ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Tussen mentorschap en beschermingsbewind zit wezenlijk verschil: tandartsnota moet betaald
Rechtbank Amsterdam 11-01-2021 (pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:17
Als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding is uitsluitend een mentor (dus geen bewindvoerder) bevoegd om voor betrokkene op te treden, ook voor de vermogensrechtelijke kant. Nota moet betaald.
Appellant moet zelf opletten of minderjarige intussen meerderjarig is: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Amsterdam 15-12-2020 (pub. 11-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3470
Appellant kon weten dat minderjarige inmiddels meerderjarig is geworden. Haar - gedagvaarde - wettelijke vertegenwoordigers (ouders met ouderlijk gezag) hebben die hoedanigheid dan ook verloren. Niet-ontvankelijk.
Wat behoort - niet - tot de taak van de beschermingsbewindvoerder?
Rechtbank Limburg 16-12-2020 (pub. 28-12-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:10078
Dat bewindvoerder geen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten heeft aangevraagd, is tekortkoming die hem kan worden toegerekend. Hij heeft niet onderbouwd dat een aanvraag kansloos was. Deel kosten bewindvoering moet terug.
Ook bij toegestaan optreden tegen oud-cliënte past geen vertrouwelijk gesprek met haar
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 11-01-2021

(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:17
Een bewindvoerder van een Amsterdamse moet haar tandheelkundige behandeling betalen van het geld van de Amsterdamse.
Gerechtshof Amsterdam 22-12-2020
(pub. 12-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3628
Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Bankbeslag zonder voorafgaande betekening titel. Betekening titel uitbesteed aan ander gerechtsdeurwaarderskantoor. Geen specificatie hoofdsom in exploot. Alimentatiebeschikking is voor tenuitvoerlegging vatbare titel. Art. 3:276 BW en 435 Rv. De enkele mededeling van klager dat hij niet bij machte is om de vordering te betalen brengt niet met zich dat de gerechtsdeurwaarder de executie dient te staken. De schuldeiser heeft recht op alimentatie en de gerechtsdeurwaarder mag de nodige pogingen ...
Rechtbank Overijssel 29-12-2020
(pub. 11-01-2021), ECLI:NL:RBOVE:2020:4623
Consumentenkrediet. In de hoofdzaak vordert eiseres van gedaagden betaling van (door gedaagden) geleende bedragen. Deze vordering wordt toegewezen. In de vrijwaringszaak vordert gedaagde sub 1 dat hij en gedaagde sub 2, zijn ex-echtgenote, beiden hoofdelijk aansprakelijk worden geacht voor de schulden uit de geldlening en dat beiden intern draagplichtig zijn.
Gerechtshof Amsterdam 14-07-2020
(pub. 11-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:2008
Procedure gaat over verkeersongeval waar minderjarige bij is betrokken. De dagvaarding in hoger beroep is aan de ouders uitgebracht nadat kind meerderjarig was geworden. Hof stelt ambtshalve de vraag aan de orde of appellant ontvankelijk is. In beginsel dient het dagvaarden van de ouders die hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers inmiddels hebben verloren, te leiden tot niet-ontvankelijkheid. Pp krijgen gelegenheid zich hierover uit te laten, nu zij zelf niet de ontvankelijkheid aan de orde hebben gesteld.
Gerechtshof Amsterdam 15-12-2020

(pub. 11-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3470
Vervolg op Hof A'dam 14-07-2020. ECLI:NL:GHAMS:2020:2008 Appellant heeft ouders van minderjarige als wettelijke vertegenwoordigers in hoger beroep gedagvaard. Kind was echter tijdens het geding in eerste aanleg meerderjarig geworden. In beginsel dient het dagvaarden van de ouders die hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers inmiddels hebben verloren, te leiden tot niet-ontvankelijkheid. Geen uitzonderingssituatie. De geboortedatum was nl. in de processtukken te vinden. Beroep is dus niet-ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN