ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Adviseur aansprakelijk: niet gewezen op lagere premie overlijdensrisicoverzekering
Omstandigheden in levensverzekeringsmarkt hadden aanleiding moeten geven tot actieve houding van adviseur: attenderen van consument op de premiedalingen. Adviseur aansprakelijk voor schade consument.
Adviseur had consument moeten attenderen op premiedalingen overlijdensrisicoverzekering. Geen schadevergoeding: niet aangetoond dat consument zijn verzekering tegen een lagere premie kon voortzetten.
Adviseur had cliënt moeten wijzen op fiscale gevolgen van geadviseerde hypotheekconstructie
Eindkapitaal van afgesloten spaarverzekeringen overschrijdt de fiscale vrijstelling. Adviseur had consument moeten informeren over het overschrijden van de fiscale vrijstelling en de gevolgen hiervan. Adviseur aansprakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 07-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7706
een beroepsfout heeft gemaakt, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar toezegging, althans in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans een onrechtmatige daad heeft gepleegd, door reeds op 6 november 2017 de derdenverklaring af te leggen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7181
Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap; ontbrekend causaal verband
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3271
Klacht tegen een (oud-)notaris. Klager verwijt de notaris dat hij in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder niet heeft gehandeld zoals een goed notaris betaamt. De notaris heeft de woning tegen het laagste bod gegund. Verder heeft de notaris geldende gedragsregels geschonden en is hij lichtzinnig omgegaan met procedures en voorschriften. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. De notaris moet zich voor zijn handelen als executeur-afwikkelingsb...
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019

(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Notaris heeft klaagster onvoldoende voorgelicht over samenhang tussen samenlevingscontract en testament van erflater. Notaris had klaagster op eigen initiatief moeten wijzen op voor haar nadelige consequenties van schrappen van toedelingsbeding, en verschil moeten uitleggen tussen tweezijdige overeenkomst als toedelingsbeding en eenzijdige rechtshandeling als een legaat. Schending art. 43 lid 1 Wna. Notaris heeft onvoldoende invulling gegeven aan de kerntaak van de notaris. Klacht gegrond. Berisping en kostenverooordeling.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019

(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Man met schizofrene stoornis met paranoïde wanen maakt vanuit zijn waandenkbeelden grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Curator (moeder van man) stelt GGZ-instelling aansprakelijk ogv tekortschieten in nakoming verplichtingen behandelovereenkomst dan wel onrechtmatig handelen (ttv periode vóór curatele). Vordering afgewezen: op de instelling rust niet een verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de patiënt op financieel gebied (bewind/curatele).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN