerd. Daarmee is de verschuldigheid van de omzetbelasting in beginsel gegeven. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij creditfacturen heeft gestuurd.Beroep op interne compensatie is deels in strijd met het vertrouwensbeginsel. De inspecteur heeft in de voorgenomen uitspraak op bezwaar zonder voorbehoud berekend wat de hoogte van de naheffingsaanslagen zou worden. Eiser mocht erop...
FI
Rechtbank Gelderland 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5136
Drijft vennootschap een materiële onderneming? De aard van de werkzaamheden is niet anders dan bij normaal vermogensbeheer. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een materiële onderneming. Projectontwikkeling is binnen het geheel van activiteiten zodanig incidenteel dat niet gezegd kan worden dat dit binnen een materiële onderneming heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het rendement hoger is dan bij normaal vermogensbeheer. De vergelijking die wordt gem...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN