ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Psycholoog geeft informatie over kinderen aan Veilig Thuis
Regionaal Tuchtcollege Zwolle 01-03-2019 (zaaknr. 275/2018, ECLI:NL:TGZRZWO:2019:41, pub 01-03-2019)
Verstrekte informatie niet onjuist, maar hiervoor is toestemming vereist van beide met gezag belaste ouders. Klacht gegrond. Omdat dit uitgangspunt zo fundamenteel en niet nieuw is, maatregel van berisping.
Verpleegkundige ontvangt schenkingen en erfenis van patiënt
Regionaal Tuchtcollege Zwolle 01-03-2019 (zaaknr. 231/2018, ECLI:NL:TGZRZWO:2019:44, pub 01-03-2019)
Schenkingen van dure cadeaus en € 43.500, en erfenis van € 750.000. Klacht gegrond wegens strijd met zorg die zij t.o.v. patiënt en diens naaste betrekkingen behoorde te betrachten. Schorsing van 3 maanden.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 13-02-2019 (zaaknr. 18-39, ECLI:NL:TNORDHA:2019:4, pub. 21-02-2019)
Vragen over tijd, plaats, eigen identiteit, familiebanden of andere feitelijkheden zijn niet afdoende. Dat testateur kan vertellen wat hij wil en dat kan herhalen, onderscheidt hem niet van vier- of zesjarige.
Zorgplicht van de bank
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Vrouw voert tegen vordering tot betaling kredietsaldo aan dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch een opnamestop heeft toegezegd. Onvoldoende weersproken, vordering bank afgewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

TU
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1057
vordering tegen weduwe van notaris strandt op schending klachtplicht; werking van art. Art. 25 lid 4 Wna
ERFPTU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1769
Vorderingsrecht van deelgenoten in gemeenschap (art. 3:171 BW). Twee van de drie erven stellen vordering in tegen notaris ogv onrechtmatig handelen jegens onverdeeldheid. Dat mag omdat iedere deelgenoot in een onverdeeldheid gerechtigd is een vordering in te stellen tbv de gemeenschap. Onrechtmatige daad notaris door zich niet ervan te vergewissen dat erflaters (inmiddels overleden) destijds in staat waren hun wil te bepalen en de transacties in kwestie (verkoop woning en schenking koopsom aan de derde erfgenaam) wilden.
ERTU
Rechtbank Oost-Brabant 05-09-2018
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4500
Notaris dient, ook bij beperkte opdracht, te controleren of met uitvoeren van die opdracht, de volledige inhoud van het testament voldoet aan de uiterste wil die testateur daarmee wil vastleggen. Wat de inhoud van testament zou zijn geweest als vader juist en volledig zou zijn geïnformeerd, kan niet worden vastgesteld. Verwijt aan notaris dat hij vader correct en volledig had moeten voorlichten kan hier niet leiden tot een veroordeling tot vergoeding van schade.
HVTU
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Verweer vrouw tegen vordering tot betaling openstaand saldo kredietovereenkomst houdt in dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch heeft toegezegd voor beide ex-echtgenoten een opnamestop te zullen instellen. Man heeft daarna (in 2004, 2008 en 2010) nieuwe opnames gedaan, waarvoor de vrouw zo'n 10 jaar na dato wordt aangesproken. Onduidelijk waarop de stellige ontkenning van (rechtsopvolger van) bank van het gestelde telefoongesprek in het licht vd consistente reacties vd vrouw is gebaseerd. Vordering afgewezen.
TU
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Een hypotheek met rentelasten van € 15.000,- netto p.j. was verantwoord geweest. Daaruit volgt dat sprake is van overkreditering bij de hypotheek van € 600.000,- die ABN AMRO heeft verstrekt, met rentelasten van € 20.160,- netto p.j. Omdat ABN AMRO in haar advisering ernstig tekort is geschoten en wegens de (ook voor ABN AMRO kenbare) psychische gesteldheid van eiseres wordt de eigen schuld van eiseres op nihil bepaald en moet ABN AMRO de volledige schade ad € 49.020,- vergoeden, plus € 11.000,- kosten vaststelling schade.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht / aansprakelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN