ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Accountant handelt niet professioneel, integer en objectief bij echtscheiding vriend
Accountantskamer 13-01-2020 (zaaknr. 19/1030 Wtra AK, ECLI:NL:TACAKN:2020:1, pub. 13-01-2020)
Accountant die vriend bijstond bij zijn scheiding heeft geprobeerd diens echtgenote te misleiden en de procedure te manipuleren en zij heeft de gehandicapte dochter in de scheiding betrokken. Doorhaling voor 3 maanden.
Overheid aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage door Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank Den Haag 18-12-2019 (pub. 10-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:13463
De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor door moeder geleden schade vanwege onrechtmatig handelen door de RvdK (onzorgvuldige rapportage met verstrekkende consequenties). Schadevergoedingsbedrag is € 5.909.
Accountant krijgt waarschuwing voor optreden als deskundige in scheidingsprocedure
Accountantskamer 20-12-2019 (zaaknr. 16/2895 en 18/1160 Wtra AK, ECLI:NL:TACAKN:2019:86 20-12-2019)
Accountant had bij zijn waardering van de aandelen duidelijker de betaalde prijs moeten betrekken, nadere gegevens over de gehanteerde rekenmethode moeten opnemen en minder stellig de waarde op € 126.000 moeten vaststellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 07-01-2020
(pub. 13-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:6
Ongegronde klacht tegen notaris. Notaris heeft zich met voldoende zorgvuldigheid zekerheid verschaft omtrent de wilsbekwaamheid van erflater. Hoge leeftijd van erflater, het feit dat hij in een serviceflat woonachtig was en zijn administratie niet in eigen beheer had zijn op zichzelf, zonder bijkomende omstandigheden, die ontbreken, onvoldoende om van wilsonbekwaamheid te moeten uitgaan.
Gerechtshof Amsterdam 07-01-2020
(pub. 13-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:5
Ongegronde klacht tegen notaris. Dat erflater ten tijde van het passeren van de akten op hoge leeftijd was, dement/zeer verward was, zijn administratie niet in eigen beheer had, samenwoonde met de halfbroer van klager en in 2008 onder bewind zou worden gesteld, maakt op zich niet dat notaris nader onderzoek had moeten doen naar wilsbekwaamheid erflater.
Rechtbank Den Haag 18-12-2019

(pub. 10-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:13463
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK. Geen hoor en wederhoor gepleegd bij beschermingsonderzoek. Subjectieve toon zonder correctie via wederhoor. Causaal verband met gevorderde schade in dit geval niet doorbroken door argument van rechterlijke toetsing van het verzoek vd RvdK. De rechter heeft doorslaggevende betekenis aan het rapport toegekend, en de RvdK moet ter zake als deskundige bij uitstek worden gezien. Wel materiële (geen immateriële) schadevergoeding toegekend, met proceskostenveroordeling.
Gerechtshof Amsterdam 17-12-2019
(pub. 18-12-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4354
Klacht tegen kandidaat-notaris. Beoordeling wilsbekwaamheid testatrice. Kandidaat-notaris onvoldoende zorgvuldig. Stappenplan beoordeling Wilsbekwaamheid onterecht niet gevolgd. Klacht gegrond. Strafmaat-verweer; Schorsing twee weken en proceskostenveroordeling.
Gerechtshof Amsterdam 17-12-2019
(pub. 18-12-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4353
Klacht tegen notaris. Afwikkeling nalatenschap onzorgvuldig en niet voortvarend, communicatieklacht; onnodig lang geld onder zich houden; geen rekening en verantwoording; klachten gegrond; schorsing twee maanden en proceskostenveroordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN