ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

A-G: curandus is bekwaam om advocaat in te schakelen
Parket bij de Hoge Raad 25-09-2020 (pub. 19-10-2020), ECLI:NL:PHR:2020:873
Indien de curator de opdrachtovereenkomst vooraf goed zou moeten keuren, belemmert dat de effectieve toegang tot de rechter. Ontbreken opdrachtbevestiging neemt betalingsverplichting niet weg. Advies: verwerping.
In zaken waarbij kind is betrokken moet 'bijzondere prudentie worden betracht'
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-07-2020 (zaaknr. 19-453, ECLI:NL:TADRARL:2020:122, pub. 08-10-2020)
Advocaat heeft zonder voorafgaand overleg een omgangsverzoek ingediend bij de Rechtbank. Klacht gegrond: zij had (de advocaat van) klaagster van dat voornemen in kennis moeten stellen, ook al had cliënt verzocht niet te communiceren.
Terecht beroep advocaat op geheimhoudingsplicht tegenover vereffenaar
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 07-09-2020 (zaaknr. 19-515, ECLI:NL:TADRARL:2020:123, pub. 08-10-2020)
Vereffenaar kan achtergrond van advocaatdeclaratie die is betaald vanuit de nalatenschap ook op andere manier achterhalen. Daarvoor mag advocaat geheimhoudingsplicht niet doorbreken.
Bijstaan van minderjarige vereist extra zorgvuldigheid
Mr. X treedt op voor een kind (Advocatenblad 24-09-2020)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 25-09-2020

(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:PHR:2020:873
Mag ondercuratele gestelde zelfstandig een contract sluiten met een advocaat? Voorts klachten over zorgvuldigheidsnorm en herroepingsrecht uit consumentenrecht; zorgplicht advocaat; passeren bewijsaanbod.
Rechtbank Limburg 07-10-2020
(pub. 15-10-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:7653
Is bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaald gelaten facturen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-10-2020
(pub. 08-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3074
Mogelijke onzorgvuldigheden notaris leiden niet tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daag. Schade niet aannemelijk geworden.
Gerechtshof Amsterdam 22-09-2020
(pub. 05-10-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2483
Ongegronde klacht tegen notaris, die onvoldoende zorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de vader. Dat de notaris geen gerede twijfel had behoeven te hebben aan de wilsbekwaamheid van de vader geldt temeer nu klaagster ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat in gesprekken met vader voor buitenstaanders niet merkbaar was dat er sprake was van cognitieve beperkingen bij haar vader.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-09-2020
(pub. 30-09-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2970
Beroepsaansprakelijkheid advocaat staat vast. Zonder de gemaakte beroepsfouten zou wegens het ontbreken van het benodigde causaal verband echter toch geen schade zijn toegekend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN