ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Informatie uit de mediation valt onder de geheimhoudingsplicht van partijen én advocaten
Raad van Discipline 's-Gravenhage 12-07-2021 (zaaknr. 21-255, ECLI:NL:TADRSGR:2021:126, pub. 14-07-2021)
Advocaat heeft informatie uit de mediation (verteld door de kinderen aan de mediator) in de procedure gebracht, terwijl zij als familierechtadvocaat en mediator weet dat deze informatie onder de geheimhouding valt. Berisping.
Aan vereffenaar van een nalatenschap komt ruime mate van vrijheid toe
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-06-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:1623
Dat de vereffenaar andere keuzes had kunnen maken, brengt niet mee dat hij niet de zorg in acht heeft genomen zoals een goed vereffenaar betaamt. Pas tekortgeschoten bij anders handelen dan waartoe hij in redelijkheid had kunnen komen.
Advocaat had moeten waarschuwen: intrekking toevoeging door afkoop alimentatie
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 10-05-2021 (zaaknr. 19-741, ECLI:NL:TADRARL:2021:108, pub. 28-06-2021)
Advocaat had klaagster op eigen initiatief moeten informeren dat haar toevoeging zou kunnen worden ingetrokken door de RvR, doordat de tijdens mediation overeengekomen lumpsum voor partneralimentatie hoger was dan het drempelbedrag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 16-07-2021
(pub. 29-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3802
Proces-verbaal van mondeling vonnis. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Vordering afgewezen. Geen schending zorgplicht en informatieplicht jegens derde.
Rechtbank Rotterdam 28-07-2021
(pub. 29-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7424
Zorgplicht notaris. Ministerieplicht. Testament waarbij zoon is onterfd. Had notaris ministerie moeten weigeren? Hoge leeftijd. Slechtziendheid. Hardhorendheid. Mogelijke beïnvloeding door dochter. Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid. Geen aansprakelijkheid.
Rechtbank Rotterdam 07-07-2021
(pub. 28-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7342
Onrechtmatig handelen behandelaars kind in het kader van een jarenlange gezag- en omgangprocedure tussen de ouders. Als gevolg van dit tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen lijdt vader schade in de vorm van het (definitief) geen contact meer kunnen hebben met zijn dochter. Beroep op verjaring en rechtsverwerking verworpen. Causaal verband tussen onrechtmatig handelen behandelaars en de schade, ondanks (weigerachtige) houding moeder (met betrekking tot de omgang tussen vader en dochter). Leerstuk van de kansschade.
Gerechtshof Amsterdam 20-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2052
Klacht tegen een notaris. Testament en afwikkeling nalatenschap. Wilsbekwaamheid en vrije wilsvorming. Akte afgifte legaat woning. Door te observeren en vast te stellen dat de executeur zorgvuldig te werk is gegaan, is de notaris niet partijdig geweest. De klacht is ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6959
Hoger beroep; notarisfacturen; stelplicht en bewijslast van omvang van de opdracht rusten op notaris; gerechtvaardigd vertrouwen notaris uit gedragingen en verklaringen opdrachtgever dat de opdracht zich uitstrekte tot bepaalde aanvullende werkzaamheden; stelplicht en bewijslast van bevrijdend verweer van maximumprijsindicatie of prijsplafond en/of een kosteninschatting rusten op opdrachtgever; toelating tot bewijslevering opdrachtgever; Art. 150 Rv, art. 3:35 BW Vorige tus...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN