ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewindvoerder moet betrokkene € 130.054 vergoeden wegens slecht bewind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 (pub. 12-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4613
Goedkeuring van kantonrechter voor rekening en verantwoording vrijwaart bewindvoerder (ex-echtgenote van betrokkene) niet van aansprakelijkheid: deze controle is slechts marginaal. Tekortschieten kan haar toegerekend worden.
Jeugdprofessional handelt onzorgvuldig bij melding moeder over seksueel misbruik vader
Een jeugdprofessional kan niet altijd onderzoeken welke ouder ‘gelijk’ heeft, maar jeugdprofessional had bij deze ernstige melding moeten nagaan of melding moeder overeenkwam met inhoud van het filmpje. Berisping; geen openbaarmaking.
Advocaat zet facturen voor privéwerk cliënt op naam B.V.: misleiding fiscus
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 29-03-2021 (zaaknr. 20-955, ECLI:NL:TADRARL:2021:72, pub. 30-04-2021)
Advocaat stelde voor cliënt facturen op naam van diens vennootschappen terwijl de werkzaamheden zagen op privé-kwesties van bestuurders, zoals echtscheiding en strafzaak. Doel was misleiding van fiscus bij heffing Btw. Berisping.
Notaris had erflater moeten informeren over fiscale gevolgen van ontbinding B.V.
Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch 12-04-2021 (zaaknr. SHE/2020/40, ECLI:NL:TNORSHE:2021:7, pub. 30-04-2021)
Notaris heeft stamrecht-B.V. ontbonden na enkele mededeling erflater dat deze 'leeg' zou zijn. Dat bleek niet het geval; een forse belastingaanslag volgde. Notaris had moeten doorvragen en/of onderzoek doen. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 04-05-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:1929
Eiser is financieel adviseur en vordert betaling van de werkzaamheden die hij in opdracht van gedaagde heeft uitgevoerd. Volgens gedaagde heeft eiser zijn zorgplicht geschonden. Zij stelt daarom voor dat de facturen worden gecrediteerd. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde niet voldoende concreet gemaakt dat eiser zijn zorgplicht heeft geschonden. Als eiser zijn zorgplicht had geschonden, dan zou gedaagde hier bovendien geen beroep op kunnen doen, omdat zij naar het oordeel van de kantonrechter niet tijdig h...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021

(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4613
Toepassing artikel 1:444 BW. De bewindvoerder heeft schade veroorzakend gehandeld jegens de betrokkene. De schade wordt vastgesteld op € 130.054,43 en er volgt een proceskostenveroordeling.
Rechtbank Den Haag 20-04-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4855
Voormalig beschermingsbewindvoerder wordt veroordeeld in de schade wegens slecht bewindvoerderschap. De toegewezen schadevergoeding betreffen de kosten van de ontruimingsprocedure.
Gerechtshof Amsterdam 30-03-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:905
Geen schending zorgplicht door advocaten in IPR echtscheiding. Rb heeft terecht geoordeeld dat er geen sprake is van beroepsaansprakelijkheid. Facturen moeten alsnog voldaan worden. Het hof begrijpt dat appellante achteraf vindt dat te veel uren aan de zaak zijn besteed, maar die stelling is onvoldoende onderbouwd. Deze stelling lijkt o.a. gebaseerd op de overtuiging van appellante de advocaten hun werk niet goed hebben gedaan, maar die stelling heeft het hof verworpen.
Rechtbank Noord-Holland 14-04-2021

(pub. 26-04-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3222
Advocaat heeft niet schriftelijk vastgelegd dat cliënt is gewezen op een mogelijke toevoeging en dat desondanks is afgesproken dat de zaak op basis van een uurtarief zou worden gedaan. Voorts heeft de advocaat een bij voorbaat kansloos hoger beroep ingesteld tegen de echtscheidingsbeschikking. Door het nodeloze appel en het niet tijdig indienen van een wijzigingsverzoek alimentatie is de alimentatieverplichting van cliënt ruim een jaar onnodig opgelopen. Dit maakt de advocaat, los van de toevoegingsperikelen, schadeplichtig.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN