ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Stemde vrouwelijke partner geboortemoeder in met daad van verwekking?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Op moment dat geboortemoeder vreemdging en zwanger raakte, was geen sprake van instemming met daad die verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad. Geen vervangende toestemming erkenning voor (ex-)partner moeder.
Wetgeving herziening ouderschap in voorbereiding
'Verbeter de positie van deelouders’ (Nicoline Grijmans-Veenendaal, Parool 21-07-2019)
Mee-ouder krijgt beperkt gezag (Ido Weijers 14-07-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 17-07-2019

(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Vrouwelijke levensgezel van geboortemoeder die vreemdging niet ontvangen in verzoek vervangende toestemming voor erkenning. Op moment dat geboortemoeder zwanger raakte, was geen sprake van instemming met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad abi art. 1:204 lid 4 BW. De vrouwen hebben niet samen voor de bevruchting van geboortemoeder gekozen. Verzoekster evenmin ontvankelijk in verzoek mbt medegezag op basis van art. 1:253c BW.
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018

(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
Rechtbank Amsterdam 09-05-2018

(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3172
Tweeling verwekt door semen man en eicel die afkomstig zou zijn van andere vrouw dan de draagmoeder. De ivf vond plaats op Cyprus, terwijl zowel de man als diens partner als de draagmoeder Nederlander zijn. (Wens-)ouders verzoeken stiefouderadoptie door partner man en gezagswijziging: eerst eenhoofdig gezag van vader en zodra de adoptie kracht van gewijsde heeft gezag van beide ouders. Rb gelast onder meer onderzoek naar de omstandigheden waaronder anonieme eiceldonatie op Cyprus in zijn werk gaat. art. 1:253c lid 1 BW.
Rechtbank Den Haag 06-06-2016
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2016:17211
Verzoek tot beëindigen gezag draagmoeder & man en adoptie door verzoekers. Gewone verblijfplaats kinderen: India. Gezag: rechtsmacht NL rechter (art. 5 Rv); NL recht toepasselijk (art. 15 lid 2 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996). Gezag draagmoeder & man beoordeeld naar Indiaas recht; beëindiging ouderlijk gezag. Adoptie: rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv); toepasselijk recht: Haags Adoptieverdrag. Bepalingen verdrag, uitvoeringswet en Wobka niet onverkort toepasselijk. Voldaan aan NL vereisten toepassing hoogtechnologis...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wetgeving herziening ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN